logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Odbojová skupina bratří Mašínů

Dne 16. 6. 2004 se konalo veřejné slyšení Senátu ČR o návrhu vyznamenat odbojovou skupinu bratří Mašínů vysokým státním vyznamenáním.

Dne 12. května 2004 se senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice usnesl ? po úvodním slovu předsedy výboru senátora Františka Mezihoráka a po odůvodnění senátora Martina Mejstříka ? uspořádat veřejné slyšení výboru na téma ?Odbojová skupina bratří Mašínů?. Historické veřejné slyšení se konalo dne 16. 6. 2004 v Senátu ČR. Zasedání proběhlo za účasti odborníků a veřejnosti a přítomní rozhodli doporučit senátnímu podvýboru pro státní vyznamenání udělit odbojové skupině bratří Mašínů vysoká státní vyznamenání.

Než si řekneme podrobnosti o veřejném slyšení, připomeňme si stručně, kdo to jsou bratří Mašínové a co byla jejich odbojová skupina.  

Bratři Ctirad a Josef Mašínové se v roce 1953 rozhodli, po více jak dvouletém ilegálním protikomunistickém odboji, uprchnout na Západ a vstoupit do americké armády. Věřili, že co nevidět vypukne válka a chtěli bojovat proti komunismu, za svobodu své vlasti ? tak jak je k tomu zavazoval odkaz jejich otce, generála Josefa Mašína, který padl v boji s německými okupanty. Spolu s bratry se pro odchod ze země rozhodli tři jejich kamarádi. Během čtyřtýdenní kalvárie je na útěku východním Německem pronásledovalo dvacet pět tisíc východoněmeckých policistů a vojáků sovětské okupační armády! Několik dní po úspěšném přechodu do amerického sektoru Berlína přinesl o této neuvěřitelné eskapádě zprávu americký týdeník Time: ?Spolu s nimi utíkal jejich kamarád Paumer, dvaadvacetiletý student důstojnického učiliště, třicetiletý tovární úředník Zbyněk Janata a třicetiletý vyvlastněný rolník Václav Švejda. Vyzbrojeni byli jedním revolverem, ... dvěma malými pistolemi a celkem dvaapadesáti náboji ? to vše bylo skrýváno už od konce války. Skupina se sešla v Praze a začátkem října její členové v noci tajně přešli hranice do východního Německa. Byli takřka přesně na jih od Berlína, vzdušnou čárou asi 225 km.O pět dní později za sebou měli asi čtvrtinu vzdálenosti pěšky, živili se jablky a bramborami. Aby měli na jízdenky na vlak, prodali stříbrné cigaretové pouzdro, hodinky a dva svetry. Pouhých 65 km jižně od Berlína ve městě Ucro měli první přestřelku s VoPo (lidovou policií). ?Když jsme se chystali opustit stanici,? vzpomíná později Ctirad Mašín, ?VoPo nám zastoupila cestu a chtěla průkazy. Já i bratr jsme vytáhli zbraně a zahájili palbu. Tři příslušníci VoPo se zhroutili a ostatní, stejně jako všichni kolem, se rozprchli. Pak jsme utekli i my... Teprve později jsme si uvědomili, že s námi už není Janata. Od lidí z východní zóny jsme se pak doslechli, že byl na nádraží zatčen.? Zůstali jen čtyři.

O 26 km dál zavětřili nebezpečí ? v té době už byla na jejich hlavy vypsána odměna a do pátrací akce bylo nasazeno na 12 tisíc VoPo. Češi se ukrývali ve stohu, odkud v noci vyráželi za potravou. Jednoho dne zaslechli mužský hlas, který říkal, že ví, že se uprchlíci skrývají někde poblíž, a že s tím půjde na policii. Odpověděl mu hlas ženy: ?A proč proboha chceš něco takového udělat??

Následující noci úkryt opustili a právě se přemisťovali do lesa, když na cestě za nimi zastavilo policejní auto a dvě motorky. Policisté zahájili palbu. Čechům se podařilo dostat se do jakéhosi remízku. VoPo jej obklíčila, ozářila světlomety a pročesávala kulometnými dávkami. Švejda byl zasažen. Zbylí tři ho chtěli vzít s sebou, ale raněný řekl: ?Nechte mne tady a hleďte se zachránit sami.? Od toho okamžiku byli jen tři. Asi 20 km od Berlína se na železničním mostě znovu utkali s policií. Paumer byl zasažen do břicha a podbřišku a při další přestřelce o něco později ještě do ruky, ale stále byl schopen jít dál. Když se dostali na odlehlou stanici berlínské předměstské dráhy, dosáhl Ctirad Mašín, který se ukryl pod vůz, jediným skokem Západního Berlína. Zbylí dva se tam bezpečně dostali nedlouho po něm. To je vše,? uazavírá časopis Time. ?Tři udatní muži vyzráli nad komunistickou policii a dokázali ji pokořit.? (Konec citátu.)

Po přechodu do americké zóny dostali tři uprchlíci nabídku stipendia na kterékoliv americké univerzitě a možnost sepsat knihu či filmový scénář. Všechno odmítli ? chtěli do armády, bojovat za svobodnou republiku československou. Ještě v roce 1953 podepsali pětiletý závazek a v dubnu 1954 odjeli s vojenským transportem do USA. Po základním výcviku je přeložili k Special Forces, z kterých později vznikly Zelené barety. V té době však již Západ pozvolna končil se svou antikomunistickou rétorikou. Skončila válka v Koreji; v roce 1956 znamenala další velké zklamání nevůle vlády USA pomoci maďarskému povstání.

Doma se samozřejmě konal proces s jejich spolupracovníky. Hlavní proces s osmnácti obžalovanými proběhl 29. ledna 1955. Janata, Švejda a strýc Mašínů, Ctibor Novák byli odsouzeni k smrti a 2. května 1955 popraveni, ostatních patnáct obžalovaných bylo odsouzeno k trestům od sedmi do dvaadvaceti let. Zdena Mašínová, matka obou hrdinů, byla odsouzena v samostatném procesu na pětadvacet let. Žádost o milost byla těžce nemocné paní Mašínové zamítnuta. V polovině roku 1956 zemřela ve vězeňské nemocnici na rakovinu. Nelidský režim, jenž má dosud u nás řadu zastánců, nedovolil vydat její tělo pozůstalým a nechal ji pohřbít ve společném hrobě v Praze-Ďáblicích. Pronásledování neunikla ani sestra Mašínů Zdena a jejich babička Emma Nováková (otřesné svědectví vydává kniha Z. Mašínové a R. Martina Čtyři české osudy). Nutno zdůraznit, že bratří Mašínové a Paumer nikdy souzeni nebyli ? přesto dodnes řada novinářů a veřejných činitelů neváhá o nich mluvit jako o vrazích (zaznělo to i na zmíněném veřejném slyšení) ? v postbolševické České republice není ctěna presumce neviny!

Komunistické Československo požádalo celkem třikrát o vydání bratrů Mašínů a Milana Paumera ? úřady USA žádost ovšem odmítly, protože činnost pro kterou byli Mašínové a Paumer trestně stíháni, byla podle jejich názoru motivována politicky.

Léta trvající spor o Mašíny je jen dalším projevem absurdity naší současné situace. Česká republika totiž nepřerušila právní kontinuitu s komunistickým režimem. Ačkoliv má zákon o protiprávnosti komunistického režimu, trpí existenci dvou komunistických stran. Komunisté zasedají v parlamentu a dokonce i ve vládě (ti ovšem odevzdali své rudé legitimace), podnikají s nakradeným majetkem a nestydí se ostouzet své bývalé oběti. Tak tomu bylo také v televizní debatě, která proběhla před pár lety. Na jedné straně v přímém přenosu z Ohia p. Ctirad Mašín a ve studiu JUDr. Milan Hulík, proti nim jako soudci čtyři bývalí či současní komunisté. Ti se snažili za každou cenu činy bratrů Mašínů kriminalizovat. V dojemné shodě se odvolávali na Listinu práv a svobod, a zákonů, které sama KSČ nikdy nedodržovala. Snažili se udělat z bratrů obyčejné teroristy. Podle této logiky by bylo možné odsoudit i vykonavatele rozsudku smrti nad Heydrichem.

Celý případ svědčí o jediném ? Česká republika se dodnes nerozešla s komunistickou minulostí a stále není právním státem. Díky tomu se pohybuje v bludném kruhu. Komunistickým kanáliím je stále umožňováno ostouzet své oběti a upírat jim spravedlnost a úctu. Dokud se Česká republika nerozejde se svým komunistickým právním systémem a jeho protagonisty, nemá šanci vybudovat opravdu právní a demokratický stát.

Během veřejného slyšení v Senátu vystoupilo několik řečníků a téměř tři desítky diskutujících. Slyšení bylo zahájeno promítnutím dokumentárního filmu Martina Vadase (1995/99), který přítomné seznámil věcnou a objektivní formou s osudy odbojové skupiny. Ve filmu zazněla také informace o rozhodnutí soudu z roku 1995 causu skupiny promlčet. Moderátor potom omluvil nepřítomnost Mgr. Jiřího Bendáře, městského státního zástupce a vedoucího oddělení obecné kriminality, který se nedostavil proto, že mu účast byla údajně zakázána.

Následovala přednáška historika PhDr. Jiřího Pernese, který případ zasadil do historického kontextu. Doložil, v čem byl komunistický režim zavrženíhodný a proč byl odboj proti němu oprávněný a hodný úcty (tak jak to konstatuje zákon 198/1993 Sb.), jak sama KSČ porušovala vlastní zákony, o mezinárodních smlouvách nemluvě, a jak rozpoutala proti vlastnímu lidu občanskou válku. V letech 1948?1989 bylo z politických důvodu postihnuto cca čtvrt milionů lidí, stovky z nich popraveni, ubyti ve věznicích a utýráni v táborech nucených prací.

Mgr. Jan Kalous z Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu hovořil o vztahu úřadů k činnosti skupiny (viz informaci o rozsudcích výše). Konstatoval také, že případná trestnost zanikla promlčením.

Major Stehlík sympaticky nekompromisním, ?vojáckým? stylem rekapituloval příběh rodiny Mašínů a jejich přátel v kontextu 2. a 3. odboje z pohledu vojenského historika, resp. v kontextu vojenských tradic rodiny Mašínů a ČSR.

PhDr. Naděžda Kavalírová, předsedkyně Konfederace politických vězňů, položila provokativní otázku, zdali 3. odboj vůbec existoval? Upozornila na legislativní nouzi ? třetí odboj dosud není přesně definován. Přednesla stanovisko KPV k bratřím Mašínům ? je jednoznačně kladné a souhlasné. V boji za svobodu národa lze použít jakýchkoliv prostředků, i násilí.

Dr. Milan Uhlík se zabýval právním aspektem činnosti skupiny. Bylo možné bránit demokracii se zbraní v ruce? Z hlediska i tehdejšího práva ANO. Nicméně poněkud nesrozumitelně vyznělo jeho konstatování, že vražda na tyranovi JE zločinem a že se tudíž členové skupiny musí kvůli těmto ?vraždám? obhajovat. (Opět se v té souvislosti vnucuje srovnání s popravou R. Heydricha za 2. světové války). Potom shrnul námitky odpůrců činnosti skupiny: zabili nevinné lidi; ČSR nebyla ve válce; jednali neodpovědně, nepřiměřeně a neadekvátně dané situaci. Spor trvá dodnes i proto, že český národ není zvyklý na ozbrojený odboj, má ?rád? spíše mučeníky. Kromě toho dnes už málokdo chápe případ v kontextu 50. let. Jeho příspěvek byl typickým pohledem právníka: ?Ano, ale?? Což je ovšem i typickým postojem těch, kterým dr. Černý říkal Čecháčkové.

Ing. Jiří Nedoma na závěr oficiálních příspěvků zdůvodnil návrh udělit členům skupiny bratří Mašínů vysoké státní vyznamenání a konstatoval, že vzdáme-li se možnosti odsoudit zlo, vzdáváme se i šance na právní stát.

Následovala diskuse (příspěvky omezeny 3minutovým limitem). Z téměř tří desítek diskutujících se proti činnosti bratří Mašínů a jejich skupiny vyslovili jenom senátor Rakušan (ČSSD) a písničkář Merta. Nicméně deník Mladá fronta příštího dne konstatoval, že ?ani senátoři nemají shodné názory? a celý článek věnoval právě argumentům těchto dvou rozumbradů, kteří nedokázali pochopit, že občanská válka je ještě horší než válka tzv. ?konvenční? a že skupina prostě odpovídala na násilí násilím. Některé argumenty, zvláště ty Mertovy, byly až tragikomické; oběma pánům se dostalo chladného mlčení s občasným výkřikem Hanba!

Bratři Mašínové a jejich druzi z odboje, jakož i ty tisíce mladých mužů, kteří se stejným cílem, bojovat za svobodné Československo, odešli do cizinecké legie, jsou mihotavým plamínkem naděje, že český národ dokáže zrodit vedle zbabělců a charakterových zrůd i hrdiny a čestné lidi. Uvidíme, zdali to tak budou hodnotit i senátoři a po nich případně poslanci a president.

Josef Mašín a Milan Paumer před dveřmi čsl. Vyslanectvi ve Washingtonu (foto Ctirad Mašín)

 
Datum: 21. 06. 2004 15:49:00 Autor: Hrubant Ivan
Předmět: Polemika s vyzněním článku
Pana Křížka si vážím za jeho spisovatelskou i překladatelskou činnost. Na těchto stránkách jsem už ale jednou polemizoval s jeho názorem na bratry Mašíny. Nejsem ani příznivcem kriminalizování této skupiny, zcela jistě byla složitá doba. Pokud jsou ale Mašínové bojovníky za svobodu nás všech, pak mohu směle vyhlásit za svaté bojovníky např. příslušníky palestinských skupin. Ještě jednou opakuji hodnocení Mašínů nevidím vůbec jednoduše ani jednoznačně. Pokusím se rekapitulovat po paměti akce skupiny 1) Dva útoky na policejní stanice za cílem získání zbraní. Při těchto akcích zabili Mašínové tři mladé policisty. Jednoho svázaného Ctirad Mašín osobně podřezal. Nemuseli to udělat, ale udělali. 2) Útok na auto s výplatami. Zde Mašínové zastřelili pokladníka. Bez skrupulí ho popravili ranou do hlavy. Vzhledem k tomu, že pokladník byl obyčejný civil, považuji toto za největší kaňku skupiny. 3) Požáry stohů ? no budiž. Srovnávat vraždu Heidricha, který nechal zavraždit milióny lidí, s vraždou pokladníka, který pouze byl v nevhodný čas na nevhodném místě považuji za trochu silnou kávu. Můj názor ? udělejme amnestii. I druhý odboj byl poznamenán mnoha akcemi, které se dají považovat z určitého úhlu pohledu za zločiny. Souhlasím s autorem, že kontinuita práva s komunistickým režimem je určitý problém.
Datum: 21. 06. 2004 22:19:27 Autor: J.Vojtíšek
Předmět: Mašínové
Pokud přistoupíme na ´tvrzení, že ideologické rozepře ospravedlňují individuální teror včetně vražd, potom nemůžeme soudit ani vyšetřovatele STB, bojovali ve stejné válce, pouze na druhé straně. Četl jsem vypravování bratří Mašínů, sepsané agentem chodcem Roubalem. Z jejich vlastního vypravování je jasné, že jejich diverzní činnost se skládala z pubertálního blouznění o tom, jak zaútočí na vlak estébáků a přepadnou jejich kasárna atd. A skutečných "akcí" typu zapálení stohu. Nikdy si nekladli otázku, jestli se lidi, proti nimž útočí něčím provinili. A nikdy něchtěli někoho nechat přežít. I v Německu vážně uvažovali o tom, že rodinu, která je krmila, při odchodu kvůli utajení povražděj. Zabránil jim v tom jenom soused, který je objevil, a proto museli rychle zmizet. Příslušníci německé nově zřízené armády se s největší pravděpodobností postříleli navzájem při kulometném pročesávání lesíka. Nádražáky, kteří jim chtěli zkontrolovat občanky zastřelili, ale báchorka o tom, jak kolem nich stálo dalších deset VoPo s puškama, je směšná. Celá jejich "diverzní" činost je charakteristická naprostým diletantstvím, které se snažili vykompenzovat krutostí. Jejich srovnávání s našimi parašutisty z války je hrubou urážkou a pokud se k jejich odbornosti chce kdokoliv vyjadřovat, měl by nejdřív o sobě povědět u které zbraně a jak dlouho sloužil a co dokázal. Věřím, že při svatořečení Mašínů nehraje žádnou roli fakt, že na stejnou školu s nimi chodil jakýsi Havel.
Datum: 23. 06. 2004 08:31:26 Autor: Tigram
Předmět: Mašínové ještě jednou
Komentář pana Vojtížka je zbytečně emotivní, ale v zásadě to cítím obdobně. I mně překvapila krutost a diletanství skupiny. Rád bych ještě upozornil,že obdobná aktivita má dvě stránky. Jednu tu heroickou. A druhou stranou mince jsou oběti. Mašínové zabili v Čechách 4 lidi. Ani jeden nebyl zločinec, šlo o mladé strážníky, nebo pokladníka. Všichni měli rodiny. Zajímalo by mne co si o tom myslí pozůstalí. Jesli je utěšuje, že jejich nejbližší byli popraveni v boji skupiny za svobodu. Ale jak jsem již psal, nebyla jednoduchá doba. Proto je velice jednoduché odsuzovat.
Datum: 23. 06. 2004 14:37:05 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Ještě jeden pokus o přesné vyjádření stanoviska
Jak to bylo s tím ?vražděním?: Josef se snažil při přepadu stanice SNB (kvůli získání zbraní) omráčit esenbáka Kašíka, ten se však pokusil vytáhnout z pouzdra pistoli; přitom jej Josef zastřelil. Při přepadu další stanice omámili chloroformem (svázaného) esenbáka Honzáka a aby střelba nepřilákala posily, podřízli jej nožem. (Honzák si je dobře prohlédl a jistě by je identifikoval.) Při přepadu auta s penězi zastřelil Josef pokladníka Rošíckého, který na něho předtím namířil pistoli. ??dělal pro ochranu peněz daleko více, než musel a tím se postavil na stranu režimu? konstatoval Ctirad po letech. Při jiné akci postřelený pomocník VB Leicin přežil. Pochybuji, že partyzáni v okupovaných zemích Evropy vedli proti nacistům boj jiným způsobem. A neexistuje zločin, kterého by se dopustili nacisté, jehož by se nedopustili také komunisté. Ti tři jistě nebyli vrahouni formátu Heydricha, ale postavili se ze zbraní v ruce na ochranu zločinného režimu. Komunisté zahájili občanskou válku proti svému lidu a boj proti nim byl spravedlivý, oprávněný a hodný úcty (tak jak to ostatně konstatuje i citovaný zákon této republiky). Kdyby Mašínové v boji proti nepříteli této země nezabíjeli, byli by zabiti nejenom oni, ale i další členové skupiny a jejich rodinní příslušníci. Kdyby bylo více Mašínů, nebylo by statisíců obětí komunismu a hospodářsky i mravně zdevastované země. A neexistovala by absurdní situace, kdy existuje zákon o zločinnosti komunismu a přesto komunistická strana zasedá v parlamentu. Umíte si představit, že by v Německu po válce byli nacisté v Reichstagu? Nad argumentem, že nemůžeme soudit ani estébáky, neboť bojovali ve stejné válce za své přesvědčení, jenom kroutím hlavou. To bychom nemohli soudit ani ty essesáky a gestapáky ? také bojovali za své přesvědčení (s výjimkou Waffen-SS v mučírnách s bezbrannými vězni, jako vyšetřovatelé Stb?) K Výzvě, abych řekl u které zbraně jsem sloužil: v letech 1968?69 u spojařů (pak ještě na 8 cvičeních zhruba rok za trest, že náš pluk v srpnu 68 prováděl několik týdnů odposlech vojsk Varšavské smlouvy). Mám také armádní kurs na přežití (už dobrovolně v roce 1995). Než k nám v srpnu 68 do kasáren přišli Sověti, dostali jsme samopaly a ostré náboje s tím, že kasárna budeme bránit. Byli jsme zelení strachy, neb nám bylo jasné, že to nepřežijeme, ale nikdo o tom nediskutoval. Nakonec nám ?uvědomělí? oficíři zbraně i náboje zase vzali, takže jsme přežili? Jistě se to nevyrovná zkušenostem účastníků války, ale vím něco o vojenské profesi nejenom teoreticky.
Datum: 29. 06. 2004 01:14:48 Autor: J.Vojtíšek
Předmět: Mašínové
Pan Křížek vůbec nezná fakta. Mašínové zastřelili pokladníka jeho vlastní pistolí, kterou jim odevzdal - respšínože se s nimi o ni pral a vyšla rána, ale podle rekonstrukce byl střelen z 1,5-2m. Zabít venkovského policistu, který za každého režimu šetří krádež slepic a rvačky v hospodě, je vražda. Pokud chtěli, aby je nepoznal, mohli se maskovat. Ale oni sami popisují, že měli akci naprosto nepromyšlenou a teprve tam se hádali, kdo ho zabije. A pokud uvádí porovnání s válkou, tak partyzáni nezabíjeli německé civilisty a nepůsobili na území Německa. A např. vojáci wehrmachtu, kteří bojovali a zabíjeli podle norem, nebyli po válce trestáni. Ale před soud patří každý, kdo vraždí civilisty a spoutané zajatce. Neexistuje jakákoliv ideologie, která by zaručovala beztrestnost vrahům. Pokud to nějaká dělala, byla prohlášena za nezákonou. V rámci jaké ideologie vraždili Mašínové? Pokud si přečtete jejich vlastní vypravování, zjistíte že vraždili z pomsty, vzteku a uražené ješitnosti. Po válce byli oslavováni za svého otce a po nástupu komunistů se nedokázali vyrovnat se ztrátou slávy. Kdyby jejich otce za komunistů prohlásili za hrdinu odboje, nikdy by proti komunismu nevystoupili. Seděli by na teplejch flecích. J.Vojtíšek
Datum: 29. 06. 2004 23:05:18 Autor: Jan Beneš
Předmět: Rebuff
Pan Vojtíšek zřejmě poněkud ignoruje fakta, například to, že Heydrich se píše s ypsilonem.Což může být překlep. Agent chodec, který napsal o Mašínech knížklu Jenom ne strach, pak se nejmenuje Roubal, ale Rambousek...Takže pan Vojtíšek neví o čem mluví. Obdobně je to i s jejich veškerou další argumentacví. Takže o čem se vlastně chceme bavit? Argumentace pana Vojtíška podobá se argumentaci občana zákonodárce Rakušana na té předmětné debatě, kdy namítal, že Mašini porušili práva válečných zajatců,..a srovnání s Palestinci už je prostě mimo hru. Mašínui válčili proti režim,u nelegálnímu a zavržení hodnému, jaká práva "válečných zajatců" v oné válce vyhlášené komunisty v rámci jejich koloniální podřízenosti vlastnímu národu měla horýáková, Píka a 243 dalších, ti zahynulí v táborech, ti odstřelení na hranicích. Ostatně, Ctibor Novák (ten má dokonce pamětní desku na Gen. štábu) Janata i Švéda, popravení z jejich skupiny, jsou dávno rehabilitováni.
Datum: 29. 06. 2004 23:13:34 Autor: Dr.Mola-Kudrna
Předmět: Vojtíšek si plete pojmy s dojmy
Právě vyšla rozsáhla knížka o Mašínech (700 stran) od Jana Nováka. Vojtíšek nám hodnotí Mašíny podle obsahu své vlastní hlavy. Ta uražená ješitnost bylo znemožnění studia, vystěhování matky z by, poplivání památky otce, zbourání jeho pomníku, změna názvu ulice po něm pojmenované (kder se střílel s Gestapem) a konečně i žalář za "věděl a nepověděl" pro jedoho z bratrů, který zapomenul udat kohosi za přípravu útěku za hranice (zřejmě šlo o policejní provokaci). Kde berete své odsudky pane, šel jsme pár mil v botech bratří Mašínů a Paumera? Působíte jako notný hlupák.
Datum: 29. 06. 2004 23:13:57 Autor: Dr.Mola-Kudrna
Předmět: Vojtíšek si plete pojmy s dojmy
Právě vyšla rozsáhla knížka o Mašínech (700 stran) od Jana Nováka. Vojtíšek nám hodnotí Mašíny podle obsahu své vlastní hlavy. Ta uražená ješitnost bylo znemožnění studia, vystěhování matky z bytu, poplivání památky otce, zbourání jeho pomníku, změna názvu ulice po něm pojmenované (kder se střílel s Gestapem) a konečně i žalář za "věděl a nepověděl" pro jedoho z bratrů, který zapomenul udat kohosi za přípravu útěku za hranice (zřejmě šlo o policejní provokaci). Kde berete své odsudky pane, šel jsme pár mil v botech bratří Mašínů a Paumera? Působíte jako notný hlupák.
Datum: 29. 06. 2004 23:19:19 Autor: Mojmír
Předmět: Hrubant
Nemuseli to udělat ? A proč? Měli čekat až je ti svědci identifikujií? Taktéž "poprava" ranou do hlavy je prostě nepravda. Ve voze byli čtyři lidé a nikomu z nich neublížili, dokoncer ani ostraze ne, jen rošický vytáhl pistoli na neozbrojeného Mašína, který mu ji ovšem dokázal sebrat a použít ji. Jinak skupina generála Luži za války střílela i české četníky. Válka.Luža si ji nevymyslil a Mašínui taky ne. Plky jak ty německé za bombardování Drážďan.
Datum: 30. 06. 2004 00:00:29 Autor: Jaroslava
Předmět: Komentáře
Račte prominout, ale "třídní boj" vyhlásili Mašíni, anebo to byla KSČ ? Mašíni ho prostě jen přijal, svedli a prokázali, že totalitní mašinerie není všemocná. Pro ty kolem (jak praví tehdejší svědek ve Vadasově filmu) to bylo povzbuzení. Dnes nejde ani tak o Mašíny, ale o to, zda soudce z dob normalisace smí i dnes odsoudit Hučína, zda Zifčák (zasloužil se o "sametovou revoluci")může žalovat Hrzánovou. O nic menšího, než o to zda rudoch skutečně šel od válu. to je ten dnešní "spor" o Mašíny,.
Datum: 02. 07. 2004 00:53:50 Autor: J.Vojtíšek
Předmět: Mašínové
Nestačím se po týdnu divit, co všechno se nám do debaty urodilo. Omlouvám se za toho Roubala, zjistil jsem to při čtení odeslané zprávy, ale už jsem to neopravil. Ale kde prosím Vás vzal Beneš v mém textu zmínku o Heydrichovi nebo o Palestincích? Asi fantazíruje. Ale vážně. Nikde jsem nerozebíral politické souvislosti ani oprávněnost jejich \"boje\". Jenom tvrdím, že šlo o amatérskou bandu, jejíž činnost se vzhledově a v důsledcích nijak nelišila od činnosti wehrwolfů nebo běžných lupičů. Neprováděli své akce v rámci širšího boje proti komunistickému zřízení. Jednalo se o izolované projevy nenávisti, které byly pro protikomunistický boj kontraproduktivní. Pouze zdiskreditovaly v očích lidí spravedlivé úsilí jiných a umožnily komunistům přitvrdit při \"oprávněných akcích proti terorizmu\". Jejich cíle byly bezvýznamné, akce zbabrané a umřelo při nich neúměrně moc lidí s minimální vinou. Ostatně úvaha o tom, že strážný, který na obranu poctivě vydělaných peněz před lupiči použije zbraň, je zločinec, hájící zločinecké zřízení, je roztomile blbá. O dalších reakcích zabíhajících až k Zifčákům atd. nemá cenu mluvit. Na stránku MILITARIA jsem přispíval s očekáváním odbornější debaty o použité taktice a efektivitě akcí. Celkem velký výskyt politických předříkávačů mě na odborné stránce překvapil. No nic, tak zase příště.
Datum: 09. 07. 2004 15:22:27 Autor: karel
Předmět: vrazi
Hrubante, válka je právnický pojem, skutečnost, ale podobné činy v míru jsou jasná a úkladná VRAŽDA.
Datum: 09. 07. 2004 15:25:07 Autor: karel
Předmět: vrazi
kecáš, máš to z různých demagogických pramenů, vraždu neospravedlníš ....
Datum: 09. 07. 2004 15:29:33 Autor: karel
Předmět: vrazi
obhajoba těchto sprostých vrahů dokumentuje, kam až klesla čecháčská ubohá společnost, hnus, divím se, že se to objevuje i na stránkách armády, kde byli vždy čestní lidé. Potřebuje to zase jeden velký třesk, on to doufám amiboys zařídí, aby se zase vědělo, kde je pravda, čest a morálka....
Datum: 12. 07. 2004 16:46:13 Autor: Hrubant Ivan
Předmět: K Mašínům naposled
No nestačím se divit, kam debata sklouzla. Udivují mne především ideologické výlevy pana Karla, který se stydí pod svoje názory podepsat. Obdobně postiženého člověka mohu pouze litovat. Pluralita názorů ale ukazuje, že se díváme na historii přes svoje různé životní skušenosti. A samozřejmě spoustu občanů poznamenalo ideologické masírování během 40 let. Jak jsem již 2x psal je mi cizí černobílé vidění světa a rád se zúčastním vážně vedené diskuse.
Datum: 14. 07. 2004 15:56:49 Autor: Jura
Předmět: Těžko dnes hodnotit
Bratří Mašínové sami pro sebe žili v občanské válce proti bolševismu. A svými činy ji nejspíš chtěli vyprovokovat ... a není jen jejich vinou, že se jim to nepovedlo. Špatně vyhodnotili situaci jako mnozí před nimi i po nich, ale měli aspoň snahu. Jejich vrstevníci zase zhruba v téže době podepisovali petice pro trest smrti Milady Horákové a zavírali do kriminálů ty, kdož ve druhé světové válce bojovali proti nacismu na nesprávné straně. A někdy i ty, kdož bojovali na té "správné" (namátkou Bursík, Přikryl - velitel paradesantní brigády vysazené na Slovensko za SNP). Kde bychom dnes byli, kdyby bolševici šli do háje už počátkem padesátých let, o což se (nejen) bratří Mašínové snažili ... musela přijít internacionální pomoc v osmašedesátém, aby národ aspoň trošku (a dočasně) prohlédl ... Těžko hodnotit činy bratří Mašínů očima dnešní doby. Těžko hodnotit, když ti co mají dnes řekněme přes čtyřicet prožili dětství a mládí v socialistické republice a pod jejím vlivem, a ti mladší zase vědí jenom to, co si někde přečetli (pokud vůbec). Charakteristický pro schizofrenii dneška je nejen názor na Mašíny, ale i osud Grebeníčka staršího - mučitel s krví na rukou se ani nedostal před soud, jiní nejen estébáčtí katani unikají spravedlnosti a užívají si pokojně nemalých důchodů - bojovali přece za vlast proti americkým imperialistům a vrahům z Wall Streetu, že ano ... a ti Mašínové, kdyby se zapojili a ruku v ruce s pracujícím lidem budovali lepší příští, třeba by za odměnu dostali i poukaz na Spartaka a rekreaci ROH ... akorát teda by to měli blbé kádrově - tatínek vysoký důstojník buržoazní armády, sice pravda odbojoval, ale byl řízen Londýnem a ne komunisty, že, a maminka dcera sedláka - tedy kulaka ...
Datum: 16. 07. 2004 15:07:00 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Jak to zatím dopadá v Senátu...
PRAHA - Bratři Josef a Ctirad Mašínové, jejichž protikomunistický odboj vyvolává i po 50 letech rozporné reakce, nejsou zatím mezi kandidáty na udělení či propůjčení státního vyznamenání, o nichž bude rozhodovat Senát. Mezi kandidáty dnes oba bratry nezařadil senátní výbor, který o nominacích rozhodoval. Novinářům to řekl jeho člen Josef Pavlata (ODS). Z deseti členů podvýboru dnes Mašínové získali jen podporu čtyř. O konečném výčtu osob, které navrhne prezidentovi na vyznamenání, bude ale rozhodovat Senát jako celek. Pavlata zatím neví, kdy to přesně bude. Pavlata a další senátoři zvažují, že se právě při tomto hlasování Senátu jako celku pokusí ještě jednou prosadit, aby bratři Mašínové dostali státní vyznamenání. Někteří senátoři chtějí, aby bratři dostali Medaili Za hrdinství.
Datum: 17. 07. 2004 11:27:45 Autor: Karel Toman
Předmět: vyznamenání?
Pokud Mašínové dostanou vyznamenání za vraždy,potvrdí se naprostá zblblost našich politiků.
Datum: 24. 07. 2004 14:27:26 Autor: -lk-
Předmět: Senát rozhodl
Mladá Fronta Dnes (23. 7. 2004) Senát včera navrhl prezidentu Václavu Klausovi, aby udělil státní vyznamenání Medaili Za hrdinství šesti členům protikomunistické odbojové skupiny, kterou před 50 lety vedli bratří Ctirad a Josef Mašínové. Záleží výhradně na prezidentovi, zda návrh Senátu přijme za svůj, nebo ne.
Datum: 25. 07. 2004 09:55:41 Autor: Pavel
Předmět: Mašínové
Vážený, PROČ NEUVÁDÍTE V3ECHNA FAKTA ??????????? CO TI ZAVRAŽDĚNÍ CIVILISTÉ NEBO POPRAVA SPOUTANÉHO POLICAJTA ????????????????? TOMU SE DNES ŘÍKÁ ODBOJ ???????????
Datum: 25. 07. 2004 17:09:41 Autor: Leonid Křížek
Předmět: RE: Mašínové
Pavle Bezejména, fakta jsem uvedl VŠECHNA. Stačí umět číst. Stále omílaná písnička o "zavražděných civilistech" byla uvedena na pravou míru i autory některých ohlasů. Že se nikdo z vás odpůrců bratrů Mašínů nezmíní nikdy o těch tisících zavražděných, které má u nás na svědomí komunistický režim?
Datum: 26. 07. 2004 09:12:36 Autor: Easy Rider
Předmět: Re: Polemika s vyzněním článku
ad 2) Pokladník byl zabit při potyčce, když se pokoušel bránit.
Datum: 30. 07. 2004 05:29:26 Autor: Jara
Předmět: RE: Masinove
Tato diskuze neni o Masinech, ale stavu teto spolecnosti.
Datum: 30. 07. 2004 05:41:47 Autor: Jara
Předmět: RE: Masinove
Tato diskuze neni o Masinech, ale stavu teto spolecnosti.
Datum: 12. 08. 2004 17:55:44 Autor: František Kubák
Předmět: Ad vyznamenání bratří Mašínů ...
Je třeba vyznamenat bratry Mašíny. Vždyť bojovali proti komunistům. Za úvahu stojí, zda tedy v tomto kontextu nevyznamenat i jednoho z vůbec největších bojovníků proti komunismu - Adolfa Hitlera. Na mrtvých přece nezáleží, když jde o dobrou věc. A vůbec dnes ti největší "bojovníci" za demokracii (jak čtu v některých příspěvcích) by zcela jistě uvítali metody nejen 5O. let, ale i inkvizice. Zákazy, vraždy, etc., etc. - přece my máme pravdu při budování demokracie. Jenže, moji milí nejchytřejší, nejudatnější a nedemokratičtější, vy jste zapomněli, že demokracie musí být pro všechny, tedy i pro ty, co mají jiné názory. Nectíte-li to, řadíte se mezi ty, co ji pošlapávali. A existují zákonné prostředky na její prosazování ... asi mi nikdo nepovolí zastřelit někoho, když s ním nesouhlasím. Podle vás to však možné je. Takže horujte pro vyznamenávání vám podobných.
Datum: 19. 10. 2004 17:52:43 Autor: Ondřej Kolář
Předmět: RE
Pokud by Mašínové nechtěli nikoho nechat přežít, proč nechali naživu dva svědky svého přepadení vozu s výplatami?
Datum: 19. 10. 2004 18:00:48 Autor: Ondřej Kolář
Předmět: Re
Jestli se nepletu, byli při přepadech policejních stanic zabiti "jen" 2 lidé. S přepadem auta to bylo zřejmě trochu jinak. Kromě pokladníka zajali útočníci i jednu ženu a muže, odpovědného za bezpečnou přepravu peněz. Pokladník, "obyčejný civil", vytáhl pistoli a byl zabit. Nešlo tedy o popravu. Můžete namítnout, že je to neověřená verze, založená na ústních svědectvích účastníků, mě však tento popis připadá logický, neboť kdyby chtěli Mašínové někoho "popravit", zabili by jistě všechny tři zajatce, a ne jen jednoho.
Datum: 15. 12. 2004 16:02:26 Autor: Karel Svoboda
Předmět: RE
Podle mě, pokud někdo zabije několik přestárlých policajtů, řidiče sanitky a taxikáře, nemá právo označovat se za odbojáře. A tudíž by neměl dostat ani žádné vyznamenání. (nemluvím o Mašínech, seru na ně.)
Datum: 27. 01. 2005 00:21:56 Autor: gauron
Předmět: Standa Blabol
Pane Leonide Křížku, Váš článek na mne velmi zapůsobil. Opravdu, vydávat Mašíny za odbojáře vyžaduje hodně fantasie (bojovat proti režimu zapalováním stohů, vraždou pokladníka a útokem na vesnické policisty může jenom diletant), ale to nechme jako polemiku. Ovšem říci, že v tomto kontextu jsou parašutisti, kteří zabili R.Heydricha také z jednoho pohledu vrazi, může skutečně jenom neznalý (značně mírně řečeno) člověk. R.Heydrich byl příslušníkem SS a tudíž jako důstujník legitimním cílem jiných vojáků (našich výsadkářů). Než zase bude něco psát, prosím nechte si Váš koncept překontrolovat učitelem dějepisu. Bude to jistě přínosné k úrovni Vašich článků.
Datum: 05. 09. 2005 17:02:04 Autor: petr
Předmět: bratři Mašínové
Nezlobte se,ale Já si myslím,že to žádní hrdinové nejsou,ale naopak!!!Odsoudili tím co udělali,všechny své známé,kamarády,příbuzné a celou svou rodinu k utrpení.Je to určitě věc názoru,ale žádní hrdinové,poserové.Kdyby to udělali všichni,podle nich,kdo by tady zůsal.
Datum: 11. 11. 2005 21:35:12 Autor: Tomáš Pokorný
Předmět: Odpověď
No přece ten kdo zůstal ve skutečnosti: kolaboranti a ostatní zmetci taky to podle toho v česku vypadá.Čest práci.
Datum: 22. 02. 2006 18:07:33 Autor: mM
Předmět: Hodnotit se da i dnes!
Mate pravdu. I podle mne jsou Masinove hrdinove, protoze se (na rozdil od jinych) nebali proti komunisticke zvuli neco podniknout. Skoda jen, ze takovych nebylo vic. Je pravda, ze to nebyli zadni profesionalove (vsak i ti se mnohdy dopousti chyb), ale na druhou stranu se je vubec nepodarilo komunisticke bezpecnosti (tedy jako "profesionalum") odhalit. Parta kluku je vodila pomerne dlouho za nos. Vzdyt v Nemecku bylo proti nim nasazeno asi 10.000 plne vyzbrojenych muzu. Proti 5-ti mladikum, ozbrojenych 3 a nakonec uz jen 2 pistolema. Jejich cinnost smysl mela i v tom, ze se proti komunistum vubec neco podniklo. Mladi delnicti flakaci v uniformach SNB take poznali, ze na buzerovani lidi lze i doplatit a ze u frezy ci vrtacky ve fabrice by bylo asi bezpecneji. Stejne tak soudruzi u LM. Zde si lze precist o tzv. Zajecicke skupine, vhodne to paralele ke skup. bri. Masinu. http://protikomunisticke.misto.cz/svedectvi/8e.htm Je jen velmi smutne, ze z komunistickych zlocincu a jejich pomahacu nikdo nebyl (a uz asi ani nikdy nebude) potrestan. Sam se osobne stydim, ze jsem proti komunistickemu zlu prakt. nic nepodnikl.
Datum: 09. 11. 2006 14:23:15 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Pozdní odpověď Standovi Blabolovi
Pane Gaurone (nebo Blabole, nevím, jak se jmenujete), Teprve dnes jsem si přečetl Vaši reakci na můj článek o Maších na www.militaria.cz z ledna loňského roku. Takže moje reakce vám ani nemusí dojít, ale přesto jsem se k ní odhodlal. Pozastavil jste se nad mým konstatováním, že z určitého pohledu mohou být i parušuté, kteří zabili Hendricha považováni za vrahy a radíte mi, abych se před psaním článků příště poradil s nějakým učitelem dějepisu. Ve skutečnosti jsem napsal: Snažili se [komunisté] udělat z bratrů obyčejné teroristy. Podle této logiky by bylo možné odsoudit i vykonavatele rozsudku smrti nad Heydrichem. Z této formulace musí být každému soudnému čtenáři jasné, že takový odsudek (parašutisté = vrazi) pranýřuji a stavím na roveň kriminalizování Mašínů komunisty. Jinými slovy smysl této formulace jste nepochopil. Také vaše označování Mašínů za diletanty a nikoliv odbojáře svědčí o tom, že jste můj článek a) vůbec nečetl b) nepochopil. Na rozdíl od vás vám nebudu radit, co máte dělat, ani vás nebudu mentorovat. Potřeboval jsem se jenom ohradit proti zlovolnému napadení. Ale to je patrně stejně marné a pošetilé počínání jako kázat kolaborantům o hrdinství. Leonid Křížek
Datum: 26. 03. 2007 20:34:27 Autor: kjur
Předmět: hrdinové
Nedávno sem viděl fotografie z tehdejšího spisu o přepadení policejní stanice výše jmenovanými. A zdá se mi podivné nazývat je hrdiny, protože na fotografi byl vyfocen mrtvý policista, který byl svázán a zastřelen, což se mi zda jako vražda.
Datum: 05. 03. 2008 23:45:25 Autor: Pomališ Libor
Předmět: co na to?
Když partyzáni vyhodilyi do vzduchu vlak i se strojvedoucím nebo zastřelili české policisty..To tedy podle vás některých byla taky vražda na nevinných.A nakonec...Stejně jich postříleli málo.
Datum: 08. 03. 2008 19:05:34 Autor: kosk
Předmět: Vrahem se stanete ...
( ad: ...dodnes řada novinářů a veřejných činitelů neváhá o nich mluvit jako o vrazích...) Vrahem se IMHO stanete okamžikem, kdy někoho zavraždíte. Nikoliv tím, že za to budete nalezen a odsouzen. Podle stejné logiky by celá řada nevypátraných/nechycených vrahů vrahy nebyla?? Určitě tomu tak není. Možná byli hrdinové svou odvahou bojovat proti komunizmu, nikoliv ale svou odvahou krást a zabíjet pokladníky, nebo mladé svázané policisty. Celkově se mi zdá, že jejich "diverzní činnost" moc diverzní nebyla. Srovnávat to s činností našich parašutistů, kteří spáchali atentát na Heydrycha je, s prominutím, ubohost. TO byl hrdinský čin. (I když to řadě dalších občanů spíše přineslo smrt, takže praktický význam i této akce je docela sporný)
Datum: 10. 03. 2008 15:42:58 Autor: FactFinder
Předmět: Vážím si skupiny bratrů Mašínů
Oni vyhlazovací třídní boj nevyhlásili,měli právo bojovat se zbraní v ruce ,bytˇ i jen za svoji osobní svobodu,kterou jejich rodině jim samotným režim odepřel .Všichni SNB SSmani a Milicionář SSmani byli součástí zločinecké organizace, a kdo nestudoval odboj a procesy z 50.let, nemůže bratry Mašínovy vůbec soudit, leda tak z pozice komunistického funkcionáře, či jeho dětí a pradětí,které se za normalizace hrdě hlásili k idejím SSM. Vážím si skupiny bratří Mašínů a stydím se za náš národ, jehož postoj k nim pravděpodobně ovlivnil komunistický ideolog major Zeman . Přeji odpůrcům skupiny bratrů Mašínů Jiřího Paroubka,který se v neděli 9.3.08 na Primě vyjádřil k tomuto tématu výstižně za ně:" Ani ruku bych jin nepodal ... Neuznávám ozbrojený odboj proti totalitnímu režimu, protože jako totalitní má všechny ozbrojené složky pod kontrolou, a bojovat proti němu je zbytečné ... " To je fajn, že to takto formuloval, on, který se v roce 1978 hrdě hlásil k idejím 25.února 48, co by asi dělal za okupace 39-45 ??? Asi by se hrdě hlásil k nacistům. Atˇžijí bratři Mašínové a všichni ti,kteří patřili k jejich skupině ...
Datum: 19. 09. 2008 01:22:23 Autor: Leonid Křížek
Předmět: Další blasfemie od KSČM
V Halo novinách vyšel další článek plivající na odobojovu skupinu bratří Mašínů: http://www.halonoviny.cz/index.php?id=66789 Autor píše,že ze skupny "ještě žije a pochybné aureoly si užívá Milan Paumer". Inu, žije ještě jak Josef, tak Radek Mašínovi a po čestně službě v US Army ve svém vysokém věku stále úspěšně podnikají v USA. Měl jsem tu čest přeložit knihu Barbary Masin ODKAZ: http://www.militaria.cz/cz/link-recenze?item=odkaz kde je všechno naprosto objektivně vylíčeno. Předseda českých zločinců (KSČM) Filip v článku prohlásil, že "není přítelem žádného ústavu pro studium totalitních režimů". Inu, tomu se nelze divit. Vyšetřování zločinů nacistů a komunistů by vedlo nevyhnutelně k tomu, že byli postaveni před soud a potrestáni. To se nemůže bolševikům hodit do krámu. Nacismus byl odsouzen a čelní protagonisté potrestáni. K tomu v českém Absurdistánu nedošlo. Máme sice Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (zákon č. 198/1993 Sb.), ale KSČM je parlamentní stranou a předsedou poslanecké sněmovny je komunista Filip Vojtěch JUDr. To je jako kdyby ve Spolkové republice Německa zasedal v čele spolkového sněmu stál řekněme nějaký neonacista (hlavou NSDAP byl Hitler, sle soudruh Filip se jeho zločinů nedopustil...) a požadoval potrestání bojovníků proti nacismu, protože se odvážili vzít do ruky zbraň. Taková absurdní situace snad nemá na světě obdoby! Pan Filip osočuje hrdiny třetího odboje, jejichž boj označuje zákon č. 198/1993 za "legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty" za vrahy. To tu není nějaký zákonodárce, který by pana Filipa poslal před soud a nakonec do basy?! Neumím si představit, že by v Německu byla v parlamentu nacistická strana a její představitel by hanil oběti nacismu a bojovníky proti němu. V České republice je to realita. Jak to, že takový stát vezme někdo do EU, do NATO, jak to, že se s námi demokratické režimy baví? Co na to dnešní mladí lidé? Je mi z toho na blití.
Datum: 25. 09. 2008 10:35:14 Autor: Andreas
Předmět: Otřesné
Leonid: Souhlas. Ano je to opravdu otřesné a do nebe volající. Když slyším výkřiky KSČM nemohu si nevzpomenout na groteskní parodii na právo v případu "elektrikáře" Grebeníčka staršího...
Datum: 26. 09. 2008 19:31:45 Autor: K.Bartošík
Předmět: KSČM
Článek,o kterém píše p.L.Křížek jsem četl.Je to otřesné,když zloděj křičí chyťte zloděje.Nejvíce mne zaráží jejich aragance při osočování bratru Mašínu,a přitom jim dodnes s rukou kape krev.Už jim asi nic neříká farář Toufarˇ,vystěhování a pozavirání sedláci,zničené životy minimálně dvougeneraci lidí a další jejich zločiny.A přitom ještě dnes jsou miliony lidí na naší planetě nuceny žít v nejhorší bídě kvůli pokřivené ideologii jistého Karla Marxe,ačkoli on sám v roce 1844 napsal"Člověku nepřísluší spokojit sepouze se zelím,jestli se může dostat i k ušlechtilé zelenině."Zrovna jemu by příslušelo,aby se spokojil se zelím,protože pak by nemohl celý život tahat peníze z kapsy dobráckého trouby Englse,nepromrhal by jmění své ženy a neuvrhl celou rodinu do nejhorší bídy.Celý život to byl jen ubohý žebrák a stejně tak utiskoval celou svou rodinu.No a jak je vidět dodnes se s toho komunisté nepoučili.Neustále někoho kritizují,ale před vlástním prahem si ještě nezametli.A přitom cca 50% člen KSČ po druhé světové válce byli kolaboranti gestapa a ani jejich velký hrdina J.Fučík nemá čisté svědomí.
Datum: 28. 09. 2008 08:09:08 Autor: J. Strauss
Předmět: K. Bartošík
Mě to tu s Mašíny připadá tak, že zřejmě skutečně zloděj křičí chyťte zloděje, neboť staletá zkušenost ukazuje, že nejaktivnější přisluhovači režimu se stávají po změně systému opět nejaktivnějšími přisluhovači režimu nového a karateli režimu předcházejícího. Lidé pochopte už, že tu nejde o žádný odboj, ale sprosté vrahy, kteří loupili pro své obohacení a zabíjeli pro rozkoš ze zabíjení. S takovými chcete souhlasit a obdivovat je?
Datum: 02. 10. 2008 14:37:57 Autor: Petr 1
Předmět: pro J.Strauss
A odkud to tak na beton víte, že to bylo pro obohacení? A hlavně ta rozkoš ze zabíjení? Vy jste tam s nimi byl? A nebo jste také někoho zabil? Jinak nevím jak by jste se do toho uměl tak vcítit.
Datum: 02. 10. 2008 23:04:20 Autor: -lk-
Předmět: ad Strauss
Myslím si, že odpovídat někomu takovému, jako je p. Strauss, je kontraproduktivní. Asi nečetl zdejší obsáhlou diskusi, asi nečetl knihu Barbary Masin ODKAZ. "Obohacení" sloužilo k tomu, aby byly peníze na zbraně, odboj etc. etc. "Rozkoš ze zabíjení" v situaci kdy pět kluků pronásleduje Volkspolizei a sovětská vojska v NDR, to je fakt tak směšný argument, že to ani p. Strauss nemůže myslet vážně. Kdyby se "obohacovali", tak měli pár tisíc čs. korun a mohli je utrácet, ale oni šli na Západ, aby mohli bojovat v případné další válce proti komunismu. To dokázali svojí 5letou službou v US Army. Proč musíme pořád dokazovat nějakým "Straussům", že byl 3. odboj, byla občanská válka etc. etc. Když se brání pět kluků proti desetitisícům vojáků ve snaze dostat se do US Army, to je rozkoš ze zabíjení? Pane "Petr 1" a ostatní, má cenu diskutovat s "užitečnými idioty"? Oni nás k tomu vždy vyprovokují. Je to marný boj, jako ten Dona Q. s větrnými mlýny. Vše bylo napsáno, vysvětleno, obhájeno, zákonem č. 198/1993 Sb. kodifkováno, a pořád někdo musí beztresně hanět hrdiny 3. odboje. ABSURDISTÁN. Sancta Simplicitas.
Datum: 09. 10. 2008 11:36:01 Autor: K.Bartošík
Předmět: pro J.Stauss
Vážený pane Straussi,všemu tomu to zabijení,jak tvrdite Vy, se dalo jednoduše předejít.A to tak že mohli komunisté dovolit lidem,kteří s jeho režimem nesouhlasili klidný odchod do zahraničí,přesně tak jak to učinili čeští bratři pod vedením J.A.Komenského,po Bilé Hoře.Ale komunsté s naši země udělali koncentrační tábor,kde musel každy skákat podle jejich not,a kdo nechtěl,byl okamžitě odeslán do vězení (buď za své názory,politické postoje,odmítaní účastnit se voleb,za svou víru,za účast v odboji na špatné straně,kritika politiky KSČ,SSSR a pod).Ale naopak je vidět že Vy sám obdivujete komunistické vrahy typu Grebeníčka a dalších jemu podobných,kterým kapala s rukou krev ještě po roce 1989.
Datum: 13. 10. 2008 06:50:42 Autor: J. Strauss
Předmět: Mašínové
Rád bych ukončil tuto diskusi, i když jste nadmíru zábavní ve své zášti vúči všemu, co neodpovídá vašemu názoru na svět. Tak tedy. Nejde mi o tzv. III. odboj, osobně si velice vážím lidí, kteří dokáží projevit svúj názor a riskovat pro něj i určiou míru nepohodlí. Jde mi však tu dvojici vrahú, kteří se vydávají za odbojáře a z kterých si někteří z vás udělali modly. Prolitá krev je vždy stejná a pokud ji pan Bartošík odsuzuje na rukou vyšetřovatele Grebeníčka měl by ji stejným dílem odsoudit i na rukou Mašínovských. Já chápu, že spoustě těch, kteří se staví na obranu Mašínú a nekriticky je staví do role hrdinú vzal minulý režim luxusní byty,peníze, služebnictvo, vily za Prahou a společenské postavení. To všechno se jako křivda zapomíná asi nejtíže a z toho pramení jejich postoj k letúm minulým. Ale ten postoj je dnes již směšný a poslouží většině objektivně myslících lidí na pobavení. Takže pánové jen tak dál, ať se máme na čem bavit.
Datum: 13. 10. 2008 08:08:16 Autor: Petr 1
Předmět: pro p. J.Strausse
Velmi Vás ctí Váš talent trefně odpovědět na můj dotaz. Nemohu nežli poděkovat.
Datum: 13. 10. 2008 16:48:42 Autor: andrea
Předmět: Mašínovi
Vzhledem k tomu, že jde o syny válečného hrdiny ,jehož mimořádné činy komunisté znesvětili poválečným pronásledováním jeho rodiny ,nemohu jinak než se opětovně přihlásit k mému prohlášení, které jsem napsala v této diskusi dne 10.3.08 pod svým pseudonymem "Factfinder" , takže zdravím oba bratry Mašínovy, a doufám, že se , spolu se svojí sestrou, dožijí velmi vysokého věku .
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945