logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Zlatý věk keltů v Čechách Zlatý věk keltů v Čechách

Ve snaze najít etnické, kulturní a civilizační kořeny, pokoušíme se porozumět dávným civilizacím.

Zlatý věk Keltů v Čechách

PhDr. BAUEROVÁ Anna
Vystudovala historii, dějiny uměleckého řemesla a muzeologii na Filozofické fakultě Karlovy university v Praze. Pracovala převážně v oblasti památkové péče. Napsala řadu populárně odborných publikací a statí. V posledním desetiletí se podílí na každoročním pořádání výstav inspirovaných prastarou historií naší země a doplněných sborníky. Je autorkou knih literatury faktu, především z období, které začalo hluboko v prvním tisíciletí před naším letopočtem a ve kterém se ve středozápadní Evropě – včetně území Čech – vyvinulo z předchozích pravěkých kultur etnikum Keltů.

Zlatý věk Keltů v Čechách vyvrcholil na našem území zhruba před dvěma tisící lety, v poledních stoletích starého letopočtu.
Anna Bauerová ve své knize sleduje celé tisícileté období keltského osídlení v Evropě, ale zejména u nás. Keltové zanechali mnoho hmotných dokladů o své pozoruhodné a pro nás často tajemné kultuře – od zakopaných pohádkových pokladů zlatých mincí až po kamenné zbytky rozsáhlých oppid, v nichž se soustřeďovala rozmanitá řemeslná i důmyslná obchodní síť spojující kdysi keltské oblasti střední Evropy s vyspělým antickým světem. Vlastní dějiny keltských kmenů jsou ovšem hluboce ponořeny v nepropustné mlze pravěku a až na několik dílčích zpráv řeckých a římských autorů se o nich nemůžeme téměř nic přesnějšího a podrobnějšího dozvědět. Přesto se autorce podařilo plasticky přiblížit, a to ve světle posledních poznatků vědy, průběh keltského osídlení na našem území a příčiny zániku této kultury na přelomu letopočtu. Při cestě zpět do pradávné minulosti navštívíme hradiště a oppida Keltů, seznámíme se s jejich tajemnými a nepochopitelně krutými náboženskými obřady, s jejich válečnickými úspěchy a překvapující řemeslnou zručností; s obdivem se seznámíme u jejich svérázných uměleckých výtvorů nahlédneme i do tajemného učení druidů, kteří po staletí ústně, ve vlastní paměti uchovávali staré ságy a pověsti, poznatky z astronomie a lékařství, celý ten podivuhodný keltský názor na svět, aby jej předávali dalším generacím. Poznáme, že Keltové v mnoha směrech trvale obohatili evropskou civilizaci, ale ještě častěji se budeme setkávat s otázkami, jaký skutečně byl onen zaniklý svět našich dávných předchůdců – Keltů.

Cena:249,- Kč
ISBN 80-204-1109-7
Vydala: Mladá Fronta

 

 

 


Autor recenze: Redakce MFSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí