logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

60. výročí vylodění v Normandii

6. června 1944 se v Normandii vylodila Spojenecká vojska -- druhá světová válka vstoupila do poslední fáze.

Letošní oslavy 60. výročí vylodění v Normandii [psáno 2004] se od předchozích budou lišit nejenom kulatou cifrou, ale také mimořádnými bezpečnostními opatřeními. Francouzské úřady oznámily, že během slavnosti, které se zúčastní přinejmenším 16 hlav států, včetně britské královny Alžběty, amerického presidenta Bushe a ruského presidenta Vladimíra Putina, bude sestřelen každý letoun, který se ocitne ve vzdušném prostoru nad Normandií. Monitorování a ochranu bude zajišťovat ohromná síť radarů, speciální dálkově řízené bezpilotní prostředky, letoun AWACS (vybavený systémem řízení a uvědomování protivzdušné obrany) a dvě eskadry stíhaček Mirage 2000.

Opatření jsou diktována obavami z možného útoku teroristů z řad al-Kajdy. Speciálně pro tento účel vybudovanou leteckou základnu bude střežit 800 vojáků a k dispozici bude také 50 vrtulníků. Pobřežní vody kolem pláží, jež 6. června 1944 dostaly kódová označení Utah, Omaha, Gold, Juno a Sword byly uzavřeny pro jakákoliv soukromá plavidla. U pobřeží budou hlídkovat francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a americká letadlová loď George Washington. Nepotvrzené zprávy hovoří také o hlídkujících ponorkách. Celé pobřeží v délce asi 50 mil budou také chránit baterie protiletadlových děl. Na místě budou přítomni také příslušníci armády, četnictva i policie, hovoří se o počtu až 20 000. Obyvatelé stovek místních vesnic dostali příkaz zůstat během weekendových oslav buď doma, nebo vyhrazený prostor opustit. Místní obyvatelé, kteří byli zvyklí slavit každoročně se svými přáteli, britskými, americkými a dalšími veterány, jsou rozhořčeni a mají za to, že oslavy jim byly ukradeny. Tak jako tak se bude zřejmě jednat o poslední velkolepé oslavy výročí této památné události. Přímí účastníci vymírají a přeměna svátku v grandiózní vojenské manévry svědčí o absurdních peripetiích moderní doby.

Takto dodnes vyhlíží pobřeží, které bylo svědkem vylodění -- a těžkého bombardování...

Zatímco před šedesáti lety se tu začínalo poslední dějství velkého dramatu, kdy proti sobě stály síly demokratického a totalitního světa, dnes čelíme nikoliv totalitní ideologii nepřátelského bloku států, ale militantnímu náboženskému hnutí, které ohrožuje sekularizovanou, tak zvaně západní civilizaci jež vyrostla na hodnotách křesťanství, a to v takovém měřítku, jaké připomíná náboženské války ranného a vrcholného středověku. Teroristické útoky, kterých se dnes všichni obáváme, nejsou totiž ničím jiným, než příznakem střetu dvou duchovních světů, z nichž jeden je postaven na křesťanských hodnotách a druhý na víře, že je možné beztrestně zabít každého, kdo nevyznává za jediného Boha Alláha a Muhamadda za jeho proroka. Tak tomu je, ať si samozvaní humanisté říkají co chtějí.

Ale zpět k oslavám invaze. Řádem francouzské čestné legie bude symbolicky vyznamenáno 10 příslušníků každého ze 14 států, které se vylodění účastnily. Poprvé bude na oslavách přítomen také zástupce Německa, kancléř Gerhard Schröder. Jen ze samotné Británie přijede na 5000 veteránů, ale pouze 200 z nich dostane povolení navštívit mezinárodní ceremonii v bezpečnostně uzavřené zóně. Rozporuplné pocity vyvolává připomínka událostí desítky let starých také u návštěvníků z Německa. Během invaze padlo v Normandii 21 000 Němců. Veteráni si uvědomují, že tehdy stáli na špatné straně, ale to nic nemění na jejich bolestných prožitcích a vzpomínkách na padlé kamarády. Mnozí také brali boj proti Spojencům jako odplatu za bombardováním zničená německá města a první fázi obrany Německa, neboť v červnu 1944 už bylo jasné, že se válka pomalu ale jistě přesune na území agresora. Němečtí veteráni vždy žehrali, že oslavy dne vylodění probíhaly pokaždé jaksi z pohledu Spojenců. Přestože byli okupanty, nejednou k nim měli francouzští domorodci blíže, než k Američanům, kteří si prostor nastávajících bojů čistili leteckým bombardováním často velice bezohledně k místnímu obyvatelstvu. Nyní tedy oficiální účast německého kancléře má symbolizovat i smíření těchto emocí, ačkoliv kromě rozbombardovaných bunkrů a pevnůstek tu padlé Němce žádný památník nepřipomíná.

Kanadský tank na pláži Sword -- jeden z přeživších členů posádky tu zanechal kamarádům květiny...

Nicméně pro civilizovanou Evropu vždy zůstane Den D symbolem začátku konce jedné totality, která ji stála tolik obětí. Nic na tom nemění protiamerické postoje nejrůznějších vrstev obyvatelstva, nepřátelsky naladěných ať již v důsledku amerikanizace tradičního způsobu života symbolizované McDonaldy a akčními filmovými kýči, či v důsledku nesouhlasu s blízkovýchodní politikou Spojených států. Ať už tito lidé argumentují jakkoliv, faktem zůstává, že vyloděním v Normandii Američané zahájili již podruhé ve 20. století vítězné tažení za osvobození Evropy ze smrtelného sevření agresora ve chvíli, kdy Evropa sama na to již neměla síly. Jakou za to zaplatili cenu ? včetně spolubojovníků z mnoha dalších národů ? si člověk uvědomí nejenom po shlédnutí emotivního filmu Zachraňte vojína Ryana, ale především návštěvou Normandie, kde kromě výsadkových pláží se zachovalými obrannými postaveními a množství muzeí lze navštívit mnoho spojeneckých hřbitovů, vzorně udržovaných, jejichž bílé kříže, prostírající se do daleka, vhání návštěvníkovi slzy do očí.

Je vcelku známou skutečností, že Čechoslováci se dne D bezprostředně neúčastnili. Sehráli však v invazi do Evropy svou roli, odpovídající jejich počtu, ale také koncepci zahraničního odboje, jak byla tehdy praktikována.Vojenskou složku londýnského odboje za druhé světové války tvořili příslušníci RAF, královského britského letectva, a dále samostatná tanková brigáda. Zvláště letci udělali mnoho jak na poli vojenském, tak pro uznání politických snah presidenta Beneše, prostou vahou svých hrdinných činů. Českoslovenští příslušníci letectva plnili v průběhu invaze řadu bojových úkolů, a to jak v rámci československého "wingu", tak v rámci jednotek britských.

Při invazi hráli aktivní úlohu naši stíhači, zatímco příslušníci obrněné brigády vstoupili na kontinent až v srpnu. Letadla našich pilotů byla opatřena 4. června širokými bílými a černými invazními pruhy, aby je vlastní vojska mohla rozpoznat. Od 5. června byli piloti v pohotovosti a chránili vzdušný prostor nad invazním konvojem lodí, směřujícím do soustřeďovacího prostoru. Druhý den, v den invaze, vzlétli piloti k prvním bojovým letům s úkolem chránit invazní jednotky, bojující o předmostí v severní Normandii. Letecká aktivita nepřítele v prostoru vylodění byla nepatrná, zato protiletadlová obrana byla intenzívní. Hlídkové lety pokračovaly i v příštích dnech, a 8. června se naši letci vyznamenali. Při plnění bojového úkolu v okolí města Caen spatřili skupinu dvanácti německých focke-wulfů, na kterou bezprostředně zaútočili a zahnali ji na útěk. Nepřítel přitom ztratil tři stroje, pět dalších bylo poškozeno.

Hlídkování nad prostorem vylodění pokračovalo i v dalších dnech. K úkolům našich letců patřily také nálety na německé základny zejména v Holandsku, doprovázení námořních konvojů, hlídkování nad kanálem a vyhledávání ponorek. Bombardéry razily cestu postupujícím vojskům a napadaly důležité cíle v severní Francii. Tato činnost probíhala z britských letišť, ale koncem června se stíhací wing přesunul na polní letiště v Normandii. Později však byla československá stíhací skupina vyňata ze svazku taktického letectva a opět přidělena k velitelství vzdušné obrany Velké Británie, neboť náročná bojová činnost taktického letectva znamenala pro naše letce neúnosné ztráty.

Československá obrněná brigáda doplňovala v průběhu léta své stavy na předepsané počty, a po vyzbrojení novými tanky se konečně 30. srpna 1944 nalodila na transportní lodě. Její početní stav tehdy činil 4 259 mužů. Byla včleněna do britské 21. skupiny armád, v jejímž rámci čekala na přidělení bojového úkolu. Bylo jasné, že britské velení nemá prostředky doplňovat případné ztráty československé jednotky v přímých bojích, a proto se hledalo náhradní řešení.

Našlo se v kompromisu. Československá brigáda dostala rozkaz převzít obléhání severofrancouzského přístavu Dunkerque. Jednalo se sice o bojovou činnost, ale na méně exponovaném, statickém a z hlediska ztrát tudíž relativně méně nebezpečném úseku fronty.

Šlo o důležitý úkol, neboť Spojencům velice záleželo na získání velkého a pokud možno nepoškozeného přístavu na severu Francie, odkud by mohli lépe přepravovat zásoby postupujícím vojskům. To bylo samozřejmě jasné i Němcům, a tak vyvinuli nebývalé úsilí, aby přístavy udrželi co nejdéle. Německá posádka udržela Dunkerque až do konce války. Vzhledem k tomu, že čítala 12 000 mužů, z toho 2 000 příslušníků SS, nelze se ani moc divit.

Bojovým úkolem samostatné československé obrněné brigády bylo uzavřít nepřítele v dosavadním postavení a přinutit jej ke kapitulaci. Dále měla brigáda zabránit zásobování nepřítele po moří nebo ze vzduchu. Vzhledem k síle nepřítele se dá říci, že Čechoslováci svůj bojový úkol splnili, i když se posádka vzdala až 8. května 1945. Toho dne podepsal admirál Frisius v sídle velitele čs. obrněné brigády bezpodmínečnou kapitulaci. Veliteli čs. vojsk se vzdalo 10 500 německých vojáků s veškerým válečným materiálem, včetně tří ponorek. Na nejvyšší věži města Dunkerque zavlála československá a britská vlajka.

Důvody, proč nebyli českoslovenští vojáci využiti v rámci amerických sil při osvobozování vlasti, jsou nad rámec této vzpomínky.

Je jen zdánlivým paradoxem komunistické historiografie, že zcela pochopitelnou snahu uvážlivě nakládat s početně slabými jednotkami letců a tankistů a nevystavovat je nejprudším bojům, vykládala jako zločinný "záměr buržoazní vlády v Londýně použít československého vojska v závěrečné etapě války na území osvobozené vlasti". Takové hodnocení je vlastní orwellovským ideologům, kteří jedinou pomoc očekávali z východu -- jaké to mělo následky, netřeba zde rozvádět.

Lze jen litovat, že generál Patton, který osvobodil Plzeň, neporušil, jako tolikrát předtím subordinanci, a nedošel až do Prahy. Avšak to už by byla jiná historka.

