logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

Paumer a ti druzí

…aneb jaká kontroverze?

Ve středu 4. srpna 2010 jsme se rozloučili s Milanem Paumerem. Nádvoří poděbradského zámku bylo zaplněné smutečními hosty, stála tu vyrovnaná řada jeepů s americkými vlajkami, starší i mladší chlapi v amerických, britských i československých uniformách (jedna i skotská), skauti, odbojáři i ústavní činitelé.

Pódium zaplavené věnci a květinami, čestná stráž, rakev… Na smuteční tryzně promluvili i tři nejvyšší ústavní činitelé – předseda senátu, předsedkyně poslanecké sněmovny a pan premiér. Nejsem fandou Přemysla Sobotky, ani bývalého komunisty Nečase, ale nutno přiznat, že mi připadlo, jakoby tu nesbírali politické body – spíš naopak. Pan premiér doslova prohlásil, že před Božím soudem bude Milan Paumer shledán čistým a spravedlivým. Mihl se tu i ministr obrany, paní předsedkyně Nejvyššího soudu i Jeho Jasnost. Před pár lety by se žádný postbolševický politik neodvážil na podobnou manifestaci přijít, natož promluvit před médii. Dá se to nazvat pokrokem?

Vojenský přidělenec USA v ČR předal bratru zesnulého americkou vlajku, jak je to na pohřbech veteránů US Army zvykem (při té příležitosti připomínám, že Milan Paumer odmítl pohřeb na Arlingtonském hřbitově veteránů ve Washingtonu D. C. – dal přednost rodné hroudě). Někdo nazval vystoupení politických veličin na pohřbu „tanečky“. Já si myslím, že otevřené ocenění 3. odboje u příležitosti pohřbu Milana Paumera výše zmíněnými pány je slušným gestem a přiznáním chyby v dřívější politické orientaci. Mohu se mýlit, ale v danou chvíli mi Sobotkovo a Nečasovo gesto přišlo chlapské. Nyní k té kontroverzi: U příležitosti pohřbu se vyrojilo opět nemálo spílání skupině bří Mašínů do vrahů. Na to téma bylo popsáno již mnoho papíru (vlastně internetových stránek, takže do určité míry šetříme lesy – jak my vrazi potenciální [rozuměj, příznivci Mašínů a spol.] tak vrazi praktikující [rozuměj komunisté a spol.]). Myslím si, že nekonečnou debatu výstižně ilustrují dva hlasy, které tu s dovolením ocituji. Zároveň se autorům obou příspěvků omlouvám za porušení autorským práv – ale domnívám se, že v tomto případě jde spíše o věc než o tantiémy (pokud se budou přesto cítit poškození, nechť se na mě obrátí).

První příspěvek byl otištěn pod názvem Tragický omyl třetího odboje v Mladé frontě Dnes 28. 7., jeho autorem je Tomáš Zahradníček. Kromě jiného mudruje: Problém "ostrůvků svobody", na něž se společnost v sebezáchovném pohybu [po WWII] rozložila, spočíval v tom, že vytvářel mentality, o něž stále zakopáváme jako o nejtrvalejší zhoubné dědictví této éry. V podstatě nejde o nic menšího než o rozpad národní společnosti zpátky do tlup. … Uvnitř platí mušketýrské všichni za jednoho, jeden za všechny, ale vůči zbytku společnosti, vůči "cizím lidem", se členové tlupy často chovají bez velkých ohledů. Osudu Milana Paumera a jeho přátel bratří Mašínů rozumím jako dovedení této fáze rozkladu do tragické krajnosti. … K povinnostem bojovníka, který bere spravedlnost do svých rukou, což tehdy učinili, patří správně vyhodnotit situaci, zvolit protivníka a prostředky k boji. V tom všem úplně selhali. Nevidím za nimi jiný výsledek než mrtvoly lidí, kteří se jejich představám o třetím odboji náhodou připletli do cesty. …. Hrdinství bylo nestřílet a najít si pro život užitečnější program, jako to dokázali bratři Medkové či Havlové a mnoho a mnoho dalších dědiců první republiky … Příklad okruhu bratří Mašínových je pro mě příkladem opačným a odstrašujícím. Vidím v nich pomýlenou skupinku, která se na osudové křižovatce vydala špatným směrem a za ohromného nasazení napáchala mnoho zbytečného utrpení nevinným, aniž čemukoli prospěla. (Konec citátu) Nevím, jestli Tomáš Zahradníček psal tyto věty po třetím plzeňském, ale i kdyby s jasnou hlavou, beru jeho slova jako urážku třetího odboje, jenž byl koneckonců uznán i Zákonem č. 