logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Otevřený dopis řediteli Husitského muzea v Táboře

Jak také oslavit 600leté výročí husitské revoluce...

Adresát Mgr. Jakub Smrčka, ThD., ředitel, Praha 11. 11. 2020

Pane řediteli,

píšeme tento otevřený dopis proto, že jste státním úředníkem a zastupitelem - tedy veřejnou osobou. Reagujeme na vaše vyjádření (viz příloha 1) k prohlášení občanů (viz příloha 2 a 3) k - de facto soukromému "projektu" Ktož jsú Boží bojovníci?, který bohužel schválilo vedení města Tábor.

V oficiálních materiálech města je uvedeno, že kamarád pana starosty Miroslav Váňa nabídl městu Tábor k 600. výročí založení "mimořádný a originální hudební dárek, jehož průvodními produkty budou další propagační benefity." Jestliže M. Váňa nabídl městu svůj "originální dárek", pak je skutečně s podivem, že za tento "dar-nedar" mu bylo schváleno cca 350 000 Kč. Co se týče údajných benefitů, tak v projektu chybí jakákoliv jejich ekonomická specifikace a reálně jde tedy o benefity "nula, nula, nic".

Z oficiálních zdrojů je zřejmé, že Miroslav Váňa (uměleckým jménem Mirek Vana) pracuje jako executive producer/global Development Officer Berklee College of Music - tedy je výkonným producentem americké soukromé instituce a je zainteresován na popularizaci svého zaměstnavatele z Bostonu. Dále ze smlouvy vyplývá, že jen on odpovídá za financování, propagaci a komerční využití díla, včetně provize pro samotnou college. Chorál byl publikován na YT Města Tábor dne 13. 9. 2020 zde: https://www.youtube.com/watch?v=nOgeQCOGvSc Do dnešního dne má  7212 zhlédnutí a  212 kladných hodnocení. Záznam světové premiéry chorálu ze dne 23. 10. 2020 má celých 34 zhlédnutí a je zde: https://www.youtube.com/watch?v=OZ-V4fc0Z3A.

Je otázkou, zdali mají potomci husitů padat na zadek z počinu pod názvem "The choral song ´Ye Who Are Warriors of God´ - version 2020", jestliže starobylý ryze český chorál zpívá chlap v triku s nápisem "1999, San Francisco, Department Of Industry BLUE JEANS". U hudebníků, kteří zpívají prapodivnou češtinou, jejímž slovům nelze absolutně rozumět, je snad možné ocenit interiér jejich bytů, koberce, či pohovky anebo čepice, které mají na hlavě. Potomky husitů - obyvatele Českého republiky -  nic z toho ale evidentně příliš nenadchlo (viz počty zhlédnutí). Obzvlášť je zarážející, že zpěváci tohoto ryze českého historického bojového chorálu  (který je ve verzi 2020 jakousi rockovou multikulturní baladou) jsou ze Singapuru, Kostariky, Japonska, Argentiny, Jižní Afriky, USA, Ekvádoru, Indie, Nového Zélandu, Malajsie a dalších exotických zemí, avšak ani jeden není z naší země. A titulky se producent a údajný "obdarovatel" města Tábor ani nenamáhal napsat česky. Vy to ale jistě považujete za velkou přednost.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že skutečný originální dárek k 600. výročí založení města dostala na své PR -Berklee College of Music?, nikoliv však město Tábor.

Ale pokročme dále. Ve svém stanovisku radíte občanům, kteří vám zaslali své prohlášení, aby se historicky dovzdělali. To byste však měl udělat především vy sám - obzvlášť v souvislostí s funkcí, kterou momentálně zastáváte. Zato je ale z vašeho stanoviska zřejmé, že jste skutečný odborník na osobní dehonestaci lidí, kteří mají jiný názor než vy. To ovládáte mnohonásobně lépe než historii, kterou jste vystudoval - kde? Sám uvádíte, že krom jiného i na katolické fakultě na německojazyčné univerzitě v Bernu (Christkatholisch-theologische Fakultät). Od roku 1996 jste jáhnem Starokatolické církve v ČR, která například dodnes nesouhlasí s reformačními názory a požadavky husitství. Již z vašeho vzdělání a praktického katolického života tedy jasně vyplývá, že vaše působení ve funkci ředitele husitského muzea lze nazvat poeticky "kozel zahradníkem".

