logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

ELKA PRESS

Nakladatelství Elka Press
Leonid Křížek
Křemencova 1, 111 21 Praha 1, Czech Republic,
tel. a fax: +420 224-930-488
e-mail: elkapress zavináč gmail tečka com

Následuje chronologicky seřazený seznam knih vydaných nakladatelstvím Elka Press. Některé tituly jsou rozebrané, ale nevyprodané knihy lze stále objednat přímo na adrese nakladatelství: Leonid Křížek, Křemencova 1, 110 00 Praha 1, e-mail: elkapress@gmail.com.

Nově lze některé tituly objednat v elektronické podobě na těchto webových stránkách:

a to za jednotnou cenu 99 Kč.

Domenico Angelo

ŠKOLA ŠERMU

Šerm kordíkem v 18. století

První vydání Angelovy knihy spatřilo světlo světa v Londýně v roce 1763 a text byl francouzský. Domenico Angelo (1717–1802) byl jedním z nejvěhlasnějších mistrů šermu osmnáctého století a jeho kniha patří k nejproslulejším metodikám šermu všech dob. Úspěch École des Armes byl takový, že druhé vydání vytiskl S. Hooper již v roce 1765; tentokrát byl francouzský text doplněn souběžně textem anglickým. Třetí vydání následovalo roku 1767.

Angelovi se dostalo nevídané cti, když text jeho knihy použili Denis Diderot a Jeana de Ronda d’Alembert, kteří sestavili dílo nazvané Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonné des science, des artes et des métiers, neboli Encyklopedie čili naučný slovník věd, umění a řemesel. Text Domenica Angela byl vybrán do Encyklopedie pro heslo Šerm.

Domenicův syn Henry „starší“, ve snaze přiblížit otcovo dílo svým žákům, přesvědčil přítele, malíře Thomase Rowlandsona, aby původní dílo přeložil do angličtiny a pod názvem The School of Arms jej v roce 1787 vydal v kvatrovém formátu. Z tohoto textu vychází náš překlad, ale s původními 47 nádherně kolorovanými rytinami.

Angelova Škola šermu vychází jednoznačně z francouzských praktik, často také z konkrétních textů (kompilace byly tehdy stejně běžné jako dnes), ale samozřejmě také z jeho vlastní praxe. Je to srozumitelně napsaná příručka s tak dokonale ilustrujícími rytinami, že text doplňují naprosto kongeniálně; kromě toho je to ucelený souhrn metodiky „moderního“ šermu kordíkem (fleretem) a může i dnes sloužit jako praktická učebnice klasického šermu, ale také jako návod, jak inscenovat rokokový šerm duelovou zbraní. V neposlední řadě se jedná o exkluzivní publikaci, tištěnou na křídovém papíru, která potěší každého zájemce o šerm a o krásné knihy.

ISBN: 978-80-87057-34-6

Počet stran: 160

Vazba: V8a

Formát: 235 x 165 mm

MOC: 499 CZK

Vyšlo v pátek 23. 3. 2018


Generál Alexander Cavelié Mercer

WATERLOO – DENÍK Z TAŽENÍ

Mercerův Deník je jedním z nejpozoruhodnějších líčení očitého svědka o tažení K Waterloo, jaký byl kdy publikován. Je to klasika historie vojenství. Toto nové bohatě ilustrované vydání, obohacené rozsáhlým úvodem a poznámkami Andrewa Uffindella, jednoho z předních znalců napoleonských válek, obsahuje množství dodatečných pramenů, v originále neuvedených.

Skvostně vypravené, odborné vydání Mercerovy práce, jehož anglický originál byl vydán u příležitosti dvoustého výročí bitvy u Waterloo, je nepostradatelným čtením pro všechny, kdo se chtějí dozvědět, jaké to skutečně bylo, bojovat v poslední velké bitvě proti Napoleonovi.

Kapitán Mercer byl zastupujícím velitelem setniny G Královského jízdního dělostřelectva. Jeho Deník živě popisuje celé tažení, od vylodění v Ostende, kde se Wellingtonova armáda začínala shromažďovat, přes vzrušení a zmatky samotné bitvy a okupaci Paříže až po ukončení války.

Mercerovo barvité líčení – které je stejně čtivé a významné dnes jako bylo v době, kdy bylo napsáno – je plné výmluvných, věrohodných detailů, protože Mercer byl nadaný, citlivý spisovatel a bystrý pozorovatel, a zároveň mistr ve vystižení scenérie, lidských charakterů i zajímavých zážitků, když byl pod nepřátelskou palbou.

Editor knihy, ANDREW UFFINDELL je přední britský historik vojenství a jeden z vynikajících moderních spisovatelů píšících o napoleonských válkách. Z řady jeho děl jmenujme například Napoleon’s Immortals, The National Army Museum Book of Wellington’s Armies, což byla část edice, která získala cenu za válečnou literaturu Royal United Services Institute vévody z Westminstru, Napoleon 1814 a Napoleon’s Chicken Marengo: Creating the Myth of the Emperor’s Fauvorite Dish.

Rozsáhlý úvod odhaluje poprvé celou historii Mercerova Deníku – je zde detailní popis Mercerova života a kariéry, s využitím nepublikovaných archiválií. V Dodatcích se dozvíme další podrobnosti o bitvě u Waterloo a také o Mercerově setnině.

Vázaná kniha s přebalem

Rozměry 160 x 240 mm

Rozsah 400 stran

Cena 399 Kč

Vyšlo 25. 10. 2017

ISBN 978-80-87057-32-2


John Biggins: V císařských barvách

Již svým prvním románem A Sailor of Austria (Rakouský námořník) se John Biggins zařadil do pantheonu prvotřídních autorů námořní dobrodružné literatury po bok S. C. Forestra a Patricka O’Briana. Také jeho druhý román (V císařských barvách) o příhodách námořního poručíka českého původu Otto Prohasky sklidil bouřlivé pochvaly jako dílo, jež k tradičním námořním dobrodružstvím přidává vnímavost Hlavy 22 Josepha Hellera nebo filmu M*A*S*H Roberta Altmana. Tématem tohoto napínavého románu (děj se chronologicky řadí před příběhy knihy A Sailor of Austria a proto jej vydáváme jako první) je řetězec dobrodružných příhod poručíka Ottokara Prohasky, počínaje rokem 1914. Otto opustí na dva týdny nedovoleně posádku kvůli nepromyšleným pletkám s polskou herečkou, prožívá pestrá až bizarní dobrodružství na vodě i na souši nejen v Evropě, ale i mimo ni a vrátí se po mnoha měsících s divokou historkou o srbských teroristech a jejich plánu na vraždu arcivévody v místě zvaném Sarajevo.

Evropa bezmocně sklouzává do války a Otto s ní, přičemž zaznamenává soumrak této staromódní, byrokracií posedlé říše, jež se kdysi pokoušela sjednotit střední Evropu.

Autor obrací daný literární žánr naruby, a každý, kdo přečte prvních pár stránek, bude stržen jeho vypravěčským uměním – lidštějším i veskrze dramatičtějším než téměř jakákoli jiná běžná vojenská beletrie. Mimo jiné ohromí i dokonalou znalostí reálií Evropy na pokraji světové války a nezakrývanými sympatiemi ke staré monarchii, jejíž vady ovšem nezastírá, ale s laskavým pochopením ironizuje. Kniha nadchne nejenom příznivce naší někdejší podunajské vlasti, ale všechny zájemce o námořní dobrodružnou literaturu. Dobrou zprávou je, že kromě obou zmíněných románů napsal Biggins o poručíku Prohaskovi ještě další dva romány; třetí v pořadí se odehrává také za světové války, čtvrtý odehrává (pro Rakousko-Uhersko) na nejlepším místě – na začátku Ottovy námořní kariéry ještě v době dlouhého míru. Sledujeme zde Ottovy příhody na palubě parní korvety Windischgrätz, během vědecké plavby do jižního Atlantiku.

Pokud román V císařských barvách sklidí očekávaný úspěch, připravíme postupně vydání i dalších dílů této námořní ságy.

JOHN BIGGINS se narodil v roce 1949 v dnešním jižním Londýně a vyrostl na hranicích Walesu. Vzdělání získal na University College ve Swansea a poté strávil čtyři roky v Polsku jako stipendista a učitel, než se začal věnovat kariéře v oboru lékařské elektroniky v Británii, Nizozemsku a Skandinávii. V současné době žije ve Francii.

Vyšlo 17. května 2017.

Pevná vazba, počet stran 328.

ISBN 978-80-87057-30-8

Maloobchodní cena včetně DPH 349 Kč.


Joachim Meyer: Šerm rapírem

Třetí část překladu zlomové knihy Joachima Meyera (asi 1537–1571), vydané několikrát tiskem, známé díky citacím v pozdější literatuře a dostupné v reprintech, jsme logicky nazvali Šerm rapírem. Joachim Meyer byl německý šermířský mistr. Jeho dílo Gründliche Beschreibung der freyen Ritterlichen und Adelichen Kunst des Fechtens představuje komplexní učebnice šermu širokou škálou zbraní. Ovlivnilo mnoho Meyerových následovníků (a popravdě řečeno ovlivňuje je dodnes.).

Meyerův rapír je zbraň nejen bodná, ale i sečná, jak už je patrno z vyobrazení, na nichž vidíme zbraň s košem tvořeným dlouhou rovnou záštitou, postranními prstenci a záštitným lučíkem kryjícím pěst, jež má proti „klasickému” bodnému rapíru především širší, pádnější čepel. Meyerův systém šermu je v důsledku toho tudíž jakýmsi spojením technik šermu tradičními německými zbraněmi doplněný systémem šermu, jaký popsal Meyerův italský současník di Grassi. Zbraň je očividně způsobilá nejenom k přátelskému šermu v sále, ale také k opravdovému boji. Meyer také logicky popisuje použití rapíru v kombinaci s dýkou. Na závěr své třetí knihy se stručně zmiňuje o boji neozbrojeného člověka proti rapíru, o užití rapíru v kombinaci s pláštěm a rapíru proti dřevcové zbrani. „Meyerův” rapír je tudíž jednou ze zbraní, jež autor pokládá za ideálně vhodnou k sebeobraně.

Pro nás je potom jeho metodika ovládání této zbraně dalším cenným přínosem do mozaiky evropských bojových umění.

Překlad vydáváme souběžně s německým textem, aby čtenář měl možnost oba texty srovnat a neměl při eventuálním nácviku šermu problémy s porozuměním archaické němčině.

Knihu vydává nakladatelství Elka Press

ISBN 978-80-87057-26-1

Expedice srpen 2016

Formát bloku 210 x 150 mm

Počet stran 264, ilustrováno

Vazba V8a (pevná)

Maloobchodní cena (vč. DPH) 399 Kč


Wojciech Zabłocki: Šavle světa

Kniha se věnuje šavlím mnoha států a národů. Mezi analyzovanými exempláři se nacházejí ruské, maďarské, turecké, arabské, mongolské, švýcarské, německé, italské, arménské, moldavské, perské a samozřejmě polské šavle.

Dosavadní klasifikace této zbraně se opírala o vnější vzhled a dekoraci, pomíjejíc tak skutečnost, že šavle byla konstruována hlavně k boji. V díle Wojciecha Zabłockiego jsou proto základní typy šavlí určovány především podle jejich funkčně-konstrukčních charakteristik a dekorace pouze pomáhá při jejich umístění v čase a prostoru. Kromě pojednání o výsledcích vlastního dlouholetého zkoumání autor představuje i rekonstrukci techniky ovládání různých typů šavlí.

Obsahem první části díla je stručný historický přehled (starodávné traktáty a výcvikové řády šermířů) a rovněž analýza šermířských technik – v porovnání s obdobnými díly zcela ojedinělý přístup. V druhé části jsou probrány všeobecnou formou jednotlivé typy šavlí s následným přechodem k systematické prezentaci jednotlivých exemplářů.

Kniha je bohatě ilustrována originálními autorovými černobílými kresbami.

Wojciech Zabłocki, vzděláním architekt (absolvent AGH), je profesor s bohatou vysokoškolskou praxí, znalec sportovní architektury. Mnoho let se rovněž profesionálně věnoval sportu, byl šermířem specializujícím se na šavli. Zúčastnil se čtyř olympijských her, na kterých získal tři medaile. Kromě toho je držitelem devíti medailí z mistrovství světa a pětkrát získal titul mistra Polska. Je laureátem mnoha ocenění a čestných uznání za svoji práci v oblasti sportu a architektury. Je váženým sběratelem a znalcem starožitných zbraní.

Vyšlo 1. září 2016.

Pevná vazba, počet stran 448.

ISBN 978-80-87057-27-8

Maloobchodní cena včetně DPH 449 Kč.

282 černobílých ilustrací, z toho 155 celostránkových.


Hans "Assi" Hahn: Zajatcem v Rusku 1943--1949

Dosud česky nikdy nevydané vzpomínky německého stíhače z 2. světové války. Válečné paměti Assiho Hahna, poprvé vydané v roce 1951, jsou především svědectvím o jeho životě v sovětském zajetí. Hahn, významný stíhač německé luftwaffe, byl se svým Me-109 sestřelen u Děmjanska v roce 1943 a v zajateckých táborech pobýval až do konce čtyřicátých let. Byl vystaven silnému tlaku Sovětů, aby spolu s jinými důstojníky podpořil tzv. Národní výbor svobodného Německa, propagandistický nástroj Kremlu ovládaný komunisty, což ale odmítl. Aby bylo zřejmé, že se jedná o autentickou výpověď, nazval autor svou knihu v originále Mluvím pravdu. Během tvrdého vymývání mozku, jemuž byl v zajetí vystaven, se setkal s mnoha zajatými německými důstojníky a emigranty, kteří přistoupili na komunistickou ideologii; někteří z nich se potom stali čelnými představiteli nového německého státu pod sovětským vlivem – Německé demokratické republiky (za všechny jmenujme Waltera Ulbrichta). Kniha dobře dokumentuje nejen brutalitu sovětského režimu, ale také – svou zákonitou jednostranností – i způsob uvažování německých vojenských představitelů za války. Je napsaná čtivě a čte se jako dobrodružný román. Autorem českého překladu je Jiří Ohlídal.

Vydáno 5. února 2016.

Pevná vazba, počet stran 216.

ISBN 978-80-87057-25-4

MOC vč. 10 % DPH 329 Kč.


Joachim Meyer

Šerm tesákem

Joachim Meyer byl svobodný šermíř ze Štrasburku, který v roce 1570 vydal rozsáhlé dílo pojednávající o rytířském umění šermu. Výborné didaktické a metodické pokyny činí tuto učebnici výjimečnou i dnes a nabízí laskavému čtenáři možnost nejen teoretického, ale i praktického vhledu do šermířského řemesla druhé poloviny 16. století. Jako základ všech zbraní uvádí autor učebnice šerm dlouhým mečem, ale zbraní nejvíce rozšířenou a užívanou v jeho době byl, jak sám J. Meyer uvádí, tesák.

Tato druhá část překladu Meyerova díla, ŠERM TESÁKEM, navazuje na již vydaný překlad ŠERM MEČEM. Unikátnost Meyerova textu spočívá v detailním a přesném popisu jednotlivých pohybů včetně jejich časování, precizního popisu principů a uvádí desítky modelových příkladů, na kterých si cvičenec může umění šermu tesákem osvojit. Učebnice je doplněna bohatou obrázkovou galerií cennou zejména pro zájemce o praktickou rekonstrukci. S českým překladem uveřejňujeme souběžně faksimile německého originálu.

Vydává nakladatelství Elka Press

První české vydání

ISBN 978-80-87057-24-7

Formát A5

Rozsah 216 stran

Černobílé ilustrace

Vazba pevná

Cena 399 Kč

Vyšlo 7. prosince 2015


Elzéar Blaze: Život v Napoleonově armádě

Po Pamětech Marcellina de Marbota, Napoleonově kavaleristovi kapitána Parquina a Napoleonově granátníkovi kapitána Coigneta dostává český čtenář do rukou čtvrté memoáry z časů napoleonských válek, které v nakladatelství Elka Press spatřily světlo světa. Nenapsal je ani šaramantní kavalerista, ani elitní gardista, ale prostý nižší důstojník pěchoty, který viděl válku nikoliv z nadhledu sedla či hýčkané pozice císařské gardy, ale doslova ze země, již prošlapal blátem, mrazem i prachem křížem krážem Evropou od Ruska po Španělsko. Popisuje život v napoleonské armádě, jak se jevil mládenci, který nosil na začátku epolety z vojenské školy čerstvě vyřazeného podporučíka a nedotáhl to dál než na kapitána řadové pěchoty. Elzéar Blaze měl jistě nač vzpomínat, vždyť křest ohněm zažil koncem zimy roku 1807 v bývalém Polsku, v boji s Rusy, a do roku 1814 prošel spoustou bitev i šarvátek. V tematických kapitolách se vzpomínkami, postřehy i anekdotickými historkami vrací do prostředí Napoleonovy Velké armády, počínaje poměry ve vojenské škole přes bitvy, pochody, útrapy, až po život v kasárnách, na taženích, v táborech, při přehlídkách, v míru i ve válce. Popsal poměry v Německu, Polsku i za Pyrenejemi, pozornost zaměřil nejen na vojáky, ale i markytánky, obsáhlou pasáž věnoval duelománii napoleonských důstojníků a nevyhnul se ani tristním tématům, jako je vojenská poprava.

Tyto zvláštní memoáry, které kapitán Blaze nazval Vojenský život za císařství aneb zvyklosti v posádkách, v leženích atd., ojedinělé spoustou postřehů kořeněných humorem a zlomyslností, patří ke zlatému fondu napoleonské literatury a dodnes vycházejí v mnoha jazycích.

