logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

60. výročí vylodění v Normandii

6. června 1944 se v Normandii vylodila Spojenecká vojska -- druhá světová válka vstoupila do poslední fáze.

Letošní oslavy 60. výročí vylodění v Normandii [psáno 2004] se od předchozích budou lišit nejenom kulatou cifrou, ale také mimořádnými bezpečnostními opatřeními. Francouzské úřady oznámily, že během slavnosti, které se zúčastní přinejmenším 16 hlav států, včetně britské královny Alžběty, amerického presidenta Bushe a ruského presidenta Vladimíra Putina, bude sestřelen každý letoun, který se ocitne ve vzdušném prostoru nad Normandií. Monitorování a ochranu bude zajišťovat ohromná síť radarů, speciální dálkově řízené bezpilotní prostředky, letoun AWACS (vybavený systémem řízení a uvědomování protivzdušné obrany) a dvě eskadry stíhaček Mirage 2000.

Opatření jsou diktována obavami z možného útoku teroristů z řad al-Kajdy. Speciálně pro tento účel vybudovanou leteckou základnu bude střežit 800 vojáků a k dispozici bude také 50 vrtulníků. Pobřežní vody kolem pláží, jež 6. června 1944 dostaly kódová označení Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword byly uzavřeny pro jakákoliv soukromá plavidla. U pobřeží budou hlídkovat francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a americká letadlová loď George Washington. Nepotvrzené zprávy hovoří také o hlídkujících ponorkách. Celé pobřeží v délce asi 50 mil budou také chránit baterie protiletadlových děl. Na místě budou přítomni také příslušníci armády, četnictva i policie, hovoří se o počtu až 20 000. Obyvatelé stovek místních vesnic dostali příkaz zůstat během weekendových oslav buď doma, nebo vyhrazený prostor opustit. Místní obyvatelé, kteří byli zvyklí slavit každoročně se svými přáteli, britskými, americkými a dalšími veterány, jsou rozhořčeni a mají za to, že oslavy jim byly ukradeny. Tak jako tak se bude zřejmě jednat o poslední velkolepé oslavy výročí této památné události. Přímí účastníci vymírají a přeměna svátku v grandiózní vojenské manévry svědčí o absurdních peripetiích moderní doby.

Takto dodnes vyhlíží pobřeží, které bylo svědkem vylodění -- a těžkého bombardování...

Zatímco před šedesáti lety se tu začínalo poslední dějství velkého dramatu, kdy proti sobě stály síly demokratického a totalitního světa, dnes čelíme nikoliv totalitní ideologii nepřátelského bloku států, ale militantnímu náboženskému hnutí, které ohrožuje sekularizovanou, tak zvaně západní civilizaci jež vyrostla na hodnotách křesťanství, a to v takovém měřítku, jaké připomíná náboženské války ranného a vrcholného středověku. Teroristické útoky, kterých se dnes všichni obáváme, nejsou totiž ničím jiným, než příznakem střetu dvou duchovních světů, z nichž jeden je postaven na křesťanských hodnotách a druhý na víře, že je možné beztrestně zabít každého, kdo nevyznává za jediného Boha Alláha a Muhamadda za jeho proroka. Tak tomu je, ať si samozvaní humanisté říkají co chtějí.

Ale zpět k oslavám invaze. Řádem francouzské čestné legie bude symbolicky vyznamenáno 10 příslušníků každého ze 14 států, které se vylodění účastnily. Poprvé bude na oslavách přítomen také zástupce Německa, kancléř Gerhard Schröder. Jen ze samotné Británie přijede na 5000 veteránů, ale pouze 200 z nich dostane povolení navštívit mezinárodní ceremonii v bezpečnostně uzavřené zóně. Rozporuplné pocity vyvolává připomínka událostí desítky let starých také u návštěvníků z Německa. Během invaze padlo v Normandii 21 000 Němců. Veteráni si uvědomují, že tehdy stáli na špatné straně, ale to nic nemění na jejich bolestných prožitcích a vzpomínkách na padlé kamarády. Mnozí také brali boj proti Spojencům jako odplatu za bombardováním zničená německá města a první fázi obrany Německa, neboť v červnu 1944 už bylo jasné, že se válka pomalu ale jistě přesune na území agresora. Němečtí veteráni vždy žehrali, že oslavy dne vylodění probíhaly pokaždé jaksi z pohledu Spojenců. Přestože byli okupanty, nejednou k nim měli francouzští domorodci blíže, než k Američanům, kteří si prostor nastávajících bojů čistili leteckým bombardováním často velice bezohledně k místnímu obyvatelstvu. Nyní tedy oficiální účast německého kancléře má symbolizovat i smíření těchto emocí, ačkoliv kromě rozbombardovaných bunkrů a pevnůstek tu padlé Němce žádný památník nepřipomíná.

Kanadský tank na pláži Sword -- jeden z přeživších členů posádky tu zanechal kamarádům květiny...

Nicméně pro civilizovanou Evropu vždy zůstane Den D symbolem začátku konce jedné totality, která ji stála tolik obětí. Nic na tom nemění protiamerické postoje nejrůznějších vrstev obyvatelstva, nepřátelsky naladěných ať již v důsledku amerikanizace tradičního způsobu života symbolizované McDonaldy a akčními filmovými kýči, či v důsledku nesouhlasu s blízkovýchodní politikou Spojených států. Ať už tito lidé argumentují jakkoliv, faktem zůstává, že vyloděním v Normandii Američané zahájili již podruhé ve 20. století vítězné tažení za osvobození Evropy ze smrtelného sevření agresora ve chvíli, kdy Evropa sama na to již neměla síly. Jakou za to zaplatili cenu – včetně spolubojovníků z mnoha dalších národů – si člověk uvědomí nejenom po shlédnutí emotivního filmu Zachraňte vojína Ryana, ale především návštěvou Normandie, kde kromě výsadkových pláží se zachovalými obrannými postaveními a množství muzeí lze navštívit mnoho spojeneckých hřbitovů, vzorně udržovaných, jejichž bílé kříže, prostírající se do daleka, vhání návštěvníkovi slzy do očí.

Je vcelku známou skutečností, že Čechoslováci se dne D bezprostředně neúčastnili. Sehráli však v invazi do Evropy svou roli, odpovídající jejich počtu, ale také koncepci zahraničního odboje, jak byla tehdy praktikována.Vojenskou složku londýnského odboje za druhé světové války tvořili příslušníci RAF, královského britského letectva, a dále samostatná tanková brigáda. Zvláště letci udělali mnoho jak na poli vojenském, tak pro uznání politických snah presidenta Beneše, prostou vahou svých hrdinných činů. Českoslovenští příslušníci letectva plnili v průběhu invaze řadu bojových úkolů, a to jak v rámci československého "wingu", tak v rámci jednotek britských.

Při invazi hráli aktivní úlohu naši stíhači, zatímco příslušníci obrněné brigády vstoupili na kontinent až v srpnu. Letadla našich pilotů byla opatřena 4. června širokými bílými a černými invazními pruhy, aby je vlastní vojska mohla rozpoznat. Od 5. června byli piloti v pohotovosti a chránili vzdušný prostor nad invazním konvojem lodí, směřujícím do soustřeďovacího prostoru. Druhý den, v den invaze, vzlétli piloti k prvním bojovým letům s úkolem chránit invazní jednotky, bojující o předmostí v severní Normandii. Letecká aktivita nepřítele v prostoru vylodění byla nepatrná, zato protiletadlová obrana byla intenzívní. Hlídkové lety pokračovaly i v příštích dnech, a 8. června se naši letci vyznamenali. Při plnění bojového úkolu v okolí města Caen spatřili skupinu dvanácti německých focke-wulfů, na kterou bezprostředně zaútočili a zahnali ji na útěk. Nepřítel přitom ztratil tři stroje, pět dalších bylo poškozeno.

Hlídkování nad prostorem vylodění pokračovalo i v dalších dnech. K úkolům našich letců patřily také nálety na německé základny zejména v Holandsku, doprovázení námořních konvojů, hlídkování nad kanálem a vyhledávání ponorek. Bombardéry razily cestu postupujícím vojskům a napadaly důležité cíle v severní Francii. Tato činnost probíhala z britských letišť, ale koncem června se stíhací wing přesunul na polní letiště v Normandii. Později však byla československá stíhací skupina vyňata ze svazku taktického letectva a opět přidělena k velitelství vzdušné obrany Velké Británie, neboť náročná bojová činnost taktického letectva znamenala pro naše letce neúnosné ztráty.

Československá obrněná brigáda doplňovala v průběhu léta své stavy na předepsané počty, a po vyzbrojení novými tanky se konečně 30. srpna 1944 nalodila na transportní lodě. Její početní stav tehdy činil 4 259 mužů. Byla včleněna do britské 21. skupiny armád, v jejímž rámci čekala na přidělení bojového úkolu. Bylo jasné, že britské velení nemá prostředky doplňovat případné ztráty československé jednotky v přímých bojích, a proto se hledalo náhradní řešení.

Našlo se v kompromisu. Československá brigáda dostala rozkaz převzít obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque. Jednalo se sice o bojovou činnost, ale na méně exponovaném, statickém a z hlediska ztrát tudíž relativně méně nebezpečném úseku fronty.

Šlo o důležitý úkol, neboť Spojencům velice záleželo na získání velkého a pokud možno nepoškozeného přístavu na severu Francie, odkud by mohli lépe přepravovat zásoby postupujícím vojskům. To bylo samozřejmě jasné i Němcům, a tak vyvinuli nebývalé úsilí, aby přístavy udrželi co nejdéle. Německá posádka udržela Dunkerque až do konce války. Vzhledem k tomu, že čítala 12 000 mužů, z toho 2 000 příslušníků SS, nelze se ani moc divit.

Bojovým úkolem samostatné československé obrněné brigády bylo uzavřít nepřítele v dosavadním postavení a přinutit jej ke kapitulaci. Dále měla brigáda zabránit zásobování nepřítele po moří nebo ze vzduchu. Vzhledem k síle nepřítele se dá říci, že Čechoslováci svůj bojový úkol splnili, i když se posádka vzdala až 8. května 1945. Toho dne podepsal admirál Frisius v sídle velitele čs. obrněné brigády bezpodmínečnou kapitulaci. Veliteli čs. vojsk se vzdalo 10 500 německých vojáků s veškerým válečným materiálem, včetně tří ponorek. Na nejvyšší věži města Dunkerque zavlála československá a britská vlajka.

Důvody, proč nebyli českoslovenští vojáci využiti v rámci amerických sil při osvobozování vlasti, jsou nad rámec této vzpomínky.

Je jen zdánlivým paradoxem komunistické historiografie, že zcela pochopitelnou snahu uvážlivě nakládat s početně slabými jednotkami letců a tankistů a nevystavovat je nejprudším bojům, vykládala jako zločinný "záměr buržoazní vlády v Londýně použít československého vojska v závěrečné etapě války na území osvobozené vlasti". Takové hodnocení je vlastní orwellovským ideologům, kteří jedinou pomoc očekávali z východu -- jaké to mělo následky, netřeba zde rozvádět.

Lze jen litovat, že generál Patton, který osvobodil Plzeň, neporušil, jako tolikrát předtím subordinanci, a nedošel až do Prahy. Avšak to už by byla jiná historka.

 
Datum: 08. 06. 2004 18:31:24 Autor: Petr
Předmět: začátek konce
Můžeme se přít o tom, jestli byl "začátek konce" Třetí říše u Moskvy, nebo u Stalingradu, nebo třeba u Kurska, ale rozhodně to nebylo v Normadii. Vždy mi bylo silně protivné, když se v souvislosti s porážkou Německa mluvilo pouze o Rudé armádě a Angloameričani jako kdyby nebyli. Stejně tak je mi silně protivné, když je tomu dnes přesně naopak.
Datum: 12. 06. 2004 15:09:15 Autor: Leonid K.
Předmět: Přesně naopak?
Proboha, Petře, to konstatování o začátku konce je čistě symbolické. To Vám nestačilo těch 45 let keců o tom, že válku vyhrála Sovětská armáda? To mám psát v den výročí invaze o bitvě u Kurska? Ostatně o Stalingradu jsem psal v den výročí na této stránce taky, tak mně nepodsouvejte, že je "tomu dnes přesně naopak"!
Datum: 09. 07. 2004 20:40:44 Autor: karel
Předmět: freedom
Leonide, škoda, že jsi nesloužil jmenovci Brežněvovi, dobyl by jsi lepší slávy, nyní jseš pouze jeden, který se chce na vlnách které momentálně vanou od západu dopracovat vavřínů, ubožáku...
Datum: 12. 12. 2006 21:14:25 Autor: vojín
Předmět: prosba
Sháním jakékoliv fotky z 6O. výročí vylodění v Normandii. Byl tam někdo? Má je někdo? Prosím odepište na můj e-mail
Datum: 06. 10. 2014 08:58:09 Autor: JIří
Předmět: Normandie
Normandie a nemůže srovnat co do velikosti, ztrát, nasazených jednotek, zničených divizí nacistů, padlých, nasazené techniky, rozlohou, dobytým územím atd. atd. do operace Rudé armády Bagration, která probíhala ve stejnoudobu jako Overlord.... Není to 45 letech propagandy, ale mluví o tom prostá čísla...
Datum: 10. 04. 2018 13:20:13 Autor: Dušan
Předmět: Jiří-Normandie
Skuste si nastudovat takz.Zimní válku mezi SSSR a maým Fiskem a porovnat ztráty: Z úhrného počtu jednoho a půl milionu vojáků vyslaných do Finska asi milion (podle Chruščova) válku nepřežil. Sovětský svaz přišel o téměř tisíc letadel, 2 300 tanků a obrněných vozidel a gigantické množství dalšího vojenského materiálu včetně střeliva, automobilů, nákladních vozů a koní. Finské ztráty na životech, byť relativně malé, představovali pro národ o 4 milionech obyvatel otřesnou ránu a to za období pouhých 105 dnů. Pak ale platí známé rčení generála G.C.Pattona:"Cílem války není padnout za vlast, ale přinutit ty druhé parchanty, aby padli za tu svou"
Datum: 19. 04. 2018 22:48:26 Autor: QF17
Předmět: Dieppe 1942
Po tomhle tragikomickým představení 19.8.1942 přešly všechny snahy o zdárném vylodění v Evropě spojence USA a GB. Hlavní postavou byl opět Montgomery, ten blb co potřeboval 10. násobnou převahu nad protivníkem. Vylodění bylo totální fiasko! A tak si musel SSSR posečkat další dva roky. No, vlastně to Stalin vyřešil po svém, pohnul východní frontou takovým způsobem, že zničil mohutnou nacistickou Armádu střed a jeho Rudá armáda postoupila až do Polska. Tam si musela oddychnout a doplnit armádu o vše zničené a ztracené. Zásobování bylo velice obtížné, protože Němci praktikovali systém vše zničit a spálit, již věděli, že nikdy se nevrátí okupovat a znásilňovat dobytá území. O vylodění nakonec rozhodl politický tlak a kolonizace Německa. "Spojenci" museli jednat, nebo by v červnu mávali rudoarmějci na Dover z francouzského pobřeží. Československo osvobodila Rudá armáda! Zbytečné bombardování území dohodnutá při jednání mezi USA, GB a SSSR letectvem USA bylo cílené. Čím si to jinak zasloužily Drážďany či Praha .... jo omyl při navigaci.
Datum: 20. 04. 2018 16:09:20 Autor: Misustov
Předmět: QF17 Dieppe 1242
Próboha, co má ten blb Montgomery společného s Dieppe? Ten v této době velel Osmé armádě v Africe, že by měl Dieppe jako vedlejšku, o tom jsem nic nečetl, že potřeboval desetinásobnou převahu je pochopitelné, proto dostal jednu demibrigádu a kdyby držel hubu tak by mu ještě jednu divizi sebrali, obdobně Žukov fňukal, že potřebuje 30 000 tanků, dostal jich 300, kdyby držel hubu tak by nedostal nic. Česká armáda fňuká, že potřebuje 2% národního důchodu, aby se mohla podílet na úspěšném zničení Ruska, české elity řekly „jste dobří, tak to zvládnete za 1,4%, kdyby armáda mlčela, tak by na zničení Ruska dostala 0,8 %; tak to ve světě ekonomie chodí. Bombardování nebylo zbytečné, jeho zrušením by se uvolnil jeden milion mužů a co víc, asi 10 000 děl ráže 88mm a to by Sověti pochodovali od Berlína k Moskvě. Překvapuje mě, že Montgomery je blb, možná proto, že instinktivně cítil a praktikoval výrok, který vyslovil o dva roky později generál G.C.Patton. Němci považovali za nejschopnějšího protivníka Brity [Szkorzeny] a kdo velel Btitům? No přece blb Montgomery. Jsem nejstarší diskutér a duben 1945 jsem prožil. Sovětští vojáci tvrdili, že kdyby nebylo americké pomoci, tak by Stalingrad neudrželi. Ti vojáci byli různého věku jenom ne 20 až 32 let, tyto ročníky, které jsou pro válku nejvhodnější, byli vybiti, jeden voják bojoval ještě u Port Arturu v roce 1905, seznámil jsem se k klukem mého věku, fascinoval mě dvěma métály na uniformě a opravdovou puškou, když jsem si chtěl na ni sáhnout, tak ji vybil a mohl jsem si s ní hrát, potom mě ukroutil a zapálil machorku; s takovým lidským materiálem by Sověti na břehy průlivu nedocupitali.
Datum: 20. 04. 2018 17:01:57 Autor: QF17
Předmět: Blb pouště, vlastně lev ..
Montgomery se podílel na počátečním plánování invaze v Dieppe. Žukov nikdy nepožadoval minimálně 30 000 tanků, to byl Tuchačevskij pokud se nepletu. Montgomery má několik kostlivců ve skříni např. Tobruk. Ten se velice nepovedl včetně nezničení přístavů a letišť (akce Agreement). Úplně mimo a za to měl viset, byl masakr pod jeho velením akce Market Garden. Případě ho měli Poláci nechat pranýřovat. + Ano, bombardování nebylo zbytečné, protože zahynuli stovky tisíc civilistů a k nim započítávám občany protektorátu z Prahy, Kralup, Ústí n/L, Plzně, Zlína, Chebu, Karlových Varů, Českých Budějovic, Českých Velenic atd. Drážďany měli prostě pech bylo tam několik desítek tisíc uprchlíků před Rudou armádou a v únoru 1945 už spadl domeček z karet postavený nacisty. Ovšem proč nezaškodit, když už ty bomby máme. Sláva spojeneckým bombardérům vyrobených pro mírové účely v USA a GB. + Vidíš a oni ti podlidé z východu cupitali až do Berlína. Dnes opět jsou různé názory na tzv. "Agresora Rusko". Tomu se jen směji, skutečný agresor má vojenské základny na západ od našich hranic s puncem USA. Má jich přehršel, kolem 1 000 rozesetých po světě.
Datum: 20. 04. 2018 17:14:21 Autor: QF17
Předmět: Básně J.S.
»Jen kostel se svou tichou věží zůstal trčet mezi troskami nedotčen,« popsal obraz zkázy básník Jaroslav Seifert, který bombardování Kralup věnoval cyklus šesti básní.
Datum: 20. 04. 2018 18:10:57 Autor: Misustov
Předmět: blb poště....
Požadavek Žukova na 30 000 tanků jsem opsal od Suvorova. Psal jsem o množství uvolněných děl a milionu vojáku, tak to nepřekrucujte jako v parlamentu Kolousek, pokud chcete mluvit o zabitých civilistech, tak mě bomba zabila otce, vám asi ne. Počáteční plánování bych zde neuvažoval, to bych musel do plánování plánu Barbarosa zahrnout i Bismarka. Pokud je QF17 chytřejší než Guderian, nebo Szkorzeny, tak to beru a další diskuse je zbytečná
Datum: 20. 04. 2018 18:28:35 Autor: QF17
Předmět: Misustove
Nepřekrucuj fakta .... Můj otec byl dva roky v Buchenwaldu a jeho brány otevřela vojska USA. Život je někdy paradox. Křiváka Kalouska prosím sem nedávej, ten má na svědomí několik mrtvých paragánů jestli to víš .... ne že by je zneškodnil u řečnického pultu, ale prosadil nefunkční padáky od jeho familie.
Datum: 21. 04. 2018 20:40:57 Autor: Misustov
Předmět: informace
Dieppe1942 je odborně komentováno v monografii „KOMBINOVANÉ OPERACE 1940-1942 britské speciální jednotky ve 2. světové válce" Monografie byla napsána počátkem roku 1943 a autoři upozorňovali, že mnoho věcí muselo být utajována, není zde snaha retušovat.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Každoroční slavnost, letos také s prodejem knih nakladatelství Elka Press

Každoroční slavnost, letos také s prodejem knih nakladatelství Elka Press


Recenze týdne

Odbojová skupina bratří Mašínů

Průvodce