Ve svém vrcholně politickém stanovisku, na které ovšem nemáte - jako státní úředník - absolutně žádné právo, několikrát opakujete, že si "nestanovujete ideové pojetí husitství", což je samozřejmě z vašich úst lež jako věž. A je vidět - patrně vzhledem k vašemu německému katolickému vzdělání - že uměnu "kázat vodu a pít víno" zvládáte vskutku brilantně.

Například vám velmi vadí slovo "národní" a dokonce jste napsal, že "užívání takovýchto výrazů je velmi ideologicky zatíženo" a za ještě zatíženější slovní spojení považujete termín "odnárodňující tendence", jejichž jste ale bohužel aktivním propagátorem. A dokonce tyto termíny považujete za manipulativní, protože - dle vašich úvah - vedou stížnost občanů do oblasti politické kontroverze.  S "manipulací" a "politickou kontroverzí" se ale důvěrně přátelíte vy sám, neboť - jak už bylo řečeno výše -  celé vaše stanovisko je vrcholně politické a manipulativní. Uveďme si několik ukázek vašich podivuhodných argumentačních kousků.

Tak například tato absolutní nehoráznost, kterou jste napsal: "Kolikrát se při zpěvu české hymny zdvíhaly pravice k nacistickému pozdravu."  To myslíte skutečně vážně uvádět tento příklad násilného smrtelného tlaku nacistů na obyvatele tehdejšího Československa? Zapomněl jste (záměrně?) na jednu základní věc a to, že němečtí nacisté svůj teror uplatňovali do nejmenších detailů a také důsledků a pod hrozbou značných trestů a zavlečení lidí do koncentráku? Nacistický skrytě režírovaný terorismus byl uplatňován při oficiálních akcích a ohrožoval životy všech lidí. Naopak během války se zpívala česká hymna jako protestsong (řečeno dnešní mluvou). Měl byste dát všechny tyto souvislosti do vzájemných korelací. Pokud však opomíjíte fakt, jak fungoval protektorát, pak byste se měl také zdržet výroků, které záměrně poškozují dobré jméno potomků husitů. Víte například o tom, že v osvětimských plynových komorách - jako poslední znak vzdoru a naděje na lepší budoucnost -  zněly československá hymna a Internacionála?

Vy ale opěvujete zpěv hymny v roce 1989, kdy šlo zcela jednoznačně o politický a ekonomický převrat řízený ze zahraničí, jehož výsledkem je skutečnost, že nás banka Goldman Sachs zařadila mezi rozvojové země, protože nám v naší vlastní zemi nepatří 80 % průmyslu a dokonce ani voda - vše je v majetku nadnárodních, převážně německých, korporací. Mimochodem, před rokem 1989 jsme patřili mezi průmyslově rozvinuté (ne rozvojové!) země. Ovšem náš strmý pád a totální ztráta ekonomické suverenity se vám jistě zdá v pořádku.

O tom, jak skutečně vnímáte slavný husitský chorál, svědčí tato vaše věta: "Kolikrát zněl husitský chorál jako výraz bojovné nenávisti, politické či konfesní." Takže je zcela zřejmé, pane momentální řediteli muzea, kdo manipuluje a používá politickou a historickou kontroverzi.

Také odsuzujete - dle vás - ? "tradice mělkých politických instrumentalizací husitství jako národního ideálu" před rokem 1989.  Jinými slovy to znamená, že nevíte vůbec nic o pojetí husitství jako národního ideálu prakticky ve všech historických epochách našeho státu - samozřejmě s výjimkou nadvlády ze strany německy mluvících Habsburků a německy mluvící katolické šlechty anebo německých nacistů.