Čtěte, nejlépe někde ve stínu stromu se sklenou vína či slzou pálenky v ruce tak, jak čítával dobré knihy v chvílích oddechu a blízko soudků markytánek za válečných tažení i kapitán Blaze…

ISBN 978-80-87057-23-0

Počet stran 248, pevná vazba, formát A5

Ilustrováno dobovými kresbami

MOC 329 Kč

Vyšlo 21. listopadu 2015


Jacob de Gheyn

Výcvik se zbraněmi

První vydání výcvikové příručky Kterak zacházeti s ručnicí, mušketou a píkou vyšlo v nizozemském Haagu v roce 1607, ačkoliv ilustrace se objevily o něco dříve, patrně již v roce 1595. Podnět k vydání díla dal Mořic Nassavský, princ Oranžský (1567–1625), jeden z největších vojevůdců novověku. Vzhled jeho tělesné stráže byl velmi působivý, všichni její vojáci prý „vypadali jako kapitáni“. Právě jejich výstroj a výzbroj zvěčnil Jacob de Gheyn starší (1565–1629) ve svém díle. Gheyn se narodil i zemřel v Amsterodamu, kde byl známým malířem a rytcem.

Rok po původním vydání díla vyšla kniha anglicky v Amsterodamu. Anglický překlad prvního vydání byl údajně poctou britským jednotkám, které se významnou měrou podílely na úspěchu válek Mořice Nassavského proti španělským okupantům nizozemských provincií. Další vydání příručky se sto sedmnácti okouzlujícími mědirytinami následovala v Amsterodamu v témže roce. Kniha byla později vydána také ve francouzském, německém a dánském překladu v mnoha reprintech. Její ilustrace se používaly v nesčetných přetiscích a Gheynův dril sloužil za vzor výcviku mnoha evropským armádám. Jeho instruktážní kresby jsou ostatně dodnes nezbytnou pomůckou pro všechny inscenátory bitev třicetileté války a vlastně pro každého, kdo se snaží oživit kteroukoliv bojovou scénu ze sedmnáctého století. Žádné z napodobenin Ghenových kreseb však neměly jeho čistou linii a vzletný styl.

O neobyčejné oblibě publikace svědčí i to, že je vydává dodnes. Naše vydání vychází při překladu textů z německého vydání z roku 1664 v Norimberku. Kromě německého textu jsou popisy jednotlivých cviků doplněny českým a anglickým překladem. Kniha má usnadnit nácvik zacházení s arkebuzou, mušketou a píkou, ať již pro potřeby historického šermu, či filmových nebo divadelních bitevních scén. Půvabné obrázky vojáků ovšem jistě potěší i milovníky starých tisků či vojenských kostýmů a zbraní, aniž by si chtěli vyobrazené cviky vyzkoušet ve skutečnosti.

ISBN: 978-80-87057-22-3, EAN: 9788087057223

Originál: Die Drillkunst das ist kriegsuebliche Waffenbehandlung der Musketen und Pique

Překlad: Wagner, Eduard, Cinke, Vladimír

Popis: 1× kniha, brožovaná, 223 stran, 14,8 × 21 cm, česky

Rozměry: 14,8 × 21 cm

Rok vydání: 2015 (2. vydání), cena 299 Kč


Joachim Meyer

Šerm mečem

K nejpopulárnějším učebnicím šermu, a to i mezi šermíři, kteří jinak ke znalcům odborné literatury nepatří, lze rozhodně počítat dílo Joachima Meyera, vydané několikrát tiskem, známé díky citacím v pozdější literatuře a dostupné v reprintech. Joachim Meyer (asi 1537–1571) byl německý šermířský mistr. Za svého života vyprodukoval nejméně tři šermířské učebnice. Jako mnozí před ním vycházel z tradice mistra Liechtenauera, ale na svých cestách se seznámil i s jinými školami, například se školou italskou.

Jedná se o komplexní učebnice šermu širokou škálou zbraní. Ovlivnily mnoho Meyerových následovníků (a popravdě řečeno ovlivňuje je dodnes.). Meyer je dnes považován za „nejproslulejšího z raných německých spisovatelů o šermu“ (Jacopo Gelli). Jeho dílo tvoří tři knihy, obsahující celkem pět částí podle typů zbraní: dlouhý meč, tesák, rapír, dýka, zápas, halapartna a píka. Pro každou zbraň určuje Meyer principy použití a vytváří slovník technik a potom popisuje metody útoků a jejich kombinací v boji. Názorné dřevořezy pomáhají pochopit popsané techniky. Jedná se vlastně o jedny z prvních učebnic šermu jako svého druhu sportovní disciplíny. Stejně jako předchůdci staví Meyer na nejčestnější místo dlouhý meč (který nazývá prostě Schwerdt) a považuje jej za „nejobratnější a nejmužnější ze všech zbraní“.

A právě tuto část Meyerova díla včetně původních ilustrací přinášíme poprvé v českém překladu Petra Matouška, společně s německým textem, aby čtenář měl možnost oba texty srovnat a neměl při eventuálním nácviku problémy s porozuměním archaické němčině. Díky dobovým ilustracím je tento reprint ovšem hodnotný nejenom jako učebnice šermu, ale i jako doklad renesanční knižní a grafické tvorby.

Vydává nakladatelství Elka Press

První české vydání

ISBN 978-80-87057-21-6

Formát A5

Rozsah 304 stran

Černobílé ilustrace

Vazba pevná

Cena 399 Kč

Vyšlo 14. dubna 2015


Historie evropských duelů a šermu III

OD DUELOVÉHO KE SPORTOVNÍMU KOLBIŠTI

Leonid Křížek

Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy jej změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy – odsoudila takříkajíc na smetiště dějin. Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom v podobě kuriózních výstřelků pošetilců a recesistů. S tímto vývojem je spjat i rozvoj šermířského umění, zpočátku jako nezbytné průpravy pro duel, později jako módní společenské zábavy a nakonec jako sportovního odvětví, které jako jeden z mála sportů nechybělo na žádné moderní olympiádě. Jako každý kontroverzní společenský jev zanechal duel stopu i v literatuře, dramatu a filmu. O všech těchto a mnohých dalších aspektech historie evropských duelů a šermu pojednává závěrečný svazek třídílného cyklu, obsahující stejně jako díly předchozí mnoho nepublikovaných ilustrací.

Vydávají nakladatelství Mladá fronta a Elka Press dne 16. 12. 2014

Vázaná kniha, formát 165 mm x 235 mm

504 stran

Barevné a černobílé ilustrace

Cena 399 Kč


Historie evropských duelů a šermu II

ČAS RVÁČŮ A DUELANTŮ

Jiří Kovařík, Leonid Křížek

Postupem staletí se duel – ať již chladnou či střelnou zbraní – stává neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci přirovnávali k morovým ranám. Druhý díl popisuje „zlatou dobu“ duelů, 16.–18. století, a obšírně sleduje vývoje šermířského umění v tomto období, kdy je Evropa svědkem nebývalého rozvoje šermířských škol, jejichž mistři nám zanechali řadu traktátů a učebnic šermu, doprovázených často ilustracemi pozoruhodné výtvarné úrovně. Dozvíme se o soubojích slavných osobností, o ženách s kordem a mužích v sukních, o soubojích Napoleonových důstojníků, o soupeření jednotlivých šermířských škol, jaké byly duelové zvyklosti, jak byly kodifikovány a jak se na celý fenomén dívali panovníci, církev a společnost, a to nejenom v centrální a západní Evropě, ale také v Rusku.

Vydávají nakladatelství Mladá fronta a Elka Press

Formát A4, pevná vazba

376 stran

Barevné a černobílé ilustrace

Předpokládaná cena 349 Kč


Napoleonův granátník

Paměti kapitána Coigneta

Jean-Roch Coignet byl příslušník 1. pluku gardových pěších granátníků Napoleonovy císařské gardy, elity armády, a později i příslušník malého císařského štábu. Jeho první bitvou bylo italské Montebello 9. června 1800 a hned o pět dní později bojoval u Marenga. Bojoval ve všech velkých bitvách Císařství až po abdikací císaře ve Fontainebleau. Přidal se k císaři roku 1815 znovu, vytrval s ním až k Waterloo, a vojenskou kariéru uzavřel soubojem s jedním z těch, co Napoleona špinili… Po Napoleonově pádu byl poslán do výslužby, jako mnoho jiných měl existenční potíže, které vyřešil sňatkem s dobře situovanou vdovou z Auxerre, a svoje paměti psal na naléhání zákazníků obchodu své choti, zejména obchodních cestujících, jimž prodával opisy po pěti francích… Zemřel devětaosmdesátiletý roku 1865, jeho sešity vyšly prvně roku 1883 a vzbudily senzaci hlavně tím, že představovaly skvělý pramen o životě obyčejných vojáků i nižších důstojníků Grande Armée. Dodnes jsou to jedny z nejvydávanějších a nejproslulejší pamětí na napoleonské války.

Vydalo Nakladatelství Elka Press

Přeložil Jiří Kovařík

Formát 145 x 210

Pevná vazba

360 stran

Doporučená cena 349 Kč

Vyšlo v červenci 2014

V distribuci firmy Akcent Třebíč a Kosmas


VOJENSKO-TECHNICKÝ SLOVNÍK anglicko-český a česko-anglický

Tento slovník byl vytištěn za druhé světové války v Londýně pro potřeby československých vojáků, kteří se v rámci britských ozbrojených sil účastnili boje Spojenců proti nacistickému Německu. V roce 1942 jej vydala Studijní sekce Ministerstva národní obrany. Slovník měl sloužit čs. vojákům k rychlé orientaci a osvojení si anglického vojenského názvosloví v situaci, kdy již zvládli běžnou hovorovou angličtinu. Náklad nebyl uveden, ale dochovaných exemplářů jistě není mnoho. To nás vedlo k myšlence, vydat tuto ojedinělou jazykovou příručku v reprintu, především také z toho důvodu, že by mohla posloužit i dnešním překladatelům vojensko-historické literatury v lepším pochopení dobové odborné terminologie, ale také v orientaci v tehdejších vojenských zkratkách, hodnostech a jednotkách stálé britské armády. Síla tohoto slovníčku spočívá mimo jiné v tom, že pokrývá oblasti, pro které dodnes nemáme k dispozici dostatek kvalitních jazykových příruček. Běžné AJ-ČJ/ČJ-AJ slovníky se na vojenství zaměřují jen okrajově a mnohdy nepřesně. Tento druhoválečný slovníček se samozřejmě soustřeďuje na tehdy aktuální termíny, ale řada z nich platí dodnes a platila i před tím. Například technické pojmy jsou zde pokryty velice dobře a přehledně. Není to jen poklad pro překladatele z angličtiny zaměřené na období WWII, ale pro početnou obec všech zájemců o novodobé angloamerické vojenství. A to i v dnešní době, kdy se zdá, že na většinu otázek dokáže obratem odpovědět internet – což je omyl, který se nepříjemně často projevuje na kvalitě překladů do češtiny. Jedná se o unikátní jazykovou příručku z doby druhé světové války, která dodnes neztratila svou aktuálnost.

Součástí slovníku jsou i anglicko-české vojenské zkratky, rozkresy vojenské techniky, hodnosti britské armády a seznam pěších pluků.

Vydalo Nakladatelství Elka Press

Reprint původního vydání z roku 1942

Formát 110 x 165

Pevná režná vazba

216 stran

Doporučená cena 189 Kč

Vyšlo první jarní den roku 2014


Jiří Kovařík, Leonid Křížek
Historie evropských duelů a šermu
1. svazek

Ordálie, Boží soudy, gladiátorské hry, turnaje, souboje, duely, jedním slovem ritualizované násilí provází dějiny lidstva od nepaměti. Často se pod maskou souboje skrývaly vraždy a naopak, mnohé násilí bylo obhajováno na základě dobově platných kodexů chování. Písemné doklady o násilném řešení sporů nějakou více či méně přesně kodifikovanou formou máme již ze starověku a s každým stoletím jich přibývá. Spory bylo pochopitelně možné řešit soudní cestou, ale souboj představoval rychlejší a jistější řešení. A to do té míry, že ve formě ordálií a Božích soudů se dostal i do právních předpisů. Na druhé straně se s kodifikovaným násilím setkáváme po celé psané dějiny lidstva ve formě nácviku na válku – ať již se jednalo o výcvik v zacházení se zbraněmi, anebo o simulace samotné bitvy různými formami turnaje. Zhruba od renesance potom dostává duel svou „moderní“ podobu. V té době se ustavila zásada, že určité urážky lze odčinit právě jen duelem – lež a políček. Duel, tato formalizovaná podoba násilného rozhodování která strana má „pravdu“, je fenoménem výrazně evropským; teprve s vystěhovalectvím Evropanů do jiných světadílů a s kolonizací se rozšířil i na jiné kontinenty. Postupem staletí se duel – ať již chladnou či střelnou zbraní – stává neodmyslitelnou součástí života vyšší společnosti, především šlechty a důstojnického sboru, ačkoliv nezřídka jej praktikovali i neurození občané. V určitých obdobích byl natolik rozšířeným jevem, že jej současníci přirovnávali k morovým ranám. Ačkoliv po staletí odsuzován, zakazován a kriminalizován, udržel se duel až do 19. století, kdy změna společenského klimatu – průmyslová revoluce, vzestup buržoazie, pokles významu šlechty, nové myšlenky a filozofické proudy – jej odsoudila tak říkajíc na smetiště dějin. Přesto se s duely setkáváme ještě i ve 20. století, byť už jenom jako s kuriozními výstřelky pošetilců a recesistů. Jako každý kontroverzní společenský jev zanechal duel stopu i v literatuře, dramatu a filmu. S dějinami duelů jsou pevně propojeny dějiny umění šermířského, jež se vyvíjelo od starého Egypta až po naše časy, nejprve jako bojové umění, umění zabíjet chladnou zbraní, a posléze jako svébytná sportovní disciplina. Nestárnoucí romantika Tří mušketýrů a uměleckých děl tohoto typu je jednoui z příčin, že historie duelů a šermířského umění nepřestává zajímat jak poučenou, tak laickou veřejnost.

Vydáno v koedici s Mladou frontou
Vázaná kniha, formát 160 x 240 mm
280 stran
Barevné ilustrace, tištěno na křídě
MOC 359 Kč


Hans-Ulrich Rudel

Pilot štuky

Válečný deník nejvýše vyznamenaného německého vojáka druhé světové války. S 56 dokumentárními fotografiemi z autorova soukromého archivu. 'Rudel byl za druhé světové války jedním z nejstatečnějších a nejúspěšnějších vojáků. Přestože mu museli amputovat nohu, plnil svoji vojenskou povinnost až do trpkého konce. Proto bychom mu měli vyslovit uznání, i když těžko můžeme dnes jeho politické omyly akceptovat. K nějakému honu na čarodějnice naprosto není důvod.' Friedrich Zimmermann Hans-Ulrich Rudel byl zdaleka nejúspěšnějším válečným pilotem druhé světové války. Narodil se v roce 1916 v Konradwaldau ve Slezsku a po maturitě nastoupil do vojenské letecké školy ve Wildpark-Werderu, kterou absolvoval v roce 1938. Válku prožíval po celou dobu na východní frontě a jeho bojové operace byly na všech místech, kde působil, pro danou situaci rozhodující. Po 2530 bojových vzletech bylo plukovníku Rudelovi jako jedinému vojákovi německé branné moci propůjčeno nejvyšší vyznamenání za statečnost, zlaté dubové listy s meči a brilianty k rytířskému kříži železného kříže. Rudel zemřel v roce 1982. Svoje válečné zážitky sepsal tak barvitě, že čtenář téměř na vlastní kůži prožívá dramatické zvraty při jeho bojových akcích.

Přeložili Jiří Ohlídal a Bruno Heinz Schwartzbach.

Pevná vazba.

Formát A5.

Rozsah 213 stran.

ISBN 978-80-8705-715-5

Cena 309 Kč.


Daniel Allen Butler

Noc, kdy se potopil TITANIC

VYCHÁZÍ 14. DUBNA 2012 KE 100. VÝROČÍ POTOPENÍ TITANICU

Kniha má za námět tragickou událost, ke které došlo před 100 lety – avšak místo podrobného popisu dějů na potápějící se lodi se věnuje tomu, co se dělo na lodích, které byly nejblíže katastrofy a buď se do záchrany zapojily (CARPATHIA), nebo nezapojily (CALIFORNIAN), a proč.

Právě tomu PROČ se autor nejvíce věnuje a snaží se najít odpověď na záhadu, proč bezpečnostní předpisy selhaly a proč nemohli být zachránění všichni trosečníci (což bylo reálně možné).

Po úvodní kapitole, která je věnována nepříznivým povětrnostním vlivům na severním Atlantiku a jejich dopadu na ztráty lodí, následují dvě kapitoly věnované lodím CARPATHIA a CALIFORNIAN a zkušenostem a povahovým vlastnostem jejich kapitánů.

Další kapitola je věnovaná bílým světlicím, které TITANIC vystřeloval jako tísňový signál a hypotézám, proč je kapitán CALIFORNIANU a jeho důstojníci pokládali světlice za něco jiného než signál v nouzi. Tato kapitola tvoří myšlenkové jádro knihy a nese v sobě největší náboj.

Kapitola Záchrana za svítání popisuje záchrannou akci CARPATHIE, následující kapitola popisuje události po připlutí CARPATHIE a CALIFORNIANU do USA a co se dělo, když se světová veřejnost o katastrofě dověděla a odhalil se její rozsah.

Závěrečné kapitoly se věnují vyšetřování na půdě USA a následnému šetření a soudu v Británii. Pod vtipným názvem Flotsam and Jetsam (plovoucí náklad a odhozený náklad, což jsou termíny lodního pojišťovnictví) pak autor v epilogu líčí další osudy interesovaných rejdařství a vlastně dopad, jaký měla katastrofa TITANIKU na osobní lodní dopravu.

V dodatku jsou ještě uvedeny úřední dokumenty jak z amerického, tak britského vyšetřování a knihu uzavírá autorova poznámka.

Závěrem se dá říci, že kniha Noc, kdy se potopil Titanic, nemá v česky psaných či přeložených knihách obdobu. Je to první dílo v českém jazyce, které se věnuje „odvrácené“ straně katastrofy a popisuje ji z pohledu „svědků“, z nichž jeden, bohužel, zůstal „opodál“. Kniha je psána čtivě a přehledně a přináší spoustu údajů, které nebyly česky reflektovány (např. všichni tři zúčastnění radiotelegrafisté se znali z Marconiho školy).

Přeložil Jiří Dolanský.

Formát A5.

Pevná vazba.

Rozsah 248 stran.

Černobílé fotografie.

ISBN 978-80-87057-13-1

Cena 349 Kč.


Josef Pekař

Dějiny naší říše

Dějiny naší říše byly napsány jako učebnice pro nejvyšší třídy středních škol Rakousko-Uherské a byly „schváleny výnosem C. K. ministerstva kultury a vyučování ze dne 9. dubna 1914“. Jedná se o pozoruhodně čtivou čítanku historie podunajské monarchie, zaměřenou na země Koruny české. Kniha ovšem nepokrývá jenom období, kdy Čechy byly součástí monarchie, ale celé období dějin od časů říše Římské až do roku 1914. Pekařovo pojetí dějin obsažené v této učebnici není ani dnes třeba příliš korigovat. Učebnice představuje hutný přehled dějin, který bychom v tomto rozsahu dnes těžko hledali. Pozoruhodná je i Pekařova vize dalšího vývoje habsburského soustátí, načrtnutá v závěru knihy. Lze jen litovat, že dějiny se krátce po vydání knihy ubíraly jiným směrem.

Josef Pekař (1870–1937) patří k nejvýznamnějším českým historikům. Po studiích historie na české univerzitě, kde se řadil mezi příslušníky tzv. Gollovy školy, působil od roku 1897 tamtéž, v roce 1905 se stal řádným profesorem, v letech 1931–32 byl rektorem Univerzity Karlovy. Po roce 1945 byly Pekařovy knihy staženy z veřejných knihoven a nic se o něm oficiálně nedozvídali ani vysokoškolští studenti historie. Po roce 1989 byla Pekařova památka očištěna, začaly znovu vycházet jeho spisy, a teď konečně dochází i na jeho středoškolskou učebnici rakouských dějin. Její vydání je třeba přivítat hned z několika důvodů. Je to samozřejmě významný příspěvek k dějinám vyučování dějepisu, především ale ukazuje Pekařův pohled na celek středoevropských dějin.

Z doslovu historika Jiřího Raka.

Nakladatelství Elka Press.

Vyšlo 8. 11. 2011.

Cena 279 Kč.

ISBN 978-80-87057-11-7

V únoru 2015 byl titul pro velký úspěch dotisknut.

Se slevou je k dostání na portálu knižní distribuce KOSMAS.


Gilberto Villahermosa:

Hitlerův výsadkář

Rudolf Witzig byl typický Fallschirmjäger první generace. Byl to elitní voják mezi elitou, extrémně pevně spojeným bratrstvem. Witzig se zúčastnil dvou největších výsadkových operací ve vojenské historii – Eben Emaelu a Kréty – a stal se legendární postavou. Zažil válku od prvních triumfálních dnů, když se wehrmacht přehnal Polskem, Francií, částí Sovětského svazu a severní Afriky, až po poslední mučivé týdny, když se kolem 200 spojeneckých divizí současně vrhlo proti otřeseným zbytkům Hitlerovy Třetí říše. Bojoval a procházel křížem krážem válkou, od Polska na Krétu a ze severní Afriky do Litvy, a byl svědkem zdecimování i úplného zničení tří ze svých milovaných praporů. A přece nikdy neporušil přísahu Hitlerovi a Třetí říši – i když nikdy nebyl členem nacistické strany – a bránil se houževnatě a prováděl prudké protiútoky až do úplně posledních dnů války. Je pozoruhodné, že toho o něm jako jedinci bylo napsáno jen velmi málo. Jeho životopis, dokončený s podporou Witzigovy vdovy a syna, je komplexní historií tohoto muže a také poskytuje důležité nové detaily o výsadkových silách, složce luftwaffe, v níž sloužil.

Přeložil Jiří Dolanský.

Vyšlo 8. 11. 2011.

Cena 389 Kč.

ISBN 978-80-87057-12-4

Nyní možno zakoupit i v elektronické podobně na adrese http://www.floowie.com/cs/knihy


Jordan Vause

Ponorkové eso

Příběh Wolfganga Lütha

2. vydání úspěšného bestselleru (červen 2010).

W. W. Lüthovi se připisuje potopení 47 spojeneckých lodí. Tento rekord překonal jenom slavný Otto Kretschmer. Lüthovi se za to dostalo nejvyššího vyznamenání Třetí říše za odvahu – rytířský kříž s dubovou ratolestí, meči a brilianty. V roce 1944, po šestnácti operačních plavbách, byl Lüth jmenován náčelníkem německé námořní akademie a ve věku třiceti let se stal nejmladším příslušníkem Kriegsmarine s nejvyšší kapitánskou hodností. Autor vychází z cenných původních informací a na základě řady dalších provádí fascinující analýzu Lüthovy osobnosti, jeho předností i slabostí. Na jeho příkladě demonstruje povahové paradoxy vlastní tolika německým ponorkovým velitelům, mužům zplozeným nacistickým režimem, kteří se mu však často vymykali. Byl horlivým nacistickým ideologem, dokázal porušit řády kvůli bezvýznamnému námořníkovi, dokázal s trosečníky z potopených lodí zacházet shovívavě, ale bezprostředně nato byl schopen chladnokrevně střílet na jiné oběti své ponorky. Na druhé straně si Lüth dokázal získat oddanost svých podřízených zájmem o ně a byl v ponorkovém loďstvu znám jako velitel, který dokáže posádky motivovat.

Přeložili Ivana Rybecká a Leonid Křížek.

Formát A5, pevná vazba.

Černobílé fotografie.

224 stran.

ISBN 978-80-87057-09-4

Cena 289 Kč.

Nyní možno zakoupit i v elektronické podobně na adrese http://www.floowie.com/cs/knihy


Josef Dolejší, Leonid Křížek

HUSITÉ

Kniha je koncipovaná do dvou částí. V první je podrobně rozebrán vznik a průběh husitské revoluce, s přihlédnutím k dosud vydaným pracím a dostupným pramenům. Jsou popsány kořeny Husových reformních snah, jeho zápas s odpůrci a neochvějné hájení Boží pravdy, jež jej nakonec dovedlo až na kostnickou hranici. Jsou popsány životní osudy dalších protagonistů husitského hnutí a průběh válečných let, končících porážkou radikálního křídla husitského hnutí u Lipan. Jsou popsány nejenom ideově-politické zvraty dané doby, ale podrobně také jednotlivá tažení, bitvy a kruciáty. Autor této části, J. Dolejší, navštívil všechny významné lokality, města, hrady a bojiště, a svůj text doprovodil bohatou obrazovou dokumentací. Kromě fotografií současného stavu těchto lokalit je text ilustrován také mnoha dobovými i novějšími kresbami a malbami. Autor nezastírá snahu rehabilitovat toto významné období evropských dějin.

V druhé části rozebírá L. Křížek podrobně všechny aspekty husitského válečného umění. Postupně věnuje pozornost výzbroji a výstroji jak husitských, tak křižáckých vojsk, jejich ideologické a taktické přípravě, strategii a logistice. Je popsána taktika vozové hradby, využití palných zbraní, způsob dobývání hradů a měst, konkrétní způsoby boje muže proti muži, metody průzkumu, taktika přesunů a táboření, podstata tzv. spanilých jízd a jsou uveřejněny výňatky z dobových vojenských řádů. Autor cituje řadu badatelů, kteří se husitských vojenstvím zabývali před ním, a také dobové kroniky či ohlasy husitského válečnictví v cizí literatuře. Text je doplněn řadou jak dobových tak původních ilustrací, rekonstrukcí, fotografiemi zbraní a zbroje jakož i reprodukcemi romantických obrazů husitů, tak jak si je představovali malíři uplynulých staletí. Následuje chronologie husitských válek a knihu uzavírá slovník zbraní, zbroje a fortifikací, mapy a rejstřík.

Publikace má reprezentativní charakter daný již formátem. Text je doplněn medailonky vůdčích osobností, citáty z pramenů a dokumentů a heslovitým popisem reálií.

Záměrem autorů je seznámit čtenáře moderní obrazově-textovou formou s jednou z nejpohnutějších epoch českých dějin. V důsledku ideologických manipulací v druhé polovině 20. století je dnes husitství vnímáno jako cosi zprofanovaného, odbytého a zavrženíhodného. V uplynulých 50 letech nevyšla seriozní publikace (pomineme-li drobné pamflety či naopak vědecké statě běžnému čtenáři nedostupné či nesrozumitelné), která by se věnovala této významné etapě našich dějin. Podstatným přínosem publikace je důkladný rozbor husitského vojenského umění. Také tím je dílo jedinečné a přínosné. Jistě potěší kromě široké čtenářské obce také učitele základních a středních škol a přispěje tak k lepšímu pochopení minulosti u nejmladších generací.

Kniha vyšla 8. října 2009.

Formát 240 x 305 mm.

Počet stran 368.

1000 barevných ilustrací, tištěno na křídě.

Pevná vazba.

ISBN 978-80-87057-08-7

Cena vč. DPH 999 Kč.


Timothy P. Mulligan

Vlk samotář

V této knize je popsán příběh německého ponorkového esa z druhé světové války Wernera Henkeho, jenž se svou ponorkou U-515 potopil víc plavidel (24 obchodních a 2 válečné lodě), než kterýkoli německý ponorkový velitel v období po září 1942. Henke, krajně nezávislá osobnost, byl téměř degradován a propuštěn z válečného námořnictva, aby se pak stal jedním z jeho největších hrdinů. Dva týdny po tom, co jej Hitler vyznamenal jedním z nejvyšších řádů, se Henke střetl s gestapem, aby bránil své přátele. Jádro této knihy tvoří vylíčení, jak a proč jeho život skončil na ostnatém drátě oplocení zajateckého tábora u Washingtonu, D.C. – Henke byl jediný velitel ponorky zastřelený ve Spojených státech při pokusu o útěk.

Když Mulligan zkoumá prostředí a postoje posádky – včetně jejích názorů na Hitlera a na zacházení s Židy – vrhá nové světlo na muže tvořící elitu Hitlerova wehrmachtu. Příběh U-515 má také úzký vztah k celkovému vedení ponorkové války, včetně zhodnocení strategie Karla Dönitze, vlivu technických inovací a příspěvků spojenecké odposlechové výzvědné služby.

Aby autor mohl sepsat tento příběh, strávil šest let pátráním v německých, amerických a britských archivech a rozhovory s Henkeho přáteli, protivníky a členy jeho posádky. Výsledkem není jen popis Henkeho života, ale i detailní historie úspěšné ponorky a její posádky v boji proti zdrcující přesile. Kniha je doplněna dokumentárními fotografiemi.

O autorovi

TIMOTHY P: MULLIGAN je archivář specializující se na ukořistěné německé a americké záznamy armády a válečného námořnictva z druhé světové války. Redigoval díl Wolf Packs (Vlčí smečky) v serii Time Life The Third Reich (Třetí říše, 1989) a napsal knihu The Politics of Illusion and Empire (Politika iluzí a Říše, Praeger, 1988).

Přeložil Jiří Dolanský.

KNIHA VYCHÁZÍ 7. 9. 2009.

Formát A5, pevná vazba.

304 stran, č/b fotografie v textu.

ISBN 978-80-87057-07-0

Cena včetně DPH 289 Kč.

Nyní možno zakoupit i v elektronické podobně na adrese http://www.floowie.com/cs/knihy


Marek Pavlík, Josef Fučík

Sočská fronta 1915-1917

Julské Alpy a řeka Soča se v posledních letech stávají stále oblíbenějším místem pro české turisty, kteří rádi tráví aktivní dovolenou. Jakkoliv tato oblast nabízí bohaté možnosti pro sportovní vyžití, jen malá část návštěvníků západní části dnešního Slovinska si uvědomuje, že tento prostor je též spojen s novodobými českými dějinami. Stejně je tomu v povodí Soči na jih odtud, v oblasti severoitalského i slovinského Krasu a celého jaderského pobřeží od ústí řeky až k Terstu. V období 1915–1917 zde probíhala rakousko-italská fronta, na níž bojovaly v řadách c. a k. armády desetitisíce vojáků z českých zemí, z nichž mnozí zde padli v mimořádně krutých bojích. Tuto pozapomenutou část naší historie se pokouší přiblížit tato publikace, která čtenáře zavede na místa, kudy tzv. sočská fronta probíhala.

Formát: 128 x 165 mm.

Vazba: brožovaná.

Počet stran 192.

Ilustrace: černobílé fotografie a barevné mapy.

Vyšlo v lednu 2009.

ISBN 978-80-87057-04-9

Cena 289 Kč.

ROZEBRÁNO


Jiří Kovařík

Trafalgar

V říjnu 2008 vyšla nová kniha oblíbeného autora Jiřího Kovaříka. Svazek nazvaný Trafalgar aneb anatomie námořní bitvy bude mít rozsah 496 stran a mnoho černobílých ilustrací (dobové malby, portréty, mapky, schémata). Námětem je bitva u španělského mysu Trafalgar, svedená 21. října 1805 mezi 33 řadovými loďmi francouzsko-španělské floty admirála Villeneuva a 27 britskými řadovými loďmi admirála Nelsona, který zde padnul. Jedná se o jeden z největších a nejproslulejších námořních střetů v dějinách. Dílo si skutečně zaslouží podtitul Anatomie námořní bitvy. Líčí Trafalgar na základě vyprávění mnoha očitých svědků od admirálů a kapitánů po prosté členy posádek všech zúčastněných národností. Přibližuje i zásady bojové taktiky plachetních lodí, manévrů, dělostřelby a plavby samotné. Popisuje vše, co bitvě předcházelo od úniku spojeneckého loďstva přes složitou plavbu do Karibiku a zpět, střet u mysu Finisterre až po tečku za Trafalgarem, bitvu u mysu Ortegal. Odpovídá i na otázku, zda admirál Villeneuve skutečně zhatil Napoleonovy plány na invazi do Anglie.

Autor Jiří Kovařík je cenami ověšený historik, autor literatury faktu a překladatel. Napoleonským a koaličním válkám věnoval řadu knih.

Pevná vazba.

496 stran.

Černobílé ilustrace.

ISBN 978-80-87057-05-6

Cena 309 Kč.


Karel Helebrant

Samopal M.P. 38 a MP 40

Kniha se zabývá vznikem samopalu jako typu zbraně jako takové aby se dále věnovala pouze vývoji německých samopalů, z nich jedná z kultovních zbraní druhé světové války, samopalu M.P. 38 a MP 40, známých pod slangovou přezdívkou „schmeisser“. Autor v knize podrobně seznamuje čtenáře se všemi aspekty vzniku, výroby i užití této populární zbraně. Vyvrací mnohé zažité mýty a polopravdy, důkladně rozebírá otázku autorství konstrukce, řeší otázku počtu vyrobených kusů. Srovnává samopal M.P. 38 a 40 s jeho dobovými protějšky, identifikuje jeho silné i slabší stránky, to vše většinou ilustruje pomocí dobových dokumentů a citací. Kniha vznikala v průběhu cca 7 let, kdy autor sbíral materiály a postupně je podroboval kritické analýze a třídil z nich konečný text. Kniha je svými informacemi objevná jak v českém jazyce (dosud česky o této zbrani žádná práce publikována nebyla), tak i ve světovém kontextu. Kniha je doprovázena bohatou fotografickou dokumentací. Kromě kvalitních fotografií z nejrůznějších sbírkových fondů přináší i mnoho unikátních, dosud nepublikovaných fotografií. Autorem je odborník na palné zbraně, známý svými články především čtenářům Střelecké revue, Střeleckého magazínu a dalších odborných periodik. Ing. Martin Helebrant je absolventem ČVUT Praha, fakulty strojní a Rochester Institute of Technology. Zájem o zbraně vychází z rodinné tradice, otec byl myslivec a autor se se zbraněmi setkával již od útlého věku. Publikovat začal v roce 1990. V době vydání této knihy publikoval již více než 300 odborných článků na téma ručních palných zbraní a vojenské historie. Kromě časopiseckých publikací vyšla i kniha Zbraně a sebeobrana, ve které napsal její část zabývající se konstrukcí a technickými aspekty zbraní. Publikační činnost je pouze autorovým koníčkem, v běžném životě zastával manažerské pozice ve finančních ústavech. Jeho činnost zde byla spojena s problematikou řízení kvality a bezpečností.

Formát B5.

Pevná vazba.

Počet stran 160.

Množství černobílých i barevných ilustrací, grafů a tabulek.

ISBN 978-80-87057-02-5

Doporučená cena 329 Kč.


Napoleonův kavalerista
Paměti kapitána Parquina

Napoleonův kavalerista jsou neobyčejně barvité paměti, zahrnující příběh dvanácti let života jednoho napoleonského jezdce. Napsal je Charles-Denis Parquin, který se dal jako šestnáctiletý zapsat k 20. pluku jízdních myslivců. Prošel bitvami u Jeny a Pruského Jílového i ruským zajetím, bojoval v tažení na Dunaji roku 1809, pak válčil na Pyrenejském poloostrově s Brity i se španělskými povstalci. Byl přijat k jízdním myslivcům císařské gardy a s nimi se bil v řadě střetů až do jara roku 1814, kdy byl osobně přítomen Napoleonovu odjezdu na Elbu. Jeho paměti vyprávějí nejen o těchto bojích, ale i o mnoha láskách, vášních a o řadě soubojů. Čtou se jako dobrodružný román, avšak toto kritické vydání, pořízené Jiřím Kovaříkem, dokládá, že jde o životní příběh svrchovaně autentický a pravdivý.
Paměti Charlese-Denise Parquina, kapitána jízdních myslivců a gardových jízdních myslivců, patří k tomu nejlepšímu a nejživějšímu, co účastníci napoleonských válek ve svých vzpomínkách zachytili. Je to neobyčejně barvitý příběh dvanácti let života jednoho napoleonského jezdce, jenž vypráví o slavných bitvách, spoustě bojů, mnoha láskách i vášních, o řadě soubojů. I když se čte jako román, tvoří skvěle psanou výpověď, kterou její autor, ač vyprávěl hlavně o sobě, příliš nepřikrášlil a nikterak nepřekroutil. První překlad do češtiny je zároveň kritickým a komentovaným vydáním, v němž zjistíte, že kapitánem Parquinem uváděná jména i události dokonale odpovídají archivním záznamům.
Napoleonův kavalerista, představovaný v této podobě napoleonským historikem, překladatelem a autorem literatury faktu Jiřím Kovaříkem, je četbou, která vás doslova vtáhne do barvité doby napoleonských válek, do života Napoleonových jezdců, jimž ležel svět pod nohama koní, ženy v náručích a slávu si dobývali čepelemi šavlí.

Kniha je bohatě ilustrována původními Myrbachovými ilustracemi.

Z francouzštiny přeložil Jiří Kovařík.

Vyšlo 17. září 2007.

Formát A5, pevná vazba.

ISBN 978-80-87057-01-8

Cena 269 Kč.

Nyní možno zakoupit i v elektronické podobně na adrese http://www.floowie.com/cs/knihy


Ivan Koláčný

Řády a vyznamenání Habsburské monarchie do roku 1918

Tato monografie poprvé v Českých zemích umožňuje v tak mimořádném rozsahu poznat vývoj řádů a vyznamenání na území Habsburské monarchie. Rovnoměrně postihuje vývoj řádových společenstev v zemích Koruny české od středověku až do roku 1918. Autorovy údaje o dochovaných faleristických objektech jsou dosud nejúplnější publikovaným přehledem. Důležitý je například jeho popis dosud opomíjených řádových miniatur. Významným přínosem jsou pasáže o středověkém vývoji dvorských řádů v lucemburském období. Poprvé jsou v nebývalé úplnosti publikovány dosud rozptýlené údaje o členech některých řádů či nositelích vzácných vyznamenání. Text je doplněn téměř 500 výhradně původními fotografiemi, dobovými portréty a ilustracemi, které jsou zde publikovány zpravidla poprvé. Kniha se snaží nebýt suchopárným vědeckým pojednáním, svým jazykem i obsahem je určena širší veřejnosti k popularizaci této zajímavé části naší historie. Dárkový charakter publikace podtrhují čtyřjazyčné souhrny každé kapitoly.

Formát 240 x 305 mm, vázaná s přebalem, celobarevná.

Počet stran 304.

Vyšlo v říjnu 2006.

ISBN 978-80-902745-9-5

Doporučená cena 999 Kč.


Heinrich von Freiberg: Rytířská jízda Jana z Michalovic

Unikátní veršovaný příběh z konce 13. století. POPRVÉ ČESKY!

Autor Rytířské jízdy Heinrich von Freiberg patřil k významným tvůrcům německé literatury v poslední čtvrtině 13. století. Rytířská jízda Jana z Michalovic vznikla jistě velmi brzy po návratu českého pána z úspěšné výpravy, která se uskutečnila zřejmě někdy mezi lety 1293 a 1297. Je dochována pouze v jediném rukopisu, v proslulém obsáhlém sborníku univerzitní knihovny v Heidelbergu z roku 1320. Veršované vyprávění o turnajovém úspěchu příslušníka předního českého rodu vychází u nás v jedinečné edici, která poprvé uvádí souběžný německý i český text básně jak s původními, tak s novými poznámkami editorů.

Z němčiny přeložila Marie Ryantová.

Ilustroval Zdirad Čech.

Pevná vazba, 56 stran.

ISBN 978-80-902745-8-7

Cena 245 Kč.

Nyní možno zakoupit i v elektronické podobně na adrese http://www.floowie.com/cs/knihy


Jiří Vincenc: Erotické historky z autoškoly

Titul poněkud vybočuje z vojensko-historického zaměření nakladatelství, ale co by člověk neudělal pro kamaráda… Jiří Vincenc, který pro naše nakladatelství napsal Stručnou historii šermu, si tentokrát zavzpomínal na svou činnost učitele autoškoly v dobách, kterým říkáme „totalita“. Tehdy se nedalo soukromě podnikat a každá mimopracovní činnost byla stranou a vládou bedlivě střežena. Jednou z mála „povolených“ činností byla erotika. Tato kniha přináší v trochu pokřiveném zrcadle odraz oněch nevinných radovánek.

Historky jsou to trochu peprné, místy snad i trochu pornografické, ale čtenář by si měl uvědomit, že byly napsány pro pobavení právě těch milovníků příběhů, kteří se neurazí při čtení erotických historek podbarvených humorem. Autor není profesionální spisovatel, ale s pomocí poučenějších kolegů se mu podařilo anekdotické historky zarámovat jakýmsi „dekameronovským“ příběhem, dovedeným k překvapivému závěru. Nemalým kladem knihy jsou laskavě jizlivé ilustrace Jiřího Laštovky, předního českého výtvarníka.

Brožovaná knížka formátu A5 vytištěná na kvalitním papíře.

Počet stran 144.

ISBN 978-80-902745-7-0

Cena 149 Kč.


Paul Emil von Lettow-Vorbeck: Vzpomínky na východní Afriku

Paměti německého důstojníka z první světové války. Plukovník Lettow-Vorbeck (1870—1964) je považován vojenskými historiky za největší postavu guerillové války. Jako důstojník pruské armády sloužil v Německé jihozápadní Africe. Po vypuknutí první světové války zde vedl zdlouhavou a úspěšnou partyzánskou válku proti Britům. Ačkoliv měl k dispozici jen málo německých vojáků a pár tisíc domorodých spojenců, vzdoroval mnohonásobné přesile až do listopadu 1917, kdy byl konečně z německé kolonie vytlačen. Pokračoval však v boji v Mozambiku a v severní Rhodesii. Vzdal se teprve po uzavření příměří v Evropě, v listopadu 1918. Jeho osobní líčení je objektivním a ojedinělým svědectvím o partyzánské válce na málo známém válčišti. Doplněno bohatou černobílou fotografickou dokumentací.

Z němčiny přeložil Vladimír Cinke.

Vydáno v roce 2004.

Pevná vazba, počet stran 344.

ISBN 978-80-902745-6-3

Cena 245 Kč.


Kolektiv: Pod císařským praporem

Habsburská armáda v letech 1526—1918

Původní práce českých vojenských historiků, popisující historii armády habsburské monarchie v době, kdy byly součástí monarchie také země Koruny české. Pozornost je pochopitelně zaměřena na účast obyvatel našich zemí ve válkách monarchie. Kniha je pojata jako dějiny habsburské armády v celkové šíři. Obecný vojensko-politický rámec je doplněn popisy tažení a bitev, vojenských reforem, vývoje strategie, taktiky, zbraní a zbroje, včetně podružnějších aspektů vojenského života. Součástí knihy je bohatá obrazová dokumentace. Použity jsou nejenom dobové fotografie černobílé i barevné, ale také původní černobílé kresby sledující vývoj zbraní a zbroje a původní barevné celostránkové tabule ilustrující vývoj uniforem a řádů a vyznamenání

Vydáno v roce 2003.

Formát 240 x 305 mm.

Pevná vazba, počet stran 560.

ISBN 978-80-902745-5-6

Cena 1 490 Kč.


Jan Beneš: Smrt kmotřička

Netradičně podaná detektivka.

Kniha je esencí autorovy empirie z československého kriminálu a československé vojenské služby, jakož i principů práce StB ve shodné době, konci padesátých let, skloubených v pochopitelný a ostatně o realitu opřený detektivní příběh. Prof. dr. Měšťan o knize ve svém lektorském posudku napsal: „Černí baroni se v literární konvenci stali u nás málem legrační idylou – u Beneše se idyla nevyskytuje. Žili jsme mezi těmi líčenými vojáky – někdo krátce, jiný delší dobu. Byly to hořké zážitky, i když často okořeněné podařenými triky proti rudé vrchnosti. Smrt kmotřičku bych byl nechtěl číst v době, kdy jsem vězel v uniformě. Dneska jsem si ji přečetl třikrát – a mohu dosvědčit, že je pravdivá. A co je nejdůležitější: mluví jazykem tamtěch dob a je na hodně místech k smíchu – tomu osvobozujícímu. Přeci jsme se tak úplně nedali a Beneš to podle pravdy vylíčil. Dovede totiž psát.“

Vydáno v roce 2001.

Brožovaná, počet stran 176.

ISBN 978-80-902745-3-2

Cena 139 Kč.

ROZEBRÁNO


Blaise Cendrars: Uříznutá ruka

Autobiografické vzpomínky francouzského básníka švýcarského původu na léta první světové války, prožitá v zákopech Francie. Cendrars bojoval v řadách cizinecké legie, kde poznal řadu zajímavých osobností – mimo jiné českého malíře Františka Kupku. Jeho vzpomínky jsou místy značně naturalistické, avšak prozrazují vnímavost básníka. Mezi memoárovou literaturou z první světové války (na českém knižním trhu ostatně jen sporadicky zastoupenou) představují svébytné dílo, jež upoutá jak svou dokumentární, tak básnickou hodnotou. Česky vychází poprvé.

Vydáno v roce 2000, Pevná vazba, stran 240, cena 170 Kč

ROZEBRÁNO


Nikolaj Tolstoj: Oběti Jalty

Šokující svědectví o osudech ruských emigrantů a sovětských válečných zajatců, které Spojenci na konci 2. světové války vydali Stalinovi k likvidaci. Kniha vyšla poprvé v roce 1978, více než třicet let po událostech, jež popisuje, následovala další vydání. Přes značný časový odstup zapůsobilo však její svědectví otřesně - a působí dodnes. Kniha vyvolala značný ohlas, zabarvený jak pozitivními, tak odmítavými emocemi. V roce 1989 bylo v soudní při, kterou proti autorovi vedl jeden z viníků tragédie, její šíření ve Velké Británii zakázáno. Je to historie nešťastných osudů, snah a cílů nedobrovolných navrátilců a především historie zrady Západu, který se aktivně podílel na jejich násilné repatriaci, či jí nečinně přihlížel.

Vyšlo v roce 1998.

Formát A5, pevná vazba.

Počet stran 460.

ISBN 978-80-902353-4-2

Cena 350 Kč.

ROZEBRÁNO


Rob Swigart: Cesta časem

Ojedinělý sci-fi román vynalézavě spojující počítačovou současnost s gilgamešovskou legendou. Penny Gamešová, znuděná životem na předměstí a především zanedbávaná svým manželem Barneym, strčí jednoho dne hlavu do mikrovlnné trouby a ukončí tak drasticky svůj život. To ovšem netuší, že ji čeká převtělení. Barney, vynikající počítačový expert, náhle pozná, že ji velice miloval – chce ji získat zpět. Objeví způsob, jak se dostat zpátky časem do Mezopotámie, do roku 2642 před Kristem. Zde se zamiluje do chrámové prostitutky, která není nikdo jiný než Penny. Kromě toho se spřátelí s králem Gilgamešem, který se snaží odhalit tajemství nesmrtelnosti. Barney v Sumeru zjistí, že je schopen milovat a být přítelem, a pustí se do boje s mystériem smrti. Ve svém nespoutané objevitelské cestě časem si Rob Swigart brousí vtip na tématu lásky a ztráty, viny a odpuštění, guruů, důmyslných technických vynálezů, mnohočetných orgasmů a také technologii zmrazování. Toto pozoruhodné dílo patří v autorově tvorbě k těm nejzábavnějším.

Přeložil Leonid Křížek.

Vydáno v roce 1998.

Pevná vazba.

Počet stran 276.

ISBN 978-80-902353-6-6

Cena 159 Kč.


Josef Pekař: Kniha o Kosti

Jedno z nejvýznamnějších, ale i nejoblíbenějších a nejčtenějších děl svého autora, které současně patří i mezi nejznámější české historické knihy vůbec. Na Knize o Kosti začal Pekař, podnícený pramenným bohatstvím Černínského archivu v Jindřichově Hradci, pracovat v roce 1908, a její první díl, přibližující vývoj hradu a panství v 17. století, vydal vlastním nákladem na počátku roku 1910. Na podzim následujícího roku vydal díl druhý, věnovaný selským dějinám, respektive poddanským poměrům v 17. a v první polovině 18. století. Kniha o Kosti se stala průkopnickým (a v mnohém dosud nepřekonaným) dílem českých agrárních dějin. Pekařovi se v něm podařilo vysvětlit složitou problematiku dějin vesnice tak, aby byla srozumitelná i pro čtenáře, na něhož myslel nejvíce – prostého sedláka. Autorovým záměrem přitom bylo dovést výklad až do roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství, a proto chystal ještě díl třetí, který však nakonec nedokončil. Knihu, ač se její autor netěšil přízni mocných, se poté podařilo vydat ještě několikrát, naposledy v roce 1970. Nyní přichází Kniha o Kosti ke čtenářům bezmála po třiceti letech znovu v již pátém, a přesto zcela novém vydání, neboť je tentokrát poprvé rozšířena také o několik kapitol nikdy nevydaného třetího dílu.

Vydáno v roce 1998.

Pevná vazba, počet stran 368.

ISBN 978-80-902353-3-5

Cena 340 Kč.

ROZEBRÁNO


Otto Janka: Nádherná Sidonie

Příběh poslední šlechtické majitelky zámku Vrchotovy Janovice

Baronka Sidonie Nádherná z Borutína (1885–1950), poslední šlechtická majitelka zámku Vrchotovy Janovice, prožila pohnutý osud. V jejím salónu se setkávali lidé, kteří uměli naslouchat druhým, a to už je skoro zapomenuté umění. Za Sidonií Nádhernou přicházeli do Vrchotových Janovic básník Rainer Maria Rilke, spisovatel Karel Kraus a malíř Max Švabinský, ale také vnučky presidenta Masaryka Herberta a Anna, kněžna Mechtilda Lichnowská, zakladatel průhonického parku Silva-Taroucca, kníže Lobkowicz, biskup Antonín Podlaha, architekt Adolf Loos a další osobnosti její doby. „Byla to secesní žena, která uměla začlenit janovický park a českou krajinu do svého salónu,“ řekla o Sidonii Nádherné Anna Masaryková.

Vydáno v roce 1998.

Formát 45, brožovaná vazba, černobílé ilustrace.

Počet stran 72.

ISBN 80-902353-5-2

K dostání na zámku Vrchotovy Janovice.


Otto Bošek: Vyprávění o starých vojenských hudbách, převážně pražských

Vzpomínky na vojenské kapely habsburské armády. Půvabné vyprávění plné bizarních podrobností o vojenských muzikantech starého mocnářství. Kniha je doplněna statí o dudácích píseckého pěšího pluku. Vyšlo v roce 1997 v nákladu pouhých 300 číslovaných výtisků.

Formát A5, brožovaná vazba, černobílé ilustrace.

Počet stran 76.

ISBN 978-80-901694-9-4

Cena 139 Kč.Robert Elford: Ďábelská garda

Brutální a šokující svědectví o nacistických žoldácích. Když šla Francie do války v džunglích severovýchodní Asie, popel druhé světové války ještě zcela nevyhasl. V tomto konfliktu bojovali v předních liniích žoldáci francouzské cizinecké legie. Nikdo nebyl v této mezinárodní armádě zoufalých a zatracených tak poskvrněn krví jako veteráni německých SS. Jejich činy ve Vietnamu byly tím nejstrašnějším tajemstvím – až dodnes. Francouzi jimi opovrhovali, Vietnamci se jich báli a nenáviděli je. Němci ve Vietnamu nebojovali z patriotismu ani pro slávu, nýbrž proto, že bojovat pro Francii bylo lepší než viset na šibenici. Toto je pravdivý příběh elitních zabijáků, jejichž disciplína, krutost a sebevražedná odvaha z nich učinily zbraň poslední instance. Odsouzení k smrti za krveprolití spáchaná během druhé světové války, odpykávali si svůj trest na smrtonosných bojištích ve Vietnamu. Vzrušující a pravdivý příběh nacistického bataliónu cizinecké legie.

Vydáno v roce 1996. Na trhu je stále dotisk tohoto nepřetržitě žádaného bestselleru. Pevná vazba, počet stran 272.

ISBN 978-80-902745-2-5

Cena 229 Kč.SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Raději beze slov...

Raději beze slov...


Recenze týdne

Dobřichovická Alotria 2018

Dobřichovická Alotria 2018