 
Datum: 08. 06. 2004 18:31:24 Autor: Petr
Předmět: začátek konce
Můžeme se přít o tom, jestli byl "začátek konce" Třetí říše u Moskvy, nebo u Stalingradu, nebo třeba u Kurska, ale rozhodně to nebylo v Normadii. Vždy mi bylo silně protivné, když se v souvislosti s porážkou Německa mluvilo pouze o Rudé armádě a Angloameričani jako kdyby nebyli. Stejně tak je mi silně protivné, když je tomu dnes přesně naopak.
Datum: 12. 06. 2004 15:09:15 Autor: Leonid K.
Předmět: Přesně naopak?
Proboha, Petře, to konstatování o začátku konce je čistě symbolické. To Vám nestačilo těch 45 let keců o tom, že válku vyhrála Sovětská armáda? To mám psát v den výročí invaze o bitvě u Kurska? Ostatně o Stalingradu jsem psal v den výročí na této stránce taky, tak mně nepodsouvejte, že je "tomu dnes přesně naopak"!
Datum: 09. 07. 2004 20:40:44 Autor: karel
Předmět: freedom
Leonide, škoda, že jsi nesloužil jmenovci Brežněvovi, dobyl by jsi lepší slávy, nyní jseš pouze jeden, který se chce na vlnách které momentálně vanou od západu dopracovat vavřínů, ubožáku...
Datum: 12. 12. 2006 21:14:25 Autor: vojín
Předmět: prosba
Sháním jakékoliv fotky z 6O. výročí vylodění v Normandii. Byl tam někdo? Má je někdo? Prosím odepište na můj e-mail
Datum: 06. 10. 2014 08:58:09 Autor: JIří
Předmět: Normandie
Normandie a nemůže srovnat co do velikosti, ztrát, nasazených jednotek, zničených divizí nacistů, padlých, nasazené techniky, rozlohou, dobytým územím atd. atd. do operace Rudé armády Bagration, která probíhala ve stejnoudobu jako Overlord.... Není to 45 letech propagandy, ale mluví o tom prostá čísla...
Datum: 10. 04. 2018 13:20:13 Autor: Dušan
Předmět: Jiří-Normandie
Skuste si nastudovat takz.Zimní válku mezi SSSR a maým Fiskem a porovnat ztráty: Z úhrného počtu jednoho a půl milionu vojáků vyslaných do Finska asi milion (podle Chruščova) válku nepřežil. Sovětský svaz přišel o téměř tisíc letadel, 2 300 tanků a obrněných vozidel a gigantické množství dalšího vojenského materiálu včetně střeliva, automobilů, nákladních vozů a koní. Finské ztráty na životech, byť relativně malé, představovali pro národ o 4 milionech obyvatel otřesnou ránu a to za období pouhých 105 dnů. Pak ale platí známé rčení generála G.C.Pattona:"Cílem války není padnout za vlast, ale přinutit ty druhé parchanty, aby padli za tu svou"
Datum: 19. 04. 2018 22:48:26 Autor: QF17
Předmět: Dieppe 1942
Po tomhle tragikomickým představení 19.8.1942 přešly všechny snahy o zdárném vylodění v Evropě spojence USA a GB. Hlavní postavou byl opět Montgomery, ten blb co potřeboval 10. násobnou převahu nad protivníkem. Vylodění bylo totální fiasko! A tak si musel SSSR posečkat další dva roky. No, vlastně to Stalin vyřešil po svém, pohnul východní frontou takovým způsobem, že zničil mohutnou nacistickou Armádu střed a jeho Rudá armáda postoupila až do Polska. Tam si musela oddychnout a doplnit armádu o vše zničené a ztracené. Zásobování bylo velice obtížné, protože Němci praktikovali systém vše zničit a spálit, již věděli, že nikdy se nevrátí okupovat a znásilňovat dobytá území. O vylodění nakonec rozhodl politický tlak a kolonizace Německa. "Spojenci" museli jednat, nebo by v červnu mávali rudoarmějci na Dover z francouzského pobřeží. Československo osvobodila Rudá armáda! Zbytečné bombardování území dohodnutá při jednání mezi USA, GB a SSSR letectvem USA bylo cílené. Čím si to jinak zasloužily Drážďany či Praha .... jo omyl při navigaci.
Datum: 20. 04. 2018 16:09:20 Autor: Misustov
Předmět: QF17 Dieppe 1242
Próboha, co má ten blb Montgomery společného s Dieppe? Ten v této době velel Osmé armádě v Africe, že by měl Dieppe jako vedlejšku, o tom jsem nic nečetl, že potřeboval desetinásobnou převahu je pochopitelné, proto dostal jednu demibrigádu a kdyby držel hubu tak by mu ještě jednu divizi sebrali, obdobně Žukov fňukal, že potřebuje 30 000 tanků, dostal jich 300, kdyby držel hubu tak by nedostal nic. Česká armáda fňuká, že potřebuje 2% národního důchodu, aby se mohla podílet na úspěšném zničení Ruska, české elity řekly ?jste dobří, tak to zvládnete za 1,4%, kdyby armáda mlčela, tak by na zničení Ruska dostala 0,8 %; tak to ve světě ekonomie chodí. Bombardování nebylo zbytečné, jeho zrušením by se uvolnil jeden milion mužů a co víc, asi 10 000 děl ráže 88mm a to by Sověti pochodovali od Berlína k Moskvě. Překvapuje mě, že Montgomery je blb, možná proto, že instinktivně cítil a praktikoval výrok, který vyslovil o dva roky později generál G.C.Patton. Němci považovali za nejschopnějšího protivníka Brity [Szkorzeny] a kdo velel Btitům? No přece blb Montgomery. Jsem nejstarší diskutér a duben 1945 jsem prožil. Sovětští vojáci tvrdili, že kdyby nebylo americké pomoci, tak by Stalingrad neudrželi. Ti vojáci byli různého věku jenom ne 20 až 32 let, tyto ročníky, které jsou pro válku nejvhodnější, byli vybiti, jeden voják bojoval ještě u Port Arturu v roce 1905, seznámil jsem se k klukem mého věku, fascinoval mě dvěma métály na uniformě a opravdovou puškou, když jsem si chtěl na ni sáhnout, tak ji vybil a mohl jsem si s ní hrát, potom mě ukroutil a zapálil machorku; s takovým lidským materiálem by Sověti na břehy průlivu nedocupitali.
Datum: 20. 04. 2018 17:01:57 Autor: QF17
Předmět: Blb pouště, vlastně lev ..
Montgomery se podílel na počátečním plánování invaze v Dieppe. Žukov nikdy nepožadoval minimálně 30 000 tanků, to byl Tuchačevskij pokud se nepletu. Montgomery má několik kostlivců ve skříni např. Tobruk. Ten se velice nepovedl včetně nezničení přístavů a letišť (akce Agreement). Úplně mimo a za to měl viset, byl masakr pod jeho velením akce Market Garden. Případě ho měli Poláci nechat pranýřovat. + Ano, bombardování nebylo zbytečné, protože zahynuli stovky tisíc civilistů a k nim započítávám občany protektorátu z Prahy, Kralup, Ústí n/L, Plzně, Zlína, Chebu, Karlových Varů, Českých Budějovic, Českých Velenic atd. Drážďany měli prostě pech bylo tam několik desítek tisíc uprchlíků před Rudou armádou a v únoru 1945 už spadl domeček z karet postavený nacisty. Ovšem proč nezaškodit, když už ty bomby máme. Sláva spojeneckým bombardérům vyrobených pro mírové účely v USA a GB. + Vidíš a oni ti podlidé z východu cupitali až do Berlína. Dnes opět jsou různé názory na tzv. "Agresora Rusko". Tomu se jen směji, skutečný agresor má vojenské základny na západ od našich hranic s puncem USA. Má jich přehršel, kolem 1 000 rozesetých po světě.
Datum: 20. 04. 2018 17:14:21 Autor: QF17
Předmět: Básně J.S.
?Jen kostel se svou tichou věží zůstal trčet mezi troskami nedotčen,? popsal obraz zkázy básník Jaroslav Seifert, který bombardování Kralup věnoval cyklus šesti básní.
Datum: 20. 04. 2018 18:10:57 Autor: Misustov
Předmět: blb poště....
Požadavek Žukova na 30 000 tanků jsem opsal od Suvorova. Psal jsem o množství uvolněných děl a milionu vojáku, tak to nepřekrucujte jako v parlamentu Kolousek, pokud chcete mluvit o zabitých civilistech, tak mě bomba zabila otce, vám asi ne. Počáteční plánování bych zde neuvažoval, to bych musel do plánování plánu Barbarosa zahrnout i Bismarka. Pokud je QF17 chytřejší než Guderian, nebo Szkorzeny, tak to beru a další diskuse je zbytečná
Datum: 20. 04. 2018 18:28:35 Autor: QF17
Předmět: Misustove
Nepřekrucuj fakta .... Můj otec byl dva roky v Buchenwaldu a jeho brány otevřela vojska USA. Život je někdy paradox. Křiváka Kalouska prosím sem nedávej, ten má na svědomí několik mrtvých paragánů jestli to víš .... ne že by je zneškodnil u řečnického pultu, ale prosadil nefunkční padáky od jeho familie.
Datum: 21. 04. 2018 20:40:57 Autor: Misustov
Předmět: informace
Dieppe1942 je odborně komentováno v monografii ?KOMBINOVANÉ OPERACE 1940-1942 britské speciální jednotky ve 2. světové válce" Monografie byla napsána počátkem roku 1943 a autoři upozorňovali, že mnoho věcí muselo být utajována, není zde snaha retušovat.
Datum: 26. 04. 2018 18:45:16 Autor: Karel B.
Předmět: QF17
QF17 a kdo by měl být potrestán za potopení německé lodi Wilhelm Gustloff,kterou 30.1.1945 potopila sovětská ponorka S-13.Loď,která přepravovala civilisty,hlavně ženy a děti.Při této tragédii zahynulo bezddůvodně 9 000 lidí s toho údajně mělo být až 3 000 dětí.Kdo je VINNEN?? Otázka:Když tvrdíte,že Kalousek ma na svědomí mrtvé,proč jeho arci nepřítel nepodal na něj trestní oznánení?Myšleno p.A.Babiš včetně Vaší osoby.
Datum: 30. 04. 2018 11:33:29 Autor: QF17
Předmět: Kalousek
Nechápu jak někdo může volit Kalouska či ho obhajovat. + NFPK založený miliardářem Janečkem vytvořil publikaci "Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her". Na jednom místě shromáždil informace z otevřených zdrojů ohledně nejkontroverznějších záležitostí kolem éry Miroslava Kalouska v polistopadové politice. "Zájemci se tak mohou dozvědět, jak zkušení parašutisté hodnotili ?kvalitní" padáky, na nichž zahynul vojín Roman Prinich, jak se v případě zakázky na modernizaci tanku řady T-72 hlasovalo až do úplného vítězství outsidera, jak se ?ztratil" otisk firemního razítka z obálky v zakázce na štábní informační systém. Dále pak jak byly vyměněny stíhací letouny MiG-29 za polské vrtulníky, které však pro svůj účel nebyly příliš vhodné, jak se v roce 1997 přel Petr Nečas s Miroslavem Kalouskem o to, zda armádní koncepce obrany země požaduje maximální nebo minimální počet tanků řady T-72, nebo jak proběhl ?prodej" kasáren na náměstí Republiky v Praze v hodnotě necelé jedné miliardy korun, ze které však stát neobdržel skoro nic," píše se na webu NFPK. Dočíst se ale můžete i o roli Kalouska v kauze Diag Human či v kauze CASA, v níž je stíhána stranická kolegy Kalouska Vlasta Parkanová. "Překvapí i to, jak křesťanskodemokratický ministr financí Kalousek nadělil pod stromeček v roce 2008 hazardním společnostem dárek v podobě povolení internetového kurzového sázení," pokračuje fond. Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/96658-prusvihy-miroslava-kalouska-na-jednom-miste-sepsal-je-protikorupcni-fond/ Zdroj: http://domaci.eurozpravy.cz/politika/96658-prusvihy-miroslava-kalouska-na-jednom-miste-sepsal-je-protikorupcni-fond/
Datum: 30. 04. 2018 21:46:25 Autor: Mirek
Předmět: Psal jsem o množství uvolněných děl a milionu vojáku
Tak, v dnešní době vytahovat argument - množství uvolněných děl a milionu vojáků z PLO obrany III. říše-, je tak trošku šlápnutí do smradlavého. Ta děla byla specializované konstrukce s velice problematickým využitím na frontové linii. No onen zmíněný milion vojáků ve skutečnosti byl milion pomocníků protiletadlovců sestávající se z mladíků, kteří věkem ještě nedosáhli na řádný odvod, byli to studenti a učedníci děl profesí. Chtělo by to nebaštit propagandu a více akceptovat vzpomínky přímých účastníků.
Datum: 30. 04. 2018 23:48:24 Autor: QF17
Předmět: Patton v Plzni
Atlantický val bránil proti vylodění spojenců mongol, kazach, kozák, penzisté a konečně několik zdatných vojáků z Wehrmacht. Je dobře, že Němci pochopili jak kvalitní mělo Československo pevnostní kanon vz. 36. Jak napsal Mirek, kdyby na vyloděnce nastoupili vycvičený jednotky SS a Wehrmacht, které ovšem museli čelit náporu rudé armády na východě, tak by tu operaci zvanou "Overlord" přejmenovali na "Funeral for all". + Ač jsem zastáncem a uznávám generála Pattona, tak Plzeň určitě jeho armáda neosvobodila, jeho slavná armáda přijela do Plzně a bez jediného výstřelu se všichni vojáci říše rádi vzdali. Co by je čekalo v případě zajetí Rudou armádou je jasné, dostalo by se jim spravedlivého tresu za genocidu a jiná zvěrstva proti lidskost. Občané Plzně zažili co je nemyslitelné, ale pravdivé, zákaz vycházení a omezení pohybu pod kontrolou armády USA. Nacisté ovšem tohle omezení neměli.
Datum: 01. 05. 2018 01:06:23 Autor: QF17
Předmět: ZADLUŽENÍ
Není to asi běžný stav věci, ale Beneš se svoji nikdy nezvolenou vládou v emigraci a musíme si přiznat, že i nikdy nezvolené ministry obměňoval poměrně často, zadlužil Československo vysokou částkou a nedal podnět k navrácení 24t zlata, které Anglie darovala Hitlerovi. Každý Čechoslovák oblečený, vyzbrojený z armádních skladů v Anglii zadlužil budoucí svobodný stát ČSR. Bojoval a potil krev za dluh. Bojoval za stát zaprodaný Francií i Anglií a hlavně proti nacismu. Věděl to? Beneš ano! Museli jsme zaplatit i poslední ponožku "hrdému Albionu". Děkuji ti sralbotko Beneši.
Datum: 02. 05. 2018 22:31:38 Autor: Karel B.
Předmět: Normandie
Pokud se na to podíváte pragmaticky, tak spojenci těžko mohli otevřít druhou frontu dříve než ve 44. Ve 42 byla Amerika sotva ve válce a měla dost co dělat v Tichomoří, ve 43 bitva o Atlantik, ruku v ruce s tím šel vývoj techniky, která byla použita při vylodění (některé věci se prostě za měsíc vymyslet a vyzkoušet nedají, a to nemluvím o naplánování celé akce). 51% ztrát německých vojsk bylo na východní frontě. Není chybou Spojenců, že k likvidaci zbylých 49% německé armády nepotřebovali tak vysoké ztráty, jaké dopouštěl Stalin. Zoufalé hrdinství či hrdinné zoufalství sovětských lidí však nemůže být zpochybňováno zlovolností jejich tyrana. Není chybou Spojenců, že na začátku války mohl Hitler "vesele" obsadit Západní Evropu, maje mírovou smlouvu i vojenskou pomoc Sovětského Svazu (Finsko, Polsko). Není však chybou řadových sovětských vojáků, že museli umírat za nelidských podmínek kvůli neschopnosti svého tyrana. Není chybou Spojenců, že Stalin pustil Hitlera tak daleko do vnitrozemí. Spojenci Stalinovi výrazně pomohli dodávkami materiálu v době, kdy se továrny za Ural teprve stěhovaly. Kdyby invazi v Normandii prováděl Stalin, zahynulo by tam půl miliónu sovětských vojáků a přišel by o deset tisíc tanků. Není chybou Spojenců, že to zvládli lépe. Čest těm z východu i ze západu. QF17,Vy si myslíte,že Prahu osvobodily tanky generálu Rybalka a Leljušenko?
Datum: 03. 05. 2018 11:35:26 Autor: Mirek
Předmět: Normandie
Je to "zajímavý" přístup k pojetí 2.fronty. - Budu válčit až budu připraven, do té doby ať za mne válčí jiní -. A opravdovou perlou je tvrzení: - Spojenci Stalinovi výrazně pomohli dodávkami materiálu v době, kdy se továrny za Ural teprve stěhovaly-. Obzvláště když to srovnáme s předchozím, kdy se obhajuje oddalování vstupu do války faktem, že Spojenci ( USA) nebyli připraveni A k úvěrům jen podotknutí, čs vojáci byli financováni z úvěrů z obou stran, jak ze západu i z východu, kde se ovšem podoba splácení úvěrů podstatně lišilo.
Datum: 03. 05. 2018 15:00:48 Autor: Misustov
Předmět: Pro QF 17
Poslouchej ty můj nepříteli, dávej si pozor, nebo se ještě dovíš co dělali ti dva výlupci Molotov a Ribentropp
Datum: 03. 05. 2018 16:02:25 Autor: Misustov
Předmět: likvidace 49% karlem B na západní frontě
Kdyby si ten Karel B. prostudoval :Rüdinger Overmans, Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg, tak by takovou hovadinu nenapsal, protože by věděl, že německé ztráty na lidech byly na východní frontě cca 75% a na západní do 31.12.1945 asi 6,5%, po tomto datu ztráty nejsou uváděny (alespoň jsem je nedešifroval), ale pohybují se řádově v desetinách procent (ozbrojené síly prakticky na tomto bojišti vzdaly boj a snažili se přejít do zajetí)
Datum: 04. 05. 2018 07:49:42 Autor: Misustov
Předmět: Mirek 30.04.018
Mirek mě potěšil, pěkným, odborně koncipovaným příspěvkem, postrádajícím hulvátství a napadání kdekoho. Pozornost vzbuzuje jeho konstatování ?Ta děla byla specializované konstrukce s velice problematickým využitím na frontové linii?. Budu rád pokud se podaří Mirkovi podrobněji specifikovat jeho problematické použití na frontové linii, nejsem totiž dělostřelec, ale o dělostřeleckou techniku se zajímám a při návštěvách muzeí a sbírek, na příklad Dresden, Wien Arsenal, Sinheim, věnuji těmto zbraním pozornost, bohužel se převážně prezentuj kanony 8,8cm FLAK 37, pokud mě paměť sahá, tak nejvyspělejší verze 8,8cm FLAK41 je vystavován pouze v Sinheimu. Technické a taktické parametry této zbraně jsou u nás dostupné na Wikipedii a jsou identické se specifikacemi monografie ?F.M. von Segner und Etterlin ? DIE DEUTSCHEN GESCHÜTZE 1939-1945. Pro tato děla byla účelově vyvinuta protipancéřová munice, je tedy zřejmé, že se s touto zbrani od počátku uvažovalo jako zbraň druhotně způsobilé k protitankovému boji. U těchto zbraní bylo kriticky poukazováno na velké rozměry a z toho vyplývající větší pravděpodobnost zásahu protivníkovou palbou, tento faktor se dál redukovat vhodným taktickým postavením, úpravou terénu, důkladnějším, i když pracnějším budováním palpostů. Dalším negativem byla velká hmotnost, 5000 až 8000 kg v palpostu, zde platí úměra mezi hmotnosti a výkonem kanonů, řešení spočívalo v nasazení výkonnějších tahačů. Naproti těmto negativům měly FLAKY 37;39; 41; vnikající taktické vlastnosti, dostřel na horizontální dálku; vysokou přesnost a účinek v cíli; kadence byla 15 až 20 výstřelů za minutu [v protitankovém boji se toho nedosahovalo, pro informaci- PAK43 8.8 cm dosahoval 6 až 7 výstřelů za minutu]. Lze tedy konstatovat, že klady vysoce převyšovaly zápory těchto děl. 8,8cm FLAKY se používaly ve frontové linii při francouzské kampani na odstřelování bunkrů Maginotovy linie, jako pobřežní dělostřelectvo a v SSSR se osvědčily proti středním a těžkým tankům T34, KV a IS. Personální problematice přednesené Mirkem je vhodní věnovat větší pozornost: ?Chtělo by to nebaštit propagandu,?. Přes můj stařecký věk takovéto doporučení slyším poprvé v životě, společnost, ve které se pohybuji, akceptuje moje odmítání bolševizmu, ať leninského tak bruselského, rovněž jako mé odmítání nepřeberného souboru demokracií. Je mě osmdesát tři let, vypočítejte si tedy kolik mě bylo v roce 1945 a mohu proto vztahovat na svoji osobu doporučení Mirka: ?a více akceptovat vzpomínky přímých účastníků?, mimo to mě přitahovaly vzpomínky lidí z minulých dob, C.K. dragounů, jegrů, ponorkáře, ale i herečky vídeňské opery, která znala madame Schratovou. Že jsem vytěžoval lidi své doby, je pochopitelné, seznámil jsem se s akademikem a hrdinou sovětského svazu, který v červenci 1941 pod velením plukovníka Preobrežanského hodil první sovětské pumy na Berlin a o několik desetiletí později jsem se dozvěděl od Američanů [televizní seriál], že tento muž stisknul v bombardéru tlačítko a odpálil první sovětskou termojadernou pumu. Tyto zájmy mě vedly k tomu, že ač vyučen strojním zámečníkem a absolvent průmyslovky jsem si přidal z pilnosti ještě maturitní ročník dvanáctiletky a studium na filozofické fakultě, kde jsem získal doktorát. Tento krátký řez do mého životopisu nedělám proto, abych se vytahoval, ale abych přesvědčil Mirka, že v mém případě není tak nutné naléhat na akceptování vzpomínek přímých účastníků. Bydlel jsem ve čtvrti, která byla německá asi 70%, proto jsem se zcela běžně stýkal se svými německými vrstevníky, mladíky, kteří svým věkem ještě nedosáhli na řádný odvod, byli to studenti a učedníci dělnických profesí, ti všichni bez výjimky měli společného jmenovatele, byli to příslušníci Hajotu [Hilter Jugend]. Byli tam dobří kluci ? [kluk v hnědé košili a dýkou na opasku: kluci počkejte, já se jdu převlíct a půjdu s vámi] a zlí kluci [du tschechische Schwein], k tomuto přednesu vzpomínku přímé účastníce: naše zákaznice frau Picek přišla do obchodu strašně rozčílená, prý se zeptala těch mladíků: Chlapci, na co máte ty dýky? Odpověďˇ byla: ?abychom mohli párat Čechům břicha. Ti kluci měli vojenský výcvik, na cvičišti závodili na čas ve sborce a rozborce kulometu. Výcvik střelby z malorážových vojenských pušek by u těchto složek rutinní záležitosti, terorizmu se učili tak, že jezdili na motorce a v jízdě se trefovali z malorážové pistole do figury. Že kluci nebyli v rekrutnim ročníku v těchto dobách nebylo podstatné, Gottolob Chistian Berger provedl na letních výcvikových táborech těchto ještě nerekrutů nábor a naverboval 10 000 kluků, se kterých byla sestavena elitní 12.SS-Panzer-Division ?Hitlerjugend?. O tyto vycvičené kluky měly zájem všechny ozbrojené složky Třetí říše. U Luftwaffe se Hajot obecně nasazoval na funkce spojařů, u PVO Říše jako obsluhy světlometů, otázka je, jak to bylo u obsluhy děl, obecně platí, že pot dělostřelce šetří krev pěšáka, u flaků to platí dvojnásobně, hmotnost náboje pro FLAK 8,8cm model 36 a 37 je 17,7 kg, u FLAKU 8,8cm model 41 je 19,2kg, u FLAKU 10,5cm je hmotnost náboje19,2kg a u ráže12,8cm je hmotnost 47,7kg. Při kadenci 15 výstřelů/min je norma na vložení náboje do podavače 4sec. je zde tedy otázka, zda šestnáctiletý kluk je fyzicky chopen takové požadavky zvládnout. Připomínám, že můj příspěvek ze dne 20.4.018 se čistě fabulárně zamýšlí, jaké následky by mělo zrušení bombardování, byla to sice moje fantazie, ale v politice není nic nemožného, na konferenci v Jaltě, když Stalin prohlásil, že východ Polska bude ukrajinský a nedal se oblomit, tak Churchill se zlobně otázal, pro vlastně Británie tuto válku vede. Naštěstí Stalin nabídnul kompromisně Polsku Slezsko, které před tím nabízel Československu a Pomořany, v opačném případě mohla Velká Británie válku s Německem ukončit a následovala by katastrofa.
Datum: 04. 05. 2018 14:38:00 Autor: Mirek
Předmět: Misustov 03. 05. 2018
Problém užití PL děl na frontové linii má více aspektů: / Palná výška- obtížné zakopání a maskování,účelem je přece aby nepřítel kanony neobjevil a PL kanony doslova čouhaly z pal postavení jako chalupy / Potřebný počet obsluhy, např dva miřiči, bez kompletní obsluhy kanon pálí zoufale pomalu / Střelivo, byly k dispozici PL granáty s časovačem účinným proti nekryté pěchotě, ale jak se přesvědčili rusové už v WWI tyto šrapnely (76 mm) na zakopanou pěchotu moc nezapůsobily / Hmotnost - k přemístění děla byla zapotřebí skoro rota , nebo těžký tahač / PL děla jsou kanony pálící přímou střelbou a jakmile fronta opustila ruské stepi byly k ničemu, prostě nepřítele neviděly, protože ten byl v údolí za kopečkem / Co se týká hmotnosti nábojů do těžkých PL kanonů, náboj se vkládal na časovací stůl, nikoliv do závěru děla - hydraulická nabíjecí pánev, tedy jiná ergonomie / K statečnosti členů HJ, při nasazení na frontě není podstatné jak umí pálit za jízdy na motorce z pistole. Podstatné je, zda zvládne ležet pod minometnou, kulometnou palbou, zadělat si spodky nahnědo a přesto plnit úkol. Tuto podstatnou vlastnost mohli kluci a kanony osvědčit po po překročení Rýnu Spojenci a jak je vidět z historie, kromě vyjímek neosvědčili nic. Kluci se rozprchli a kanony byly rozbity minomety a houfnicemi.
Datum: 04. 05. 2018 18:39:39 Autor: QF17
Předmět: Pane L. Křížku
Nezapomněl jste na mě??? Myslím tím článek o A.Š. zaslaný již dávno. Děkuji
Datum: 05. 05. 2018 00:24:59 Autor: QF17
Předmět: R+M, D+CH +M+H
Poslouchej ty můj nepříteli, dávej si pozor, nebo se ještě dovíš co dělali ti dva výlupci Molotov a Ribentropp. Co prováděli vím, ale provedla velká čtyřka v roce 1938 v Mnichově do dneška nikdo řádně neodsoudil a přitom díky Anglii a Francii se rozpoutala 2. světová válka. Hitler rázně jednal a žádal. Oni (Daladier a Chamberlain) obětovali demokracii a svobodu jiných. Tak to bylo vždy. Jen za Anglii požilo život 1 mil. Indů. A přitom při hladomorem zemřelo více než 18 mil. Indů trpící pod zprávou Anglie. V posledním hladomoru v roce 1944 zemřely 3 miliony lidí. Když se zeptali Winstona Churchilla na záležitosti hladovějící Indie, jeho odpověď byla tato: ?Hladomor, nebo ne, Indové se vždy množí jako králíci.?
Datum: 05. 05. 2018 00:31:30 Autor: QF17
Předmět: Doplnění
Nějak mi vypadla slůvka, za Anglii zemřelo ve zbrani 1 mil. vojáků z Indie. To nepočítám jiné národnosti z kontinentů. Kolik že bylo vojenských obětí na straně Anglie? Něco kolem 450 000? Československých občanů bylo zavražděno a zabito 290 000.
Datum: 05. 05. 2018 06:07:55 Autor: Misustov
Předmět: QF17/ 5.5.018
....Co prováděli vím, ale provedla velká čtyřka v roce 1938 v Mnichově do dneška nikdo řádně neodsoudil.... Lituji, ale na to není nick Karel B, (Boromejský ??) specialista. Ten se specializuje na ty dva výlupky.
Datum: 05. 05. 2018 20:15:33 Autor: Karel B.
Předmět: QF17 květen 2018
QF17,někde jsem četl (bylo to napsané tam dole vlevo),že všichni jsou pro svobodu slova. Téměř není dne ve kterém by nebyla opěvována. Někteří lidé si to,ale vykládají tak, že právě oni mohou říkat co chtějí, ale když kdokoli jiný proti nim cokoli řekne, je to nehoráznost.
Datum: 05. 05. 2018 20:33:53 Autor: L. Křížek
Předmět: Pro QF17
Zapomněl, omlouvám se. Ale už je napraveno.
Datum: 06. 05. 2018 10:57:25 Autor: QF17
Předmět: Karle B.
Souhlasím s Vámi na 100%. Ovšem vadí mi lež a překrucování nejen historie, ale i dění v současnosti. Děkuji L.K.
Datum: 06. 05. 2018 14:02:34 Autor: Misustov
Předmět: Mirek 04. 05. 2018
Mirkův příspěvek z 04. 05.2018 v odborné části v zásadě koresponduje s mými názory, mohu zde upřesnit, že jsem nevěděl, že hydraulické nabíjecí pánvi se říká hydraulická nabíjecí pánev a nazval jsem ji podavačem, takovéto Forrichtunkgy jsou ke spatření na příklad Munsteru, nebo v Panzerhalle ve Vídni, které se buduje ? doplňuje. K nedorozumění došlo u munice, nebudu zde navazovat na poznámku o šrapnelech, vynálezu Hehryho Shrapnela, to bychom se dostali až k Waterloo a pan redaktor nás nabádal, abychom sesmolili nějaký nový článek. Odstavec ?Střelivo, pokud byly FLAKY vyčleněny k boji proti tankům musela být přidělena odpovídající munice - Panzergranate patrone Pz Gr39; Podkaliberní Pz Gr40; Gr39 HL, ten se se nepodařilo identifikovat, ale vzhledem k nízké hmotnosti, nízké počáteční rychlosti a neměnné průbojnosti [90 mm]po celé trajektorii se jedná o kumulativní granát a Tříštívotrhavý ?Sprenggranate SprGR39; K statečnosti členů HJ; konstatoval jsem, že jízda na motorce (kozím dechu) byl teroristický, nikoli vojenský výcvik, teroristických disciplín zřejmě absolvovali více, viz zapálení hlavní pošty, nebo pokus o vyhození mostu, [jednalo se o most, který byl postaven Sověty/Čechy na troskách Němci zničeného mostu], Werwolf se domníval, že most není hlídán, ale v noci bylo slyšet prudkou palbu z kulometu a ráno jsme zjistili, že v noci sovětská hlídka ukrytá v křoví zlikvidovala pokus o zničení mostu. Na troskách Němci zničeného mostu ležely dvě mrtvoly, několik dnů, jeden kluk od HJ je identifikoval jako členy HJ, povalovala se tam krabice plná balíčku z voskovaného papíru, říkalo se, že to je dynamit, mohl to být tritol, ale na tom ale nezáleží. Zbývá poslední diskusní bod, statečnost a Hitler jugend. Z niže uvedenývh důvodů bych zde o statečnosti členů HJ nepsal. Psychika a prostředí těchto chlapců je perfektně demonstrována v románu ?Most?, který byl i zfilmován. Musíme si připomenout, že v Německu musel být členem HJ krom židů a cikánů každý chlapec, z toho lze usuzovat zdaleka ne všichni kluci v HJ měli nacistickou výchovu v rodině, avšak Německo bylo prošpikováno agenty gestapa, a většina Němců v zoufalé snaze přežít hrála divadlo na nazi. Tito hoši mají sklony, které musíme brát v úvahu: ?chlapecká nerozvážnost, nezkušenost, sklon riskovat, afekt, demagogie, fanatizmus. Fenomén statečnosti je souhrn psychického překonávání strachu a charakterových vlastností, které můžeme definovat jako rytířské. Naproti tomu srdnatost, odvaha, smělost, neohroženost, zmužilost jsou fenomény ryzího překonávání strachu. Zmiňujeme-li se o fenoménu odvahy a jejích derivátů, potom je vhodné přihlédnout k emoci strachu, který není protikladem odvahy [protiklad odvahy je zbabělost], Strach je totiž obranný reflex, který nám signalizuje, že není něco v pořádku a připravuje naše smysly, aby byly ostražitější a připraveny na řešení krizové situace. Námořníci mají takovéhle rčení: Kdo se bojí, nesmí do lesa, ale kdo se nebojí, nesmí na moře. Je to pragmatické vyjádření zkušenosti, že jedinci, kteří mají snížený pud sebezáchovy, budou ve válce nebezpeční nejenom sobě, ale i svému okolí. Strach nám zabraňuje vrhat se do riskantních, či přímo sebevražedných misí. Pokud si zadělává někdo na hnědo spodky v důsledku kulometné a minometné palby, tak se dostavuje tak zvaný bojový šok, který se léčí sebevraždou, jak je zobrazeno v Hodině mrtvých očí od Harryho Türka, který byl parašutista, který psal na základě zkušeností, Němci tento šok obecně líčili kulkou [více jak 20 000 ], generál Patton zpolíčkoval takto postiženého vojáka, následně musel generál Eisenhower tvrdě bojovat za Pattonovu záchranu, aby neskončil na ulici, dávat tento stav jako vzor statečnosti je zcela nemístné. Po překročení řeky Rýn boj na západní frontě prakticky ustál, žádné rozbíjení kanonů houfnicemi a minomety se nekonalo (byla to cenná kořist), německé jednotky se snažily urychleně dostat do zajetí, členové Volksturmu se snažili dostat domů, krmit králíky a kydat hnůj, bojové ztráty Německé branné moci v tomto období se vykazují v desetinách procent. Jedině, kdo v tomto čase kdo kladl odpor bylo několik kluků od Hajotu, těch pár Američanů, kteří padli hrdinnou smrti při osvobozování naší vlasti zabili kluci od HJ, pro úplnost dodávám, že elitní 12.SS-Panzer-Division ?Hitlerjugend byla zdecimovaná při Invazi, potom v Ardenách to již nebyla divize, ale ?Sturm Truppe? která byla definitivně byla rozšrotovaná v maďarské pusztě. Guderian napsal, že když se polovycvičené, rychlokvašené lidové jednotky dostanou do palby, tak fanatici jsou pobiti a ostatní utečou, nepoužívá zde výrazy statečnost, zbabělost, bojácnost a generálplukovník Guderian to musí vědět je to jeden z nejzkušenějších válečníků. Náš národ disponuje stovkami tisíc statečných lidí, pokud mohu z této lidské masy vybrat, tak to bude Prezident republiky Miloš Zeman, člověk pro vládce světa a průmyslově militaristický komplex naprosto nepřijatelný, napadaný pražskou kavárenskou stokou a osobami zatíženými komplexem méněcennosti, které ruinuje jeho matematický mozek, který dovádí čarodějinici na Dowing Street do nepříjemných psychických stavů. Lůzou je napadán, ale pro nás by měla být v jeho hodnocení směrodatná paní Eliška Hašková Coolidge, asistentka pěti amerických prezidentů, která prožila celý život jako státní úřednice Spojených států, dáma, která má zkušenosti a schopnost hodnotit osoby v nejvyšší politice.
Datum: 07. 05. 2018 12:51:25 Autor: Mirek
Předmět: Využití Pl děl v obraně
Pokud se bavíme o potřebné munici, je třeba mít na paměti tyto aspekty: / Skladové zásoby munice Wehrmachtu. Zde je nutno vyzdvihnout, že Wehrmacht už koncem roku 1944 neměl skladové zásoby děl munice a i když dokázal pokrývat frontovou spotřebu, šlo ta rovnou z výroby. Krátce už v roce 1944 se střílela munice vyrobená v témže roce. / Výrobní kapacity pro Wehrmacht jely na doraz. A zakázky na další munici byly mimo realitu, což má na "bábovce" sám Hitler, když výroba nebyla přichystána s dostatečným předstihem. /Praktickou ukázkou jak Pl baterie byly neúspěšné v obraně je - Most u Remagenu - Přes své ideální palebné postavení, pro PL děla, nedokázaly PL baterie most ubránit. Ačkoliv pro to měly všechny teoretické předpoklady. /A jen pro ilustraci, německé kumulativní granáty, byly pro němce východiskem z materiálové krize. Nouzovým řešením. Chyběl totiž wolfram a výroba spec ocelí pro penetrátory byla nákladná.
Datum: 11. 05. 2018 09:22:43 Autor: Misustov
Předmět: Mirek 07.05. 2018
Diskuse na příspěvek 07. 05. 2018, Mirek, Využití Pl děl v obraně 1. Munice: Pokud mě paměť neklame tak se psalo se o PL granátech a jejích využití proti tankům, tedy jaký má účinek přímý zásah Shermanu, zda se posádka pouze lekne, nebo i pokaká. Diskutování o zásobách munice v této diskusi je, řekl bych hnidopišství. Kdybychom o tom uvažovali vážně, tak musíme zvažovat, zda je bezpečnější vyrobenou munici skladovat v centrálním skladu a riskovat, že první zásah leteckou pumou uskladněné granáty zničí, nebo odesílat vyrobenou munici armádé, Luftwafe a tu dále rozdělovat svazkům a útvarům. 2. Diskuse o nákladnosti, nebo nemožnosti výroby podkaliberního střeliva je zde daleko mimo rámec diskuse, tímto se zabývá strojírenská technologie a v tomto vědním oboru metalurgie, která navazuje na vědní obory, metalografie opět navazující na detailnejiší krystalografii, strukturu kovů, fyziku kovů. Termín penetrátor - penetrace má vícerý význam jak v metalografii, tak v gynekologii, Mirek zřejmě měl na mysli projektil, část projektilu, potom musíme přidat do úvah balistiku a lomovou mechaniku. Tímto z moji strany hnidopišským rozborem demonstruji, kam můžeme dospět od výchozího problému, to jsou možné důsledky vystoupení Velké Britanie byť i ve vrcholném období z války. 3. Praktická ukázka neúspěšnosti PL baterii v obraně mostu u Remantgenu se nekonala, protože v prostoru remangenského mostu se FLAKY 8,8 cm nenacházely. V plánu bylo, že most bude zničen, trosky mostů nejsou nikdy hájeny dělostřelectvem. Remantgenský most hájily dvě baterie flaků, které měly kanony 20mm , leichte Flak abteilung 715 a leichte Flak abteilung 971. Mirek snad v textu zaměňuje PAKy za nasazené Jagtigery, které měly kanony 12,8cm PAK4, Toto je však poněkud jiná historka, tato vozidlo trápilo velké množství vad, nedodělků a je těžké byt úspěšný, když dá dělostřelec šusa a potom hledá zaměřovač.
Datum: 11. 05. 2018 13:01:45 Autor: QF17
Předmět: Flak 88mm
Protitanková munice pro tyhle děla byla již od prvopočátku jejich výroby.
Datum: 11. 05. 2018 14:35:22 Autor: Mirek
Předmět: Pl děla na frontové linii
Je moje vina, že jsem zmínil problémy výroby pentrátorů a nechal tak problematiku sklouznout sice k líbivému segmentu problematiky, ale jinak naprosto minoritnímu. Bohužel, stalo se. Pl děla v protitankové úloze jsou vlastně ultimatní situace, ze které obě strany nevyšly v pohodě.
Datum: 12. 05. 2018 06:47:12 Autor: Misustov
Předmět: 11.05 Mirek
OK, bylo to pouze upozornění, nikoli obviňování. Mirek se omlouvá za přesměrování na naprosto minoritní problém, ale vyskytují se zde autoři, kteří SYSTEMATICKY vlepují naprosto nulové problémy. Tedy "my o voze a on o koze" Nepřekonatelným vzorem v této destrukční činnosti je Karel B. viz - Datum: 26. 04. 2018 18:45:16 Autor: Karel B.Předmět: QF17
Datum: 13. 05. 2018 20:29:43 Autor: Karel B.
Předmět: Ptám se proč??
Chci jen požádat pana Misutova,aby si uvědomil,že už od roku 1989 uběhlo cca 28 roků a doba kádrování už skončila a každý má právo se svobodně vjádřit.Já si také nevšímám a nekokomentuji,že zde uvádí své curiculum vitae,nebo jak cca v 5.letech jste se kamrádil s hochy s HJ,nebo jak v 10.rozebíral se sovětským vojákem jeho pušku(asi to má souvislost s vyloděním v Normandii).Někdy si myslím,že,že jste velký vypravěč,který často neví kde končí pravda a začíná pohádka.Plně Vás chápu,jako velký příznivec hradního pána se jistě držíte jeho slov:"Tak, a teď jsem naštval tolik lidí, to mám radost! Já mám vždycky radost, když můžu takhle někoho naštvat. (...) A teď jsem urazil další skupinu, dneska se mi to daří! (...) Pokud jsem nestačil ještě někoho urazit. tak si to příští týden vynahradím..." ---M. Zeman, TV Barrandov 30.3.2017. Závěrem chci jen uvést:Kantův kategorický imperativ ve srozumitelné češtině zní: ? Chovejme se k druhým tak, jak vyžaduji,aby se oni chovali ke mně?.
Datum: 14. 05. 2018 07:03:01 Autor: Misustov
Předmět: Neptám se pouze konstatuji.
Kantův kategorický imperativ musí nejprve dodržovat ten kdo jej pro svůj prospěch vyžaduje a plete si svobodu vyjadřování s drzosti.
Datum: 14. 05. 2018 09:53:08 Autor: Misustov
Předmět: On se ptá proč
Ve svých cca 5 letech jsem mohl dělat tak maximálně do plínek. Co se týká pana prezidenta, to jsem odkazoval: "Pro nás by měla být v jeho hodnocení směrodatná paní Eliška Hašková Coolidge, asistentka pěti amerických prezidentů, která prožila celý život jako státní úřednice Spojených států, dáma, která má zkušenosti a schopnost hodnotit osoby v nejvyšší politice."
Datum: 25. 05. 2018 23:35:22 Autor: QF17
Předmět: Námořní operace
Vylodění vojska s materiálem a technikou je vždy problém. Jenže v roce 1944 mělo spojenecký letectvo absolutní nadvládu nad Luftwaffe nad západní Evropou. Proto bylo bombardování měst na denním pořádku a nastalo vymírání nejlepších leteckých expertů s svastikou na křídlech. Proto nebyl potřebný počet letadel na zničení lodí při vylodění Spojeneckého výsadku "plážích". Stejně jako 75% pozemní armády Wehrmacht a SS ustupovalo před osvobozující Rudou armádou, tak 70% stavu Luftwaffe stále odolávalo zničujícímu tlaku RKKA - SSSR. Je velice důležité napsat fakt, že bombardování měst ve východním Německu a tehdejším Protektorátu mělo jasný aspekt, po dohodě v Jaltě. Nikdy USA a GB neměly potřebu neuškodit. Při bombardování Plzně bylo zničeno skoro 50 stíhačů tanku Hetzer, ovšem, kde by vzal Hitler osádku nejen do tanků, ale do letadel, ponorek či PL kanonů. Adolf neměl od roku 1942 potřebný počet vycvičených vojáků, za 9 měsíců na východní frontě odepsal 1 000 000 odvedenců a velice dobře vycvičených. Válku začal se 3 000 000. Sovětský svaz v té době přišel o 2 500 000, ovšem nahradil je velice rychle a německý voják zažil šok nejen o tom, že musí i bojovat s nepřítelem, ale začíná vymírat. Otázka zní ... dokázal by se Hitler vylodit se svojí armádou v Anglii, kdyby opravdu chtěl? Já myslím, že ano. Anglie byla ten hliněný obr a ne Sovětský svaz. Goebells se trochu zmýlil.
Datum: 26. 05. 2018 09:37:38 Autor: Mirek
Předmět: Ad: vylodění
Jedna věc mě na celé záležitosti zaráží. Faktem je, že když se chtějí vojska někde vylodit, musí se logicky nejprve někde nalodit. To dojde každému kaprálovi. Ovšem německá strana neudělala absolutně nic, aby tomu nalodění zabránila. Rámcové informace měla, včetně časů. LW uměla likvidovat bodové cíle (Bari, Poltava) a měla na to sílu. Přesto na přístavy v Anglii nezaútočila. Celé je nějaké divné.
Datum: 26. 05. 2018 20:42:27 Autor: Karel B.
Předmět: Co předcházelo vylodění
Dřive,než se rozepíši co všechno předcházelo operaci OVERLORD, chci jen říci,že v tom nehledám nic s americkou nebo ruskou vlajkou.Chci si jen zapolemizovat s tím,co nám před rokem 1989 tvrdila tehdejší socialistická historie a co ještě dnes přežívá mezi lidmi. Tím více mně vadí a fascinuje, jak jsme stále ovlivňování bolševickou propagandou. Jde o jednu z největších dezinformací o druhé světové válce - a rezonuje mezi lidmi dodnes. Veřejnosti není příliš známo,že dni D předcházelo několik úspěšných i neúspěšných pokusů Spojenců a že Druhá fronta v Evropě a severní Africe byla otevřena již před rokem 1944. Je třeba si uvědomit,že provést operaci typu OVERLD,nebylo tak snadné a jednoduché. Ji Rudé armádě,která v době napadení,měla na hranicích s Německem a Rumunskem rozmístněné obrovské vojenské síly: 5 paradesantních sborů,13 armád s toho 3 úderné v síle 250 000 mužů,2 350 tanků,698 obrněných aut,přes 4 000děl a minometů a několik set letadel.Jen tanků měla Rudá armáda víc než všechny velmoci včetně Německa. Přesto po napadení ustupovala Rudá armáda hluboko do svého vnitrozemí,trvalo cca 3.roky,než byla schopna se plně postavit německému wehrmachtu a osvobodit SSSR a podílet se na osvobození části střední Evropy. Obojživelná ?Operace OVERLORD? byla největší vyloďovací operací, která se kdy v lidských dějinách proběhla. Rozměry Overlordu byly skutečně velkolepé, vždyť se vNormandii vyloděním z více jak 5 000 lodí a z více než 1 000 menších plavidel podporovaných 11 000 letadel všeho druhu, během 48 hodin do západní Evropy dostalo 200 000 mužů, kteří měli bojem rozvrátit Hitlerův vychvalovaný Atlantický val. Atlantický val, ve kterém Němci dislokovali 60 divizí pod velením maršála von Rundstedta. Polovina z těchto 60 divizí byla soustředěna od pobřeží u Holandska po Normandii pod velením polního maršála Rommela. Plán Overlord, který vypracoval pod velením generála Eisenhowera jeho štáb ? COSSAC, vyžadoval armádu 2 000 000 mužů ? z poloviny Američanů a z poloviny Britů příslušníků britského společenství, které byli dopraveny do Evropy přes normandské předmostí. Tito vojáci byli vyloděni postupně na pěti plážích za těžkých bojů od 6. června 1944. Z pohledu z Anglie to byly pláže - zprava do leva - Utah Beach, Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach a Sword Beach (v plánu ještě existovala šestá pláž Band Beach, která byla však zrušena). Proto i spojenecké vylodění do Francie nebylo možné,dokud se nepodaří eliminovat hrozbu,kterou pro západní mocnosti představovaly německé ponorky.Je třeba si uvědomit,že útoky německých ponorek Spojence nejen ponižovaly,ale v letech 1942 a 1943 ohrožovaly jejich šance na úspěšné vylodění v Evropě. W. Churchill to vyjádřil slovy:?Ponorky řádily v amerických vodách šest nebo sedm měsíců téměř nekontrolovatelně a je pravda, že nás přivedly téměř ke katastrofě v podobě prodloužení války na neurčitou dobu?. Zejména nedostatek tankerů (způsobený operacemi ponorek v Mexickém zálivu a v Karibiku) vyvolal akutní potíže Spojenců,protože ohrožoval blížící se invazi do severní Afriky. Další podmínkou úspěšného vylodění vylodění v Normandii bylo,zda se spojeneckým loděnicím podaří postavit dostatek nových lodí na přepravu vojsk a materiálu s USA do Velké Británie.Bylo též nutné postavit dostatek nových netradičních útočných plavidel,schopných překonat překážky a probojovat si cestu na pobřeží. Na jaře 1942 začaly USA s programem masové výroby vyloďovacích plavidel pro invazi vedenou přes Kanál v roce 1943 v souladu s Marshallovým memorandem. Nebylo to ale ani zdaleka bez obtíží, spíše naopak. Námořnictvo postrádalo zkušenosti. To se týkalo i loděnic, které byly navíc zcela vytíženy. Výroba tak připadla menším firmám, které sídlily při řekách, takže bylo nutno sehnat a vycvičit osádky pro dopravu lodí do atlantických přístavů. To zajišťovala Pobřežní stráž, která s tím ale neměla žádné zkušenosti. Ještě větším problémem byl nedostatek materiálu, především ocele a motorů. Po invazi do Afriky dostaly na seznamu urgentních položek přednost eskortní torpédoborce a obchodní lodě. Počet nových výsadkových plavidel tak postupně klesal. Britové dokonce Američany požádali, aby prozkoumali možnost zvýšení výroby, aby nebyla ohrožena invaze v roce 1944 Plánovači ohlásili, že po skončení dvou operací po dobytí Sicílie ve Středozemí mohou být v Británii na jaře 1944 vyloďovací plavidla dostupná pro současný přesun pěti divizí - tří v prvním sledu a dvou v druhém. Věřili, že druhý sled může být dopraven plavidly použitými pro přepravu prvního sledu. Detailní propočty ukázaly, že chybí zhruba 500 plavidel, což bylo považováno za relativně malé číslo z hlediska celkového plánování. Co se tyče vojsk dostupných pro provedení operace počítali plánovači s tím, že ve Spojeném království bude na jaře 1944 mezi 26 a 30 divizemi. K jejich přepravě se počítalo s počtu 4 504 vyloďovacích plavidel. K pěti divizím vysazeným z moře se měl přidat použití dvou výsadkových divizí. Všechny propočty byly nutně založeny na mnoha velmi sporných předpokladech, ohledně kterých neexistovala úplná shoda a nebyly v praxi otestovány ve větším měřítku. Například byly velké rozdíly v počtu vozidel, které měla divize mít s sebou při vylodění. Rozdíl mezi 3 tisíci a necelými 4,5 tisíci je z hlediska plánování obrovský. Navíc je rozdíl mezi malým přívěsem a těžkým nákladním vozidlem, ale obě položky zapadaly do kategorie vozidlo. Hodně také záleželo na složení jednotky. Z taktického hlediska nebylo vždy možné hledět na ekonomii využití prostoru. Čím vyšší průměrné číslo naloženého množství sil a prostředků připadalo na jedno plavidlo, tím se zmenšovala flexibilita a naopak. Bez vypracovaného taktického plánu byly odhady jen velmi přibližné a založené na znalosti či spíše pocitu plánovačů ohledně složitosti zvažované operace. Nedostatkem propočtů bylo to, že dostatečně nebraly v potaz možné ztráty či poškození vyloďovacích plavidel. Problematický byl i časový rozvrh. Čas potřebný k překročení Kanálu závisel na místě vylodění. Podle některých plánovačů nezajišťoval předpokládaný počet plavidel včasný přísun dalších sledů. Také moc se neřešilo to, že část plavidel nemohla být použita pro přesun jednotek, neboť měly být nasazeny v různých podpůrných rolích. K tomu,aby vylodění v operaci OVEROLD úspěšně proběhla,bylo v červenci 1943 v Severním Devonu zřízeno Výcvikové středisko útočných operací (Assault Trainign Center), které na plážích v oblasti Woolacombe zdokonalovalo výcvik amerických vojáků. Dalším krokem mělo být pořádání celé řady cvičení. Následující cvičení lze rozdělit do tří skupin. Nejprve šlo o velká cvičení, zahrnující vojáky různých jednotek při kombinovaném výsadku a testu funkčnosti systému zásobování. Testovány byly jednotlivé fáze vylodění od nalodění jednotek, přes jejich vylodění až po konsolidaci předmostí. Druhá skupina sestávala z menších cvičení za účasti jednotlivých jednotek, které cvičily provedení jim přidělených specifických úkolů. Poslední skupinu tvořila dvě maximálně realitě podobná cvičení, která měla co nejvíce odpovídat skutečným bojovým podmínkám v Normandii. Klíčovým bodem plánování bitvy o Normandii byla schopnost Spojenců zásobovat svoje jednotky na kontinentu zásobami z Británie a USA. Bylo nutné co nejdříve získat a zprovoznit přístavy s dostatečnou kapacitou. Spojenecký plán počítal s tím, že musí být rychle získán co nejdříve přístav v Cherbourgu, který byl schopen přijímat větší množství zásob. Ani optimistické odhady jeho obsazení ale nepočítaly s jeho zprovozněním dostatečně brzy na to, aby si Spojenci vystačili s menšími normandskými přístavy. Řešení bylo nalezeno v umělých přístavech, které měly být po částech přivlečeny z Británie a sestaveny v St. Laurant (MULBERRY A) a Arromanches (MULBERRY B). Vnější ochranu přístavu tvořily vlnolamy sestavené z potopených lodí, betonových kesonů a plovoucích dutých ocelových trubek křížového profilu. Uvnitř chráněného prostoru se nacházela mola, která nebyla napevno uchycena ke dnu a mohla se přizpůsobovat výšce vodní hladiny. Plánovačům bylo jasné, že technika spojeneckých armád bude pro svou činnost potřebovat značné množství paliva. Palivo bylo možno přepravovat z Británie v kanystrech nebo tankery. Vzhledem k potřebnému množství paliva a nedostatku a zranitelnosti tankerů se hledalo jiné řešení. Na plážích byl kvůli tomu postaven přístav a na dně kanálu položeno potrubí pro pohonné hmoty.. Do doby, než pomohlo dojít k jejich položení a zprovoznění, bylo zásobování prováděno kanystry a ode dne D+9 pomocí podvodního systému TOMBOLA, které byly položeny v Port-en-Bessin mezi kotvišti tankerů a skladišti na pobřeží. Když spojenecké jednotky postoupily blíže k Německu, bylo položeno další potrubí mezi Dungeness a Ambleteuse v oblasti Pas-de-Calais. K utajeni místa vylodění provedli Spojenci celou řadu více či méně účinných zpravodajských operací.Ještě dnes cca 73 let od zahájení vylodění v Normandii nebyly vylíčeny všechny metody,které byly využity k oklamání nepřítele.Přes všechny možné peripetie se podařilo spojencům oklamat Německé vrchní velení,které nakonec uvěřilo v opravdivost důkazů,které jim spojenci předložili.Jediným vážným únikem informace o operaci Overold,o které se dověděl Abwehr od svého agenta Cicera ( turecký komorník britského velvyslance v Ankaře).Tento agent předal Abwehru ofotografovaný dokument ze sejfu ambasády již tři týdny pokonferenci v Teheránu.Výhodou bylo to,že na dokumentu nebylo uvedeno místo ani datum vylodění.Zmíním se jen o několika málo známých klamných operaci spojenců.Po rozhodnutí,že vylodění proběhne v Normandii,rozhodli se spojenci pro operaci FORDITUDE (Statečnost) - jejím cílem bylo přesvědčit němce,že vylodění proběhne v nejužším místě Lamanšského přístavu-v Pas de Calais. Zároveň byl přiživován Hitlerův strach,že bude proveden výsadek v Norsku na které byl velice citlivý. Výsledkem lsti bylo vázaní německých jedenáctí divizí. Hlavním cílem FORTITUDE bylo vštípid do podvědomí německé zpravodajské služby existenci naprosto smyšlené první americké skupiny armád (FUSAG) ,dislokované naproti Pas de Calais v hrabstvích Kent a Sussex. Ke klamání nepřítele se zřizovaly různé falešné radiové relace skupiny FUSAG. Zřizovala se klamná parkoviště tanků,klamná letiště a pod.K posílení operace FUSAG,shazovalo spojenecké letectvo ve svém programu přípravného bombardování třikrát větší tonáž východně od Seiny,západně od jejich břehů,kde proběhlo vylodění.Další klamná operce proběhla těsně před tím než generál Eisenhower vydal rozkaz k provedené invaze.Zpravodajci vymysleli další léčku.Umožnili repatriaci zajatého německého generála Hanse Kramera,někdejšího velitele Rommelova Afrikakorpsu.Z tábora ve Walesu byl transportován přes celou jižní Anglii do Londýna a britští agenti ho provezli oblasti Doveru.Po návratu do Berlína Kramer o všem pochopitelně referoval,a jelikož jeho informace potvrzovaly to co Němci věděli,byla jeho zpráva považovaná za věrohodnou. Dalším problémem, které muselo spojenecké velení řešit,byla spojenecká vzdušná převaha,která se v průběhu roku 1943 zhoršovala a to z důvodu velmi dobře provedené reorganizace německého válečného průmyslu,kdy se počet nočních stíhaček Luftwaffe zdvojnásobil. Jen v době od listopadu 1943 do března 1944 ztratilo velitelství bombardovacího letectva (Bomber Comand) 1 047 strojů a 1682 bylo poškozeno. Ještě větší ztráty zaznamenalo při denních náletech americké letectvo.V důsledku zmíněných skutečností byla spojenecká vzdušná nadvláda stejně iluzorní tak jako ta na moři.Bez dosažení převahy na moři a ve vzduch,bylo ovšem konečné vítězství nad Německem nemožné. Američtí vojáci na jaře 1943 nebyli do takové míry dotčeni bojem, chyběli jim často zkušenosti. Eisenhowerův životopisec Stephen Ambrose ve své publikaci zmiňuje, že Eisenhower byl při své první bojové zkušenosti váhavý, nejistý. O několik měsíců později se prý ?dramaticky zlepšil?. Operace TORCH ( Pochodeň) tak byla ideálním tréninkem jak pro Brity, tak zejména pro Američany. Kdyby neproběhlo vylodění v severní Africe, Němci by postupně tuto oblasti mohli opanovat a dostat se až na Blízký východ a do války po bok Německa zapojit Turecko Invaze, kterou původně Američané plánovali na rok 1943, by se nemohla uskutečnit tak jako tak. Chyběly zkušenosti, síla, ale zejména politická podpora k takovému kroku. Největší zásluhu na úspěch v Normandii má zřejmě americký prezident Roosevelt, který byl schopen ustoupit a moudře operaci odložil na příznivější dobu. Pokud by navíc invaze byla odražena a zatlačena ?zpátky do moře?, je málo pravděpodobné, že by došlo k další invazi v brzké době. V roce 1943 navíc Spojenci nebyli technicky připravení na spuštění obojživelné invaze napříč kanály, podzemní projekty na potrubní kanál také nebyly schváleny. Američané tak nahradili projekt Roundup (předchůdce operace OVERLOD ) projektem Pochodeň (Torch), tedy vyloděním v severní Africe. V podstatě šlo o kompromisní návrh na invazi mezi Brity a Američany. Výsledná strategie OVEROLD byla výsledkem jednání mezi Brity, Američany a Sověty, kteří plán odsouhlasili. Ústupek americké administrativy se tak dnes zdá být jako moudrý. Došlo ke zpevnění vazeb členů antihitlerovské koalice, všichni tři spojenci začali koordinovat své průmyslové činnosti společným směrem. Ve výsledku tak po porážce Německa Sověti přislíbili spolupráci s Američany v boji proti Japoncům v Tichomoří. --------------------------------------------- Použité podklady: K. Richter.?Přes krvavé řeky?-vydání 2017 Eliot A.Cohen-John Gooch:?Vojenské neúspěchy-anatomie selhání ve válce! Fakta a svědectví 6/2012,www.palba.cz, www.valka.cz
Datum: 30. 05. 2018 14:39:18 Autor: Misustov
Předmět: Pro QF 17
QF17 si napíše esej na půl stránky, ale odpověď je na jeden a půl knihy, tedy - per partes: Obr na hliněných nohách, v tomto hodnocení Churchill předběhnul QF17 o 80 let a to 6. října 1938, kdy nejenom pronesl historickou větu o zradě a válce, ale zhodnotil stav RN, RAF a pozemních sil naprosto stejně. Když se podíváš na příklad v Portsmouthu, nebo Plymouthu na stav opevnění, tak nemusíš mít ani kvalifikaci betonologa a mrknutím oka poznáš, že pevnůstky chránící přístav nemají ani hodnotu řopíku. Spěšně budovaná domobrana neměla ani hodnotu ozbrojených civilistů české republiky (proto jsme trnem v oku Eurobolševikům v Bruselu) Lady tam chodily věnovat své skvostné, perleti vykládané pistolky pro potřeby domobrany. Avšak na rozdíl od QF17 se nedomnívám, že Anglie byla lautr celá z hlíny, z hlíny a to ještě mizerné, byla demokratická elita, která dávala své děti studovat ? viz náš slogan: ?uč se vole, budeš pánem? tato junior elita nestudovala technické, ani přírodovědné obory, kde to smrdělo matematikou, nebo fyzikou. Sudovala ekonomiku, ale rodiny jim nikdy nesvěřovaly rodinné podniky ani Židi bankovnictví; studovala také právo, ale není známo, že by řešily jedinou takovou právní banalitu jak je rozvod, ale na odzbrojovací Washingtonské konferenci 1921-22 posr - li co se dalo, Vládkyně moří předala své místo Americe a sama si zadělala na status americké kolonie, v roce 1938 jejích kumpán Chamberlin po příletu z Mnichova mával papírem a volal: ?Vezu vám mír na tisíc let? a tím to začalo. Záhy se ukázalo, že tato elita nesahá věčně ožralýmu Churchillovi ani po kotníky, v dolní sněmovně ječela jedna feministka: ?pane poslanče, vy jste opilý, pane poslanče, vy jste opilý, pane poslanče, vy jste strašně opilý? Churchill na to: ?paní poslankyně vy jste škaredá, paní poslankyně vy jste škaredá, paní poslankyně vy jste strašně škaredá, jenomže já se z toho do rána vyspím? (Kalousek se zmůže jenom na nesrozumitelné blekotání) v současnosti dostala jakási čarodějnice za úkol, udělat Rusku pořádnou ostudu, vybrala si k tomu bezcennou figurku, zkrachovalého dvojího agenta, kterého chtěla otrávit organofosfátem v Anglii se tomu exoticky říká novičok, ale místo toho mu namíchala psychoaktivní látku BZ, která narušuje psychiku omezuje vědomí a myšlení, způsobuje zrakové a zvukové halucinace a pomatenost., v ČSLA byla tato bojová látka velice obávaná, protože byly obavy, že vojáci, aby ji lépe inhalovali si vyšroubují z masek filtry a generálové místo aby táhli na Rýn půjdou hrát kuželky. Ona pachatelka má velikou kliku, že vládne Alžběta II. kdyby vládla Alžběta I., tak by ji stihnul osud Marie Stuartovny. Pro názornější představu ? paní QF Sedmnáctá chce otrávit manžela a dá mu láhev ryzí křišťálově čisté slivovice. Royal Navy byla z ocele, RAF převážně z duralu a balsy (doplněk v ČSR měli letci ocelový ptáky). Co tedy bylo hlíněné? Jako všude demokracie se svými politiky ? my Češi jsme měli navíc hliněného Golema. Světovládný Řím nezničili císařové, ale lenošný POPULUS ROMANUS, který nechal za sebe bojovat Germány. Švýcarsko se svými bankami, deponovaným zlatem bylo pro Hitlera lákavou kořisti, ale tu musel přenechat Američanům. Důvodem bylo riziko ztrát jednoho milionu vojáků ihned na počátku svých výbojů. Anglie měla doverské útesy, ty nebyly z hlíny a velmi málo vhodných míst k vylodění, tato místa byla hajitelná HMS Valiant; Warspite; Barham; Malaya; Revenge; Royal Resoultion, Royal Sovering; Ramillies; Nelson; Rodney; King George V. Princ of Wales; Duke of York; Anson; Hove; řadou křižníků a monitorů. Při pobřežní obraně by úderná síla německých ponorek byla komplikována protitorpédovými a protiponorkovými sítěmi. Tato skvělá flota byla ale snadno potopitelná takovými Stukami Ju 87, He111, ovšem nebýt těch zatracených duralových Spitfirů. Hitler uvažoval při invazi použít svoje padákové myslivce, ale sestřelování nákladních kluzáků, by bylo pro RAF sportovní disciplínou. Tedy, ať by vylodění dopadlo jakkoli jedno je jisté Hitler by si musel odpustit tažení do Jugoslávie, Řecka a Stalin by si z bezpečnostních důvodů posunul sovětskou hranici na Labe.
Datum: 30. 05. 2018 19:45:30 Autor: Mirek
Předmět: Výhody obsazení V.Británie
Otázka zní, co by Hitler získal obsazením, invazí, do VB? Jistě zazní argument, že by vyřadil tehdy jediného otevřeného oponenta ze hry, obsadil by "letadlovou loď" na západě Evropy. Bylo tomu tak? Invaze, by nezabránila boji Britů proti Hitlerovi, viz vyjádření W.Churchila. Potřebovali Spojenci onu "letadlovou loď? Bezpodmínečně nikoliv. Viz Operace Torch. Coby Hitlera obsazení stálo? Především palivo, konkretně olej pro lodní kotle námořníků, ten neměl. Ani v zásobnících, ani v potřebné palivové technologii. Následně potraviny pro 25 milionů obyvatel. A ty také neměl. Británie byla v té době soběstačná pouze z jedné poloviny potřeby. Invaze byla jen strašák, dobrá PR akce i pro dnešek.( Samozřejmě pomíjím ztrátu mančaftu a techniky, asi tak do desítky divizí)
Datum: 01. 06. 2018 22:30:19 Autor: QF17
Předmět: Anglie
Však ano, Anglie byla velice závislá na dovozu všeho a nebýt USA, tak vlastně by ponorkovou blokádou vyhladověla. Tak tomu bylo i za 1. Velké války. Na co si vlastně Anglie "hrála"? Intrikářský a cinycký národ měl být dávno zbavený svého vlivu nejen v Evropě. Posledním výkřikem Anglie jak správně napsal Misustov je osočování Ruska v případě "otravy" dvojího agenta Skripala a jeho dcery. Je to náhoda, nebo ne, ale většina západních vůdců EU jsou bezdětní pitomci: Merkel, May, Macron a atd.
Datum: 02. 06. 2018 06:06:08 Autor: Misustov
Předmět: Výhody obsazení britanie
Obsazení Britanie by bylo výhodné pro ty, kdo měli zálusk na její kolonie, obdobně tomu bylo s Francii, která přišla o Francouzskou Indočínu. Pokračování příště.
Datum: 08. 06. 2018 18:30:07 Autor: Misustov
Předmět: Výhody obsazení Britanie II.
Mirek se domnívá že ?Invaze, by nezabránila boji Britů proti Hitlerovi? a odvolává se na vyjádření W.Churchila.? Na takovéto závěry a míru jejích pravděpodobnosti má vliv mnoho závislých a nezávislých proměnných, bude na příklad záviset na skutečnosti, zda by Churchill v těchto okamžicích úřadoval v Londýně, nebo na Köenigsteinu. V této době se v Berlíně bavily německé dívky? Brunhilde ?Já bych chtěla takového doktora Göeblse ?je šarmantní, skvělý diskutér a pravdomluvný řečník?; Grete ?to já Göeringa ? on je říšský maršál, stíhací eso, říšský lovčí, těch metálů, a ty uniformy ? nááádhera, co co ty Trúde? Nic neříkáš; Trúde ?Holky víte, já nejraději Churchilla, tuhle jsem poslouchala na černo BBC a Churchill tam prohlásil: Bude to tvrdý, bude to bolet a bude to dlouho trvat?. Prezentaci Britů při obraně Anglie můžeme částečně posuzovat podle chování anglicky mluvících obyvatel Normandských ostrovů obsazených německou armádou. Jejích kolaborace byla nejlepší ze všech Německem okupovaných zemí, jaké by byly postoje a aktivita Kentu, Essexu, Sufolku a dalších hrabství je záhadou. Od dob Olivera Cromwella je král pouze reprezentativní osobou, ale vládne parlament. Pro Ameriku platí ? Černý muž pod bičem otrokáře žil? a pro Anglii ?Britský muž pod bičem parlamentu žil?, je nebezpečí, že když nebude slyšet hlas parlamentu, budou Britové poslouchat hlas Říšského kancléřství, však také Churchill upozorňoval, že demokracie je nejhorší formou vlády. Mírek správně předpokládá argumentaci k vyřazení tehdy jediného otevřeného oponenta ze hry a obsazení "letadlové loďe" na západě Evropy. Dává také provokativní otázku: Bylo by tomu tak? A dává vysvětlení, že nikoli, protože operace Torch by všechno zachránila. Zde, má vliv těch mnoho závislých a nezávislých proměnných; 1. Hitler by musel vyhlásit Spojeným státům válku; 2. Churchill by musel úřadovat v Londýně a nikoli na Köenigsteinu; 3. Anglie by musela být schopna zajišťovat logistiku Osmé armády, bez ní by montgomeriho osmá nemohla existovat, [Arabově by mohli zajistit maximálně její rozkradení]. Operace Torch byla něco jako hamr a ten, aby byl účinný, musí mír protikus ? kovadlinu. [Zkusme si vzít hamr, pořádně se rozpřáhnout a vší silou udeřit do hromady písku], tím protikusem? kovadlinou byla Osmá armáda. Polní maršál Rommel měl zájem o obsah vinných sklepů frankofonní Afriky pouze pro jejich destilaci jako paliva pro tanky, jinak o toto teritorium neměl zájem, jeho zájem byl překročit Nil, vniknout do Syrie, Mezopotanie a následně se spojit s německoou armádou, která v rámci operace BLAU ? A postupovala na kavkazská ropná pole [operace BLAU?B směřovala na Staligrad]. ?Letadlová loď západní Evropy? spolehlivě zajišťovala bombardování německých teritorií až po Labe a vyhovujícím způsobem i Berlin a Pobaltí. Letiště v Libii byla noční můrou jak pilotům Luftwafe, tak i spojeneckým pilotům. Saharský písek stíráme naších automobilů ve střední Evropě, v Libii to je neskonale horší, vojáci tvrdí [asi přehání], že písek byl i v uzavřených konzervách a čert by byl vápeníkem, aby se nedostal do motorů, je známo že směs olej-písek spolehlivě letecké motory zadírá. Proto Američané používali těchto letišť převážně k ničení kulturních památek Italie a Řecka, střední i východní Evropa, včetně Emauzského kláštera byla bombardována až z italských letišť. Mirek má pravdu obsazení Anglie by bylo náročné na paliva, [Pro mě, ač kotlaře je novinka použití oleje pro lodní kotle, my jsme projektovali jako palivo mazut a toho by tehdy Němci neměli mít katastrofální nedostatek] Na samém konci války německé námořnictvo přepravilo v operaci Hinnbal 1,2 milionů lidí z Východního Pruska do západního Německa a Dánska, tato trasa je mnohonásobně delší něž Casais, Durkenque to Dover,Ramstage, proto problém mazutu v létech 1940 až 1943 nevidím tak katastrofálně, ostatně páteř Kriegsmarine, kapesní bitevní lodě měli diesel a chlastaly naftu. Potraviny by bylo to nejmenší, co by Němce zatěžovalo, nařídili by zorat Hyde park včetně ostatních parků a tam pěstovat brambory, mrkev a špenát, u nás v protektorátu se v městských parčících pěstoval špenát [sežraly jej kozáčtí koně]. Mírek suverénně pomíjí ztrátu mančaftu a techniky, asi tak maximálně desítku divizí, Mírek mi snad promine, když k té desítce připíši nulu a tyto hodnoty musíme odečíst z případných Hitlerových zisků. Vycházím z odhadu německého generálního štábu, který definoval pravděpodobné ztráty německých ozbrojených sil při útoku na Švýcarsko a to 1000 000 mužů. V neprospěch Německa v tomto případě mluví velehorská geomorfologie terénu, válečnictví zakotveno v genech Švýcarů, masová střelecká vyspělost obránců, jejích vlastenectví, ve prospěch Německa mluví jejích desetinásobná převaha. Ta desítka divizí odhadovaná Mírkem se může utopit v kanále a doverské úžině, aniž by Angličani dali jedinou šupu. Úžina totiž funguje jako průtah vzdušných proudů S ? J a opačně, tyto vzdušné proudy způsobují vlnění mořské hladiny, délku, výšku a rychlost vln, mělké dno zde zvedá výšku vln a silné přílivové a odlivové proudy komplikují navigaci. O významu královského námořnictva pro obranu Anglie jsem referoval 30.05.2018. Německo nebylo na překonání kanálu technicky připraveno, nedisponovalo výsadkovými čluny, jako byly spojenecké LTC; LCI; LCA, prakticky nebylo schopné vylodit tanky a těžkou techniku, bez pomoci jeřábů, je nepravděpodobné, že by Britové jim přenechali zvedací techniku v Doveru, nebo jinde. Po porážce Francie Německo rervírovalo v celé Evropě malé čluny, které hodlalo použít k invazi do Anglie, Tyto čluny byly schopny dopravovat pěší jednotky, možná koně, lehké dělostřelectvo, a co dál? Pro Royal Navy by to bylo něco, jako pro nás střelba na asfaltové holuby, pokud by někdo překonal tuto ocelovou hradbu, potom by musel překonávat minová pole a po jejich překonání, konečně pobřeží, háček je však v tom, že na příklad doverské útesy mají horolezecký stupeň obtížnosti čtyři, až šest, pobřeží severněji, není o mnoho schůdnější [slezitelnější]. Hrdý Albion plážemi vhodnými ke koupání, opalování, nebo dokonce k vyloďování mnoho neoplývá. Snad něco jako Brighton, tam by se dal za odlivu nějaký prapor vylodit, ale na jeho likvidaci by stačili místní skauti. Britští vojáci, zase takoví srabové nebyli, to by je oberstutrbannführer Otto Skorzeny nehodnotil jako nejlepší armádu protivníka. Situaci, kterou popisuji, kladu do období druhé poloviny roku 1940, následující období nepřicházela v úvahu na dobývání nebo dokonce využívání Anglie. Závěrem děkuji Mirkovi za náměty na přemýšlení, říká se, že v každém šprochu pravdy trochu, ale musel jsem to trochu rozmáznout, kdybych to hodnotil slovy, dá se to číst, není k tomu co říci a podobně, Mírek by se musel urazit.
Datum: 08. 06. 2018 19:20:17 Autor: Mirek
Předmět: Výhody obsazení Britanie II.
Tak zkusím popořadě: /VB by pokračovala v boji. K tomuto názoru jsem uvedl odhodlání W Churchila. A ten vycházel z čeho?Toť otázka, protože víme, kde byly sympatie Královské rodiny, ale proti těmto sympatiím stála ek realita. VB finančně byla na huntě a musela přijmout US půjčky. Tedy se VB musela bezpodmínečně přimknout k vítězi a to ani v pohledu r.1940 Hitler nebyl. Tedy kapitulace, nebo příměří pro VB nepřicházela v úvahu. Nelze opomenout, že za Atlantikem "číhal" FD Roosevetl na britské kolonie a pokud by se Britové nějakým způsobem vyvlékli z boje, o ty kolie by VB připravil./ Válka v Africe: Málokdo si uvědomuje, že boje v Africe vlastně ze strategického hlediska posloužily Hitlerovi jako krytí Rumunské ropy. Bez ní by sbalil štětce a mazal do Vídně malovat čumkrty. / Olej pro lodní kotle: ( Byl míněný topný olej!)Ten III.říše dovážela před válkou po moři, po válce se ovšem zdroje topného oleje zúžily na ropná pole, která III.říše ovládla a břidličný olej z Estonska. A bylo ho prostě pomálu, množství nestačilo ( Rumunská ropná pole musela navíc živit i Mussoliniho Itálii. Pro ilustraci na jaře 1944 pod patronací SS v jižní francii naházeli vytěženou břidlici z Estonska na "meliorační " roury a tak těžili onen žádaný topný olej. K palivové problematice III.říše jsem si "drze" dovolil zpracovat trošku osvětlující článeček http://palba.cz/viewtopic.php?f=138&t=7533&sid=4486c8116eed5e960b4fa684af691df7/ Kanál jako nepřekonatelná překážka: Tak, Spojenci ho dokázali překonat stejně jako Němci Středozemní moře ze Sicílie do Tuniska
Datum: 12. 06. 2018 07:21:47 Autor: Misustov
Předmět: Mirek a výhody . . . .
Proč používáte plurálu? Veřejnosti u nás nejsou známy sympatie královské rodiny. O zálusku na britské kolonie je zmínka 02.06. výše je uvedeno, že Američané na svoji kořist museli počkat ještě 10 let a zmocnili se ji za pomoci Stalina. Krytí rumunské ropy válkou v Africe nechápu, prosím o vysvětlení. Upřesnění topného oleje akceptuji. Vhodný hořák rozpráší kapalné palivo, smísí se vzduchem a přivede tuto směs do ohniště; o palivu nemá cenu diskutovat, může to být olivový olej, LTO, petrolej, nafta, mazut i asfalt. Tento proces musí být přesně specifikován provozním předpisem, najížděcím diagramem, zpravidla by se požadovalo minimálně seřízení všech regulací, eventuálně úpravy nebo rekonstrukce topeniště. Rozhodující je cena vyrobené energie, která by se musela započítat do nákladů na obsazení Anglie [1]. V závěrečném odstavci ?Kanál jako nepřekonatelná překážka? jsem poučován, že Spojenci ho dokázali překonat stejně jako Němci Středozemní moře ze Sicílie do Tuniska. Pošklebek vyjádřený rovnici: ?Doprava německého kontingentu do Afriky na pomoc Italům = vojenská operace OVERLORD?, o něčem svědčí. Oceánografické podmínky na kanále jsem excerpoval z monografie akademie věd ? Základy oceánografie? a Námořního atlasu SSSR. Na obou stranách kanálu jsem byl několikrát a ještě tam pojedu. Den D operace OVERLORD byl stanoven na 5. Červen, protože prognóza indikovala ?okno? relativně dobrých meteo podmínek na 6. Červen, odložil Eisenhower vyplutí invazní flotily o 24 hodin, přesto po zahájení operce docházelo k zatopení invazních člunů, které následně šly ke dnu i s materiálem a posádkou. Velitelé člunů snažící poskytnout pomoc potápějícím se lodím, dostali zákaz těchto akcí s tím, že k tomu jsou záchranná plavidla, (ta zpravidla nebyla) - viz Nejdelší den. Tvrzení, že podmínky na La Manche jsou ekvivalentní sicilské úžině je (nechci být vulgární). Že jsem definoval mořské proudy oprávněně, svědčí případ druhého batalionu rangers, který se šestého června 1944 vylodil vlivem mořských proudů namísto u point du Hoc o tři míle východněji u Pointe de la Percée. US Američané, od svého vzniku 1774 do roku 1944 vedli mimo své teritorium nejméně stovku [asi135] válek včetně násilných intervencí, tyto byly krom Mexika námořní, za asistence námořní pěchoty. Základním operačním krokem těchto jednotek je námořní výsadek, můžeme tedy konstatovat, že tyto síly mají s výsadkovými operacemi největší zkušenosti. Britové jsou typický mořský národ, nejvzdálenější bod od moře je na ostrovech 120 km. Tyto ?Mořské národy? věděli jakou překážkou je kanál La Manche a k jeho překonání nasadily maximum prostředků a sil [viz výše uvedené informace]. Invazi do Evropy trénovaly od roku 1942; nejenom to, v souladu s dohodami generálních štábů Sovětský svaz připravoval největší kontinentální operaci tak, aby bylo maximum německých jednotek bylo v kritické době vázáno na východě, byla to operace Bagration. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [1] ?Trošku osvětlující článeček? Palba. cz by mohl být doplněn o palivo ze Záluží na který si motoristé stěžovali, že v mrazech špatně hoří, moje osobní zkušenost je, že v krutém mrazu (asi -15) jsem na motorce dojel celkem bez problému, při zastavení jsem byl tak ztuhlý, že jsem spadl a motorka na mě, to byla polovina padesátých let, v současné době rodinný příslušník natankoval plnou nádrž pravého benzinu, ?made in Czech republik? dojel s ním asi 500 metrů a dva roky se soudil. Článeček se zmiňuje i o lodních kotlech, ale jenom žárotrubných, vodotrubné kotle, jakoby neexistovaly, pouze v diskusi je poznámka, že na válečných lodích ? Zerstörer byly instalovány kotle, které byly z důvodu vysokého tlaku poruchové, jistě u kotle, který není pod tlakem, porucha nenastane, pravděpodobně poruchy zde nasávaly při velmi rychlém najíždění na provozní parametry, jednalo se totiž o průtlačné kotle typu Benson, u kterých se najížděcí doba vyjadřovala v minutách, na rozdíl od žárotrubných kotlů, kde najížděcí doba na provozní parametry byla i desítky hodin.
Datum: 12. 06. 2018 19:42:57 Autor: Mirek
Předmět: Palivo pro lodní kotle
Asi bych měl doplnit, že u lodních kotlů jako zdroje pohonné síly nejde pouze o kotle. Jde o soubor technologií. A v případě topného oleje/mazutu je třeba zdůraznit vhodně dimenzované předehřívače a čerpadla. Tehdejší topný olej mazut měl z dnešního pohledu dost rozdílné parametry. Ruský "mazut Suchrany" měl např bod tuhnutí -14stC Adekvátní mazuty +9stC ( adevátní z hlediska výhřevnosti, obsahu sazí a dehtu). A V případě paliva III.říše spočívá problém nikoliv v ceně za obsazení, ale v nákladech na udržení a ty spočívaly ve vybudování námořní síly a její zásobení v čase. Náklady na obsazení, invazi, poryly bohatě zisky paliva na půdě Francie. / A ať se na mě zlobí kdo chce, tak sázet na vyjímečnost kanálu La Manche mi silně připomíná hlášky Tokijské růže o tom, jak Američani nemohou bombardovat Japonsko, protože Božský vítr to znemožní. Bylo by dobré vzít v úvahu, že Wehrmacht dokázal přepravit 56tunové tanky na vzdálenost cca 200 km po moři ( divize HG), to není pošklebek, ale historický fakt. / Krytí rumunských ropných zdrojů je jednoznačně dané geografií, doletem Britských bombardérů. Z jihu tyto zdroje byly jednoznačně ohroženy vyloděním VB v Řecku. Tedy z jihu byly ohroženy, z východu byly kryty smlouvou o neutralitě. Německá aktivita v Africe, toto ohrožení eliminovala. Současně tyto aktivity postavily do pozice ohroženého námořní trasy VB, Suez. I když pro veřejnost se blábolí jak Rommel měl se čtyřmi divizemi dojet až do Iráku. /Rozpad koloniálního panství VB je jednoznačně a konkretně vyjádřený v Atlantické chartě, podepsané i zástupcem VB, který se na znění podílel.
Datum: 12. 06. 2018 22:28:17 Autor: Mirek
Předmět: Palivo pro lodní kotle
Chtěl bych ještě vysvětlit logistické problémy, do kterých se III. říše díky vylodění sil VB v Řecku dostala. Šlo o zásobování Itálie palivem, špička dovozů do Itálie dosáhla cca 842 000 t a toto množství se přepravovalo především po moři. VB svým vyloděním tuto trasu přerušilo. A to byl obrovský problém, protože pro dopravu po železnici bylo zapotřebí přes 33 000 žel cisteren á 25t. a ty v Evropě k dispozici nebyly. Němci své žel cisterny plně využili pro "pendl" mezi výrobou a sklady WIFO. Dovoz paliv proti proudu Dunaje po řece, byl silně omezený díky akci Britů, kteří před vypuknutí války realizovali přesun 250ks říčních tankerů (člunů) z Dunaje do neutrálního Turecka.
Datum: 14. 06. 2018 13:33:51 Autor: Misustov
Předmět: Palivo - odpověď
1. Mirek: Asi bych měl doplnit, že u lodních kotlů jako zdroje pohonné síly nejde pouze o kotle. Jde o soubor technologií. Misustov: Viz ČSN 07 0000, názvosloví parních a horkovodních kotlů, článek 2, a nedělejme žabomyší válku. 2. Význam paliv pro válku je podstatný, stejně jako trinitrotoluen, střený prach, nebo zimní oblečení pro Wehrmacht. 3. Coby Hitlera obsazení stálo? [30.05. Mirek]. Na takto položenou otázku jsem navázal a najednou se dočítám [12. 06. 2018] že v případě paliva III.říše spočívá problém nikoliv v ceně za obsazení, ale v nákladech na udržení a ty spočívaly ve vybudování námořní síly a její zásobení v čase. 30.05. čtu, že Hitler neměl topný olej a 12.6 čtu, že Náklady na obsazení, invazi, pokryly bohatě zisky paliva na půdě Francie. Takové závěry generují zmatky a zbytečnost diskusí [Připomíná to diskusi v putice III. Cenové skupiny]. 4. Sázka na výjimečnost kanálu.? Kdyby v současnosti existovalo geologické období, svrchní pleistocén ? glacial Wurm, tak by Německo mělo vystaráno, protože Anglie by byla součást kontinentu. Výjimečnost kanálu spočívá v tom, že pokud hodláte vstoupit do Anglie, musíte provést nějaké minimální opatření, na příklad koupit si lístek na trajekt, nabo letenku, ke vstupu do Německa, Rakouska, Ruska nepotřebujete nic. 5. Aby se při vojenských operacích dalo využít, nebo překonat přírodní překážku velkého rozsahu, musí být vytvořeny technické podmínky, viz Hannibal při přechodu Alp slony; ČSR se spoléhalo pouze na přírodní překážky a dopadlo to tak, jak dopadlo. K ovládnutí přírodní překážky kanál La Manche bylo nezbytné: a) letectvo, b) námořnictvo, Británie ještě disponovala pevnostmi různé kvality [na strategických, dodnes nepřístupných místech, mohutnějších než na Atlantickém valu]. Když Německo prohrálo bitvu o Británii, generální štáb konstatoval, že eliminace Royal Navy letectvem je nereálná. Německá admiralita musela respektovat skutečnost, že operace ponorek v mělkých pobřežních vodách jsou risikové. S ohledem na tyto skutečnosti proto admiralita zvolila strategii napadání a zničení nejslabšího a nejcitlivějšího článku obrany Británie, to byly námořní spoje. K těmto akcím byly použity hladinové válečné lodě, ponorky, korzáři. [Nějaký rozumbrada někde tvrdí, že letecké a námořní boje (bitva o Atlantik) jsou náhradní]. 6. Mirek: Wehrmacht dokázal přepravit 56tunové tanky na vzdálenost cca 200 km po moři. Ten Tygr se musel nějak nalodit, potom je lhostejné zda se se dopravuje na vzdálenost 20km nebo 2000 km, Po příjezdu do Tunisu se musely vyložit, a to na přístavní rampu, která byla v týlu vojsk Osy, v Bizertě. Transportní lodě mající ponor cca 4 m nemohou vysazovat Tygry na pláži [Na námořní mapě kanálu jsou modrou barvou vyznačena místa, kde hloubka dosahuje maximálně 10 metrů], musely by se vysazovat do čtyřmetrové hloubky a to by Guderiana trefil šlak. 7. O ohrožení Suezu jsem psal, není třeba to připomínat. 8. Mirek: I když pro veřejnost se blábolí, jak Rommel měl se čtyřmi divizemi dojet až do Iráku. OK ale, Kdo blábolí a pro jakou veřejnost? Při neexisteci Montgomeryho osmé armády by tam Romel za potlesku Arabů dojel. Skutečnost je, že nacistické Německo provádělo v Iránu nadstandardně silnou diverzní a zpravodajskou činnost, proč asi? 9. Mirek: Rozpad koloniálního panství VB je jednoznačně a konkretně vyjádřený v Atlantické chartě, podepsané i zástupcem VB, který se na znění podílel. Atlantická charta je v tomto tématu nadbytečná.
Datum: 14. 06. 2018 22:41:57 Autor: Mirek
Předmět: Re: Palivo - odpověď
Hodnota námořnictva v obraně Kanálu: Jeho pravou hodnotu ukázal např Sevastopol, Guadalkanal, kdy námořní síly bez podpory vlastního letectva se mohly realizovat výhradně! v noci. A Britové měly hlavní síly své stihací skupiny pěkně daleko od Kanálu, Vylodění tanků z moře: Z toho hlava Guderiana rozhodně nebolela. Řešení bylo nalezeno a vyzkoušeno konstrukcí a výrobou 42ks TauchpanzerIV a 168 ks TauchpanzerIII. Vyjímečnost Kanálu: Spočívá v čem? V proudech, či vzdálenosti? A co se podívat jak zvládali vylodění a zásobování sověti u Novorosijska ( Gelenžik - Novorosijsk)a Černé moře v zimě umí být dost ošklivé. To za situace, kdy teprve bojovali o vzdušnou nadvládu A stačí se podívat jak vypadá pobřeží kolem mysu Myšako ( Novorosijsk). Kdepak, tzv vyjímečnost Kanálu je pouze mantra
Datum: 15. 06. 2018 18:21:19 Autor: Misustov
Předmět: Odpověď k odpovědi
O hodnotě námořnictva nemíním korespondovat, o tom jsem se zmiňoval dříve v úvodu, Vy zde přežvýkáváte moje názory a vydáváte je za své, mimo to pozoruji, že námořnictvu rozumíte stejně jako parním kotlům. Britové měli své základy vskutku hodně daleko od kanálu, na příklad v Portsmouthu, kde mě jeden Angličan u čaje doporučoval, abych navštívil památník československé peruti, která toto hodně vzdálené město od kanálu hájila. Je komentováno přesně kolik mělo Německo Tauchpanzerů, opomněl jste komentovat, jak se pohybovaly po dnu Bugu, Dněpru, Donu nebo Volhy. Pojem ?výjimečný kanál? Jste si vymyslel Vy, Já jsem pouze ironiky odpověděl článkem číslo 4. Při čtení takto formulované otázky se mě vnucuje myšlenka, zda je klade dospělý člověk, je příliš dětinská. Výzva, podívat se na pobřeží kolem mysu Myšako, co tam uvidíme? Upozorňuji, je to kraj mých předků a můj dědeček mě tam učil plavat v příboji. ?Kdepak, tzv výjimečnost Kanálu je pouze mantra? Jaký vztah má pojem mantra k vámi vypocené výjimečnosti. Nakonec mi dovolte jednu velmi intimní otázku, vy se prezentujete jako kapitán, můžete mě prozradit, čeho kapitán?
Datum: 15. 06. 2018 22:24:33 Autor: Mirek
Předmět: Odpověď k odpovědi
Tak takhle končí debata, kdy jeden názor podpořený jedněmi fakty se konfrontuje s názorem jiným, podpořeným druhými fakty. Ale nevadí. A na intimní otázku přináleží intimní odpověď. NIKDE a NIKDY!! jsem se neprezentoval jako kapitán, to je jen ve Vaší hlavě. Pokud nesouhlasíte, prokažte KDE a KDY jsem se takto prezentoval.( Jinak, jsem gramotný, písemných zdrojů je přehršel a za svých 60 let jsem taktéž potkal spoustu zajímavých lidiček s nejrůznějšími osudy. Od odsouzence k trestu smrti po skutečného námořního kapitána, jenž svůj "vrcholný kousek" nám kariéry uskutečnil, když potopil nám.loď před Stockholmem
Datum: 16. 06. 2018 05:35:03 Autor: Misustov
Předmět: Takhle končí debata
Nikoli v mé hlavě, ale v jinak zajímavém článku palba.cz/viewtopic.php?f=138&t=7533&sid=4486c8116eed5e960b4fa684af691df7. Dotaz nebyl myšlen ironicky, důstojníci v záloze mohli dosáhnout hodnosti majora a mě zajímalo zda nejste tankista, dělostřelec a pod. A ta debata již vskutku začala být o ničem, jako v té hospodě.
Datum: 17. 06. 2018 15:18:27 Autor: Misustov
Předmět: závěr
Musím se omluvit, protože jsem spěchal na Historical airshow do Mladé Boleslavy a nedokončil závěr. Debatu ukončil oponent, který mě odkázal na jakýsi Qudalcanal a vylodění včetně zásobování sovětů u Novorosijska a šmitec. Obdobně, kdybych hodlal vést diskusi s marxistou Karlem o tom, jak se z opice stane člověk a naopak, jak se z člověka stane opice a ten mě odkázal na Engelsovo dílo ?Podíl práce na polidštění opice? a šmitec, tak v obou případech nemáme o čem diskutovat. Odvolávat se na přehršel písemných zdrojů je bezvýznamné, ty se musí interpretovat. Potom může vzniknout přínosná, smysluplná diskuse.
Datum: 18. 06. 2018 15:11:20 Autor: Karel B.
Předmět: Závěr
Pane Misutove,opět Vás vyzývám,aby jste se přestal o mě otírát.Váš poslední příspěvek mě stále utvrzuje v tom že jste novodobý baron Prášil.Píšete a vycházím s Vašich citací:citát ze 4.5.2018"Je mě osmdesát tři let, vypočítejte si tedy kolik mě bylo v roce 1945"-bylo Vám 10.let.Dále píšete ve stejném článku Bydlel jsem ve čtvrti, která byla německá asi ze 70%, proto jsem se zcela běžně stýkal se svými německými vrstevníky, mladíky, kteří svým věkem ještě nedosáhli na řádný odvod, byli to studenti a učedníci dělnických profesí, ti všichni bez výjimky měli společného jmenovatele, byli to příslušníci Hajotu [Hilter Jugend]. Byli tam dobří kluci a jistě Vás v roce 1943 jako 8.letého mezi sebe brali jako rovný rovného. Citát ze dne 15.6.2018 kde píšete: "Výzva, podívat se na pobřeží kolem mysu Myšako, co tam uvidíme? Upozorňuji, je to kraj mých předků a můj dědeček mě tam učil plavat v příboji"Jen by mě zajímalo cca ve kterém roce to bylo a kolik bylo dědovi roků? Další Váš citát ze 17.6.2018 Obdobně, kdybych hodlal vést diskusi s marxistou Karlem o tom, jak se z opice stane člověk a naopak, jak se z člověka stane opice a ten mě odkázal na Engelsovo dílo ?Podíl práce na polidštění opice? a šmitec. Mohl by jsem pokračovat v rozboru,kdy jste neustále prosazoval své já aniž jste měl pravdu např:"Pistole CZ kontra Glock".Vaše spory a urážky paní A.Kostlánové -kdy Vám dokazovala,že nemáte pravdu.Prostě jste člověk,který nedokáže přiznat,že někdo jiný může mít odlišný názor od Vašeho.Též jsem nepochopil Váš pojem ?plest si svobodu vyjadřování s drzosti.? Já se Vás ptám s čeho a odkud jste čerpal svůj názor že jsem "marxista.A napište mi článek,kde se o tom zmiňuji.Prosím jen pravdu nic více než pravdu. Jedině,k čemu se hrdě hlásím:"Jsem obyčejný občan a pracující důchodce. Mám však vyhraněné názory na některé věci. Jsem kosmopolitní liberál, Havlista, pravdoláskař, příznivec federalizace Evropy a hrdý Eurohujer. Jsem hrdý příslušník běsnící pražské kavárny a iluminát.Rozumný člověk má vědět, co třeba mít v hlavě a co se má hledat v knihách.?
Datum: 18. 06. 2018 15:55:52 Autor: Misustov
Předmět: Karel B.
Vy jste nick Karel B. a já uváděl příklad Karla marxistu a kdybych uváděl příklad Karel IV.nebo Karel Spáčil, tak vám do toho nic není. Vy jste v rukách žádnou pistoli neměl, tak do toho nekecejte. Děda zemřel ve věku 96 let. Kostlanová dokazovala, že jsem sovětský generál,agent KGB a že chodím na ruské velvyslanectví, já ji dokazoval, že nemá pravdu. Vedl jsem diskusi v Mirkem, tak se do toho nepleťte a nebuďte drzý.
Datum: 06. 06. 2019 06:17:11 Autor: Karel B.
Předmět: 75.výročí vylodění
Právě dnes uběhlo 75.let od vylodění spojeneckých vojáku v Normandi,aby tak urychlili pád vysněné Hitlerovy říše.Při této vzpomínce jsem si vzpoměl na skvělou píseň Sváti Karáska ''Omaha beach'' v podání skupiny 'Svatopluk'. Vždyť muži tu padli, co chtěli žít. Kdo za svobodu cizí dnes šel by se bít? Na vlajce hvězdy a na džípu rýč, z pohody přes oušen, až na Omaha Beach. Tys položil život,abych já mohl žít. Kdo za svobodu cizí dnes šel by se bít? Tehdy boj za mír,to nebyl jen kýč, já klaním se mužům z Omaha Beach.
Datum: 07. 06. 2019 19:59:03 Autor: QF17
Předmět: Hezká óda od Čecha
Raději bych slyšel ódu na osvobození Francie či Beneluxu. Amíci bojovali jak jim bylo určeno a Karásek asi bydlel v Benelixu, Čechy US army neosvobodila, jen drancovala a ničila ... S pláží Omaha je opravdu vedle jako jedle. Nemáme moře. Ví to vůbec ...
Datum: 07. 06. 2019 21:55:10 Autor: misustov
Předmět: Hezká óda od Čecha
Perfektní, děkuji
Datum: 09. 06. 2019 00:26:47 Autor: QF17
Předmět: Omaha a fámy
Jak se dnes stává naprostým zvykem vše zveličovat a svádět na ideologii, přehánět i lhát, tak mě zaujal článek o kulometčíku na straně Wehrmahtu jménem Hein Severloh. Ten mladíček údajně postřílel více než 1 000 vojáků USA, kteří se vylodili na pláži zvané Omaha. Nebylo by to nic divného, ale celkový počet ztrát na straně USA je max. 4 500 .... což je skoro jedna 1/4. Nechci se dožít budoucího náhledu na válku v Evropě, kdy nám média budou prezentovat lži o Německu a jeho spojencích (Francie, Holansko, Belgie, Dánsko, Polsko, Finsko atd.) jak záchraňovalo demokracii před Sovětským komunismem. Někdy i za cenu vybudování koncentračních táborů např. treblinka či Buchenwald pro nepřizpůsobivé občany.
Datum: 24. 06. 2019 10:07:32 Autor: Karel B.
Předmět: Omaha a fámy
PQ17 Možná je tento příběh pravdivý a tento konkrétní voják Hein Severloh je mimořádným hrdinou a střelcem. Ale z voleje mne lehce napadá pár otázek: Kolikrát a v jakých podmínkách měnil hlaveň kulometu ? Jaký palebný průměr (resp. zásoba munice) byl předepsán pro kulometná postavení v té době na západním valu ? Kde vzal munici do pušky ?Třeba měl nekonečný nabojovy pás jako Rambo ;-). Těch tisíc vojáku zabil nebo pouze vyřadil ? Co dělalo těch ostatních pár tisíc vojákůů na německé straně ? Jsou čísla v článku nějak objektivně doložena ? Možná je toto dobře prodejná fáma, ale obsahově nic moc. Jinak němci měli také takového hrdinu ji na ruské frontě.Sověti odsoudili německého stíhače Ericha Hartmana co sestřelil 325 sovětů za maření válečného úsilí Sov. svazu.Holt Hartman muselstrávit na Sibiři 10.let a byl propuštěn mezi posledními v roce 1955,neboť odmítal vstoupi do Lidové armády NDR,kdemu dokonce slibovali ji generála. Střelec s Omahy Hein Severloh byl už propuštěn v roce 1947 na přáni svéh ootce,potřeboval syna na práci na své farmě. PQ17 Zdá se Vám, že tady za 2. sv.v. probíhala genocida evropského obyvatelstva? Prostě kolo dějin by bylo otočeno jinak. Zrovna tak jinak, kdyby se kdysi Osmanská říše nezastavila u Vídně, ale dobyla Evropu. A taky jinak, kdyby se spojenci nevylodili a Německo by porazili jen Sověti, nebo, naopak, kdyby se vylodili dříve a celou Evropu osvobodili za západu... Pokaždé by byl výsledek jiný, pokaždé by byli jiní hrdinové a jiné bestie. Jak pravil Platon:Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.
Datum: 24. 06. 2019 23:14:55 Autor: Mirek
Předmět: Severloh
Je to "story" vymyšlená od A po Z. A kupodivu americkou stranou. Existuje ještě svědectví jednoho přeživšího vojáka Wehrmachtu. - Franz Gockel - a ten zaznamenal, osobně svůj prožitek. Se Severlohem podle svého líčení dali pár dávek z MG 42, poté se kulomet zasekl a už utíkali. Gockelovo podání je velice pravděpodobné, protože na WN 62 útočil - PRAPOR!- a celkové ztráty po boji Ami napočítali cca 160 mužů. A to tam byly rozmístěny čtyři kanony a dalších 5 kulometů. Celé je to stejná ptákovina jako - Most přes řeku Kwai -. Pohádka.
Datum: 28. 06. 2019 12:29:08 Autor: QF17
Předmět: Erich Hartmann
Kde jste našel takovou blbost, že Erich odmítal DDR? Narodil se u Stuttgartu což je jinde. Četl jsem jeho životopis a nic takového nezmiňuje. Počet sestřelů je ovšem diskutabilní,nenašel se letový deník ....
Datum: 29. 06. 2019 09:42:33 Autor: Karel B
Předmět: E.Hartman
PQ17 vycházim s článku na https://www.aeroweb.cz/clanky/5779-erich-hartmann-nejuspesnejsi-stihac-vsech-dob-2-cast.Zde se mimo jiné píše cituji: Na návrat domů mohl Hartmann zapomenout. Nepodvolil se žádné formě psychického nátlaku ani hladovění v kombinaci s těžkou manuální prací. Fyzické mučení bylo v ruských lágrech, kterými Hartmann prošel, zapovězeno. Podle příkazů z nejvyšších míst gestapácké metody do těchto táborů nepatřily. Zato metod psychického nátlaku měla NKVD širokou škálu. Od návrhů na spolupráci, nabídky vysokého místa ve východoněmeckém letectvu, přesvědčování, aby se Hartmann přiznal ke zločinům, které nespáchal, přes zadržování dopisů, výhružky, že už se nikdy nevrátí, až po hrozbu likvidace členů rodiny. Hartmann odolával a nenechal se zlomit. S NKVD prostě spolupracovat nebude.
Datum: 29. 06. 2019 11:37:21 Autor: misustov
Předmět: Mirkovi
1. Dopis vojáka, který ostřeloval pláž Omaha Franz Gockel a jeho dopis domů Drahá matko, otče, bratři a sestry, doufám, že se vám vede dobře... Dnes ráno se vylodili Spojenci. Jsou jich tisíce a tisíce... Jako obrovský mrak se blíží směrem k nám. Mnoho jsme jich zabili. Ale přicházejí další. Přicházejí další a další. Osmnáctiletý Franz Gockel vystřílel během sedmi a půl hodiny přes deset tisíc nábojů na spojenecké jednotky vyloďující se na pláži Omaha:"Nechápali jsme to. V tom dešti kulek a navzdory těžkým ztrátám přicházeli další a další Američané." 2. Zaseknuti kulometu je závada, kterou odstraňuje obsluha (nikoli zbrojíř) v průběhu bojové činnosti. Z dopisu Pranz Gockela lze dedukovat, že obsluhoval jiný kulomet než Severloh, se kterého vystřílel asi 10 000 nábojů než se dal na ústup 3. Ztráty 160 mužů u praporu ? to je masakr. Nepočítal jsem na americkém hřbitově na OMAZE počty křížů, ale kolem těch dvou tisíc tam bude. Pramen se kterého Mirek čerpal, bude asi nějak zkomolený.
Datum: 29. 06. 2019 12:32:26 Autor: QF17
Předmět: Misustov a Omaha
Je pravda,že vylodeni měli zabránit mladíci,důchodci,Tataři i kozáci.Kulometcik byl prvním bodem zniceni,ale pokud vystřílel ten Gocker 10 tisíc nábojů a ještě stačil započítat kolik zabil,těžce zranil a lehce,tak musel být génius.Urcite obsluha stačila měnit zhave hlavně dodávat náboje.To připomnělo jeden příběh ze života mého jiz zesnulého souseda Němce,který musel nastoupit do Wehrmacht do Maďarska.Kdyz se ptal jeho syn jaký to bylo a kolik zabil,(byl kulometcik) pravil:Sep já jen střílel a střílel oni pořád šly až jsem raději zmizel,bylo strašný.Víc o válce nemluvil.
Datum: 29. 06. 2019 14:55:04 Autor: Mirek
Předmět: WN 62
Ano, souhlasím, že dnes jsou prameny nejisté. To daň za časový odstup. Ale musím se zeptat při čtení zdrojů vždy na podstatu. Gockel ( Severloha nyní nechám stranou) střílel, nebo psal dopis matce? Připomínám čas přítomný v "dopisu". Za další, to bychom už měli druhého střelce WN 62 co vystřílel 10 000 nábojů, nějak se nám množí. Připomínám, že existuje v literatuře ještě třetí "výtečník", co vystřílel oněch magických 10 000 nábojů z kulometu. Jen se také dá dohledat, že onen třetí ( bestie z pláže Utah) při palebné příprave na vylodění utrpěl zlomeninu obou nohou a to se potom opravdu blbě střílí z kulometu umístěného v "tobruku". Tedy krátce tento třetí "bestie" se svými zlámanými haksnami nedal ani ránu a přežil jen proto, že ležel na dně betonového bunkru. (Existuje jeho foto na nosítkách při evakuaci za Kanál)
Datum: 29. 06. 2019 17:16:23 Autor: Mirek
Předmět: Ještě na doplnění.
Je třeba si uvědomit konkretní podobu věci o které se v případě těchto legend/pohádek jedná. Celková hmotnost 10 000 ks nábojů 7,92x57 Mauser je při hmotnosti jednoho náboje 540 kg. Bez hmotnosti pásu, schránky na náboje. A nyní si představte že manipulujete s hmotností něco kolem 700-800 kg, u toho střílíte z kulometu. Za další, kolik takové množství munice zabere místa? Střelecké stanoviště/bunkr Tobruk je prostor asi 1,5 m a do toho naskládejte 40 schránek s municí a jednoho, popř dva střelce, tak aby měli volný prostor k pohybu v rozmezí 45st. Nemožné.
Datum: 02. 07. 2019 19:21:14 Autor: misustov
Předmět: magických 10 000 nábojů
Úvodem chci poukázat na přesné používání literární terminologie, zejména při odkazech na literární práce, je rozdíl mezi pohádkou, románem, esejí atd. Mladý muž, který odrostl plenkám a mateřskému mléku by se cítil dotčen, že jej rodiče nutí číst pohádku ?Most přes řeku Kwai?, avšak tam se nejedná o pohádku, ale román. V naší diskusi by mohla pohádka začínat na příklad: ?za devatero horami a sedmero řekami je končina nazývaná WN62 se čtyřmi kanony a pěti kulomety?. Tuto pohádkovou končinu jsem se pokoušel najít na mapě Normandie a byl jsem stejně úspěšný, jako když hledám na mapě Čech chaloupku, ve které sežral vlk Červenou Karkulku, tolik úvodem. Následující diskusi bych rozdělil na několik bodů, nebo se do toho tradičně zamotáme, obzvlášť když do toho začne někdo motat příhody těch dvou kluků, Ribentropa a Molotova. Tedy zde figuruji dva samostatně operující muži, SEVERLOH a FRANZ GOCKEL, Když jsem byl naposled v Normandii, tak jsem o existenci Severloha tušení, proto jsem se nesnažil o identifikaci jeho palpostu. Snímky z jeho střílny ukazují, že SVERLOH (pokud tam byl) měl palebné pole kolmé na vyloďující se pěchotu. Je otázka, jakou šanci mělo asi 30 až 50 mužů, vyloďujících se z invazního člunu proti kulometu vzdálenému cca 70 metrů a kadenci 20 výstřelů za vteřinu. K tomu musíme uvažovat nemožnost jakéhokoli manévru vyloďovacích člunů, z důvodu existence mechanických překážek a min. Čluny musely dodržovat bójemi označenou trasu, je pravděpodobné, že do palebného sektoru SVERLOHA připlouvalo v krátkých intervalech více invazních člunů, masakr výsadků byl takto reálný. Výkon MG42; tento kulomet má kadenci 20 výstřelů za sekundu, tedy na vypálení cca 10.000 nábojů potřebuje suma sumárum 8,33 minuty, v našem případě rozdělených na dobu 7,5 hodin. Mírek věnuje pozornost pevnostní stavbě ?VF (Voklsfestung)? nesoucí propagační jméno ?tobruk?. Tato betonová díra byla použita německou armádou v severní Africe, její použití bylo dáno skutečnosti, že tamější terén neumožňoval pro svoji sypkost spolehlivé budování okopů. Jeho popularitu vyvolal Josef Goebls, který se živil, podobně jako Česká televize propagandou a tvrdil, že tato lidová pevnůstka znemožní proniknutí židobolševikům a anglickým plutokratům do Evropy a zajistí Velkoněmecké říši vítězství. Maršál Romel, který válečné řemeslo ovládal a forverk Tobruk znal, byl jiného názoru, proto doporučil Hitlerovi válku ukončit, protože je stejně prohraná, Hitler odmítl, protože by se mu těžko vysvětlovalo, kam zmizeli miliony lidí. Existence VF Tobruk fascinovala i Mirka natolik, že ani nepředpokládal důstojnou existenci bojových objektů- bunkrů s čelní, nebo boční střílnou, Vladimír Kupka jich v edici Pevnosti ?ATLANTICKÝ VAL uvádí desítky. Ač je nám to nemilé, ale Německo mělo nejdokonalejší ozbrojené síly a vítězové po skončení války přebírali a kopírovali všechno možné, ale žádná armáda neaplikovala VF Tobruk, což něco napovídá. Tobruk byl v Normandii integrální prvek pevnostních objektů jako strážní stanoviště chránící vchod do objektů. Mirek upozorňuje, že se do Tobruku jako polního opevění nemohlo vejít, 800kg munice což je dobrý postřeh, ono to totiž ani nebylo potřeba, střelec v VF Tobruk byl pro protivníka jako figura krytě ležícího střelce [podle jedné demonstrační fotografie dokonce nekrytě ležícího střelce], podle sovětských norem musel řadový pěšák krytě ležícího střelce zasáhnout na 100 metrů jedním a na 200 metrů jedním ze dvou nábojů, americký pěšák se svým Garantem, opatřeným dioptrem by to zvládl nejméně stejně dobře, tedy život bojovníka v Tobruku, po jeho identifikaci trval pouze desetiny vteřiny, za této okolnosti byla i polovina českého palebního průměru plýtváním. Severloh musel vést boj z bunkru, nikoli z VF Tobruk Padla zde velmi těžká otázka, kde mohl sehnat střelec MG42 střelivo do pušky, toto se dá velmi těžko vysvětlit, asi jej musel za vlastní koupit u Brymové na Smíchově. Diskutabilní je zde informace, že Severloh navíc vystřílel asi 800 ran z pušky; osobně, když jsem vystřelil 60 až 70 ran tak jsem to cítil dva dny a páteř to cítí po mnoha desetiletích možná ještě dnes. Organizace německého kulometného družstva vzor 1944 byla v Normandii následující: I. kulometník + nabíječ, pokud možno délesloužící [Severloh nebyl délesloužící, ale lempl vyhozený z poddůstojnické školy]. II. Pět samopalníků, kteří zejména zajišťovali přísun materiálu. III. Dva střelci z pušek, kteří kryli kulometnou bojovou skupinu. O kause Severloh lze konstatovat, že případ je reálný, pokud chtěl Severloh žít, musel se podřídit, zákonu bitvy ?Nezabiješ-li, budeš zabit, náhoda jej postavila v nevhodnou dobu na nevhodné místo.
Datum: 02. 07. 2019 21:03:53 Autor: QF17
Předmět: MG 42
Nejprve je třeba si uvědomit,že kulomet měl délku 1,23m a vážil 11,6kg kadence 1100 az 1500 ran/1min.To už je pořádný kus železa náročný na prostor v krytí.Optimalny stav obsluhy činil 10 mužů z toho dva zkušení délesloužící vojáci obsluhovali kulomet včetně střelby,výměny rozpálených hlavní a nabíjeni.Dva az čtyři zajišťovali přísun střeliva vcetne páskování munice do pasu na 50 či 250 nábojů a zbytek s ručníky zbraněmi chránil palpost kulometu.Kdyby ten jouda za 8,3minuty vystřílel 10000 nábojů,tak by si mohl z hlavně vykovat kyj jako Nebojsa z pohadky.
Datum: 02. 07. 2019 21:03:55 Autor: QF17
Předmět: MG 42
Nejprve je třeba si uvědomit,že kulomet měl délku 1,23m a vážil 11,6kg kadence 1100 az 1500 ran/1min.To už je pořádný kus železa náročný na prostor v krytí.Optimalny stav obsluhy činil 10 mužů z toho dva zkušení délesloužící vojáci obsluhovali kulomet včetně střelby,výměny rozpálených hlavní a nabíjeni.Dva az čtyři zajišťovali přísun střeliva vcetne páskování munice do pasu na 50 či 250 nábojů a zbytek s ručníky zbraněmi chránil palpost kulometu.Kdyby ten jouda za 8,3minuty vystřílel 10000 nábojů,tak by si mohl z hlavně vykovat kyj jako Nebojsa z pohadky.
Datum: 03. 07. 2019 05:57:01 Autor: misustov
Předmět: QF17 ;vysvětlení
. . . na vypálení cca 10.000 nábojů potřebuje suma sumárum 8,33 minuty, v našem případě rozdělených na dobu 7,5 hodin. Tímto se demonstruje pouze žravost toho verku
Datum: 03. 07. 2019 10:25:49 Autor: QF17
Předmět: MG 42
Já tomu rozumím, mít připraveno napaskovanych 10 000 naboju je pořádná porce včetně váhy jak spočítal Mirek.Kdyby bylo v palpostech 5 kulometných hnízd,tak municni Opel Blizt by jezdil jako lochneska.Pro takový hoblíky jako je MG je ideální umísteni vedle fabriky na střelivo.
Datum: 04. 07. 2019 16:43:25 Autor: Mirek
Předmět: Hledání pohádkové země
Address: 14710 Colleville-sur-Mer, France Coordinates: 49.360472, -0.847135 https://germanbunkers.com/wn-62-lower/ nebo: de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsnest_62
Datum: 04. 07. 2019 19:54:38 Autor: misustov
Předmět: Mirek
Děkuji, snad tam budu trefit.
Datum: 04. 07. 2019 19:55:19 Autor: misustov
Předmět: Mirek
Děkuji, snad tam budu trefit.
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.

Potyčka migrantů s řeckou policií v přístavu Mytilene poté, co místní obyvatelé zablokovali přístup do uprchlického tábora Moria na severovýchodním Egejském ostrově Lesbos.


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945