Na svých besedách vyprávíte dětem, že (parafrázovaně řečeno): "Jan Hus nebyl zas až tak velký hrdina". že kvůli Janu Žižkovi  a husitství museli pražskou univerzitu opustit chudáci němečtí učitelé (mimochodem, rozhodl tak český král Václav IV.) atd. atd. Na to poslední lze samozřejmě reagovat jen pouhými třemi slovy: "No a co?!" To, že litujete odchodu "chudáků" německých protičeských pedagogů, svědčí o mnohém. Ostatně, vaše "vzdělávací a výchovné" aktivity - spojené se skrytou manipulativní a politickou dehonestací Jana Husa a husitství - jsou obyvatelům města Tábor známy.

Vaši odpověď rozhodně neočekáváme, protože si dokážeme živě představit její arogantní styl. Navíc skutečně nelze obhájit neobhajitelné a to je fakt, že na oslavu 600 let založení města Tábor bylo z peněz českých daňových poplatníků zaplaceno multikulturní dílo americké Berklee College of Music z Bostonu a peníze na tento "národní" projekt putovaly přes Americké jaro, z.ú. Navíc šlo o vyvedení prostředků z Fondu rozvoje a rezerv - tedy z  městského majetku - soukromému subjektu. 

Závěrem lze konstatovat, že z vašeho stanoviska (viz uvedené příklady a mnoho dalších neuvedených) jednoznačně vyplývá protivlastenecká činnost, kterou realizujete v Husitském muzeu. Zjevně si osobujete práva, která vám z titulu momentální funkce ředitele vůbec nenáleží a překračujete tak své úřednické kompetence. Navíc si z historické reality vybíráte jen to, co se vám "hodí do krámu" a pak tvoříte jakousi historickou konstrukci, abyste zneuctil památku našich předků. Je skutečně s podivem, že vám to tak dlouho prochází. Vaše arogantní chování budiž pro ostatní mementem, že "pýcha předchází pád".

 

S pozdravem

 

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně Aliance národních sil, Praha

JUDr. Karel Hais, 1. místopředseda Aliance národních sil, Hořice

Ing. plk.v.v. Vladimír Prinke, místopředseda Aliance národních sil, Tábor

Miroslav Dvořák, Slovanský výbor ČR, Tábor

PhDr. Jiří Jaroš Nickelli, Společnost E. Beneše, Brno

Miroslav Starý, Severočeská pravda, Liberec

Ing. pplk..v.v., Ivan Kratochvíl, Českoslovenští vojáci v záloze za mír, Slaný

 

 

Příloha č. 1 ? Odpověď ředitele Husitského muzea na prohlášení táborských občanů. Ke stažení ZDE.

Příloha č. 2 ? Prohlášení táborských občanů k projektu "Ktož jsú boží bojovníci". Ke stažení ZDE.

Příloha č. 3 ? Vyjádření k jednání zastupitelstva dne 9/11 t.r. Ke stažení ZDE.

 

Reakce ředitele Husitského muzea v Táboře na otevřený dopis ANS ke stažení ZDE.

Reakce Klubu českého pohraničí, Beroun ke stažení ZDE.

 
Datum: 17. 11. 2020 10:55:31 Autor: Miroslav Houška
Předmět: Otevřenýdopis řediteli Husitského muzea v Táboře
Po přečtení dopisu jsem si vzpomněl na jedno staré pořekadlo, které zní "Nevím, jestli se mám smát nebo plakat nebo nadávat." Ve mně osobně se mísí všechny tyto pocity. A pak zoufalství. Nad tím, co všechno už je v naší zemi možné.
Datum: 17. 11. 2020 17:17:25 Autor: K.Bartošík
Předmět: Otevřenýdopis řediteli Husitského muzea v Táboře
Po přečtení otevřeného dopisu a všech příloh,jsem si udělal jediný závěr:"Všichni si myslí,že mají svou pravdu". O Valtšejnovi po jeho zavraždění tvrdili:Ferdinat se hájil tím,že prospěl dobré věci,jeho generálové a plukovníci se hájili,že prospívají dobré věci,vevoda Valdštejn se hájil že prospěje dobré věci. Slova,slova,slova.Každému šlo o vlastní kapsu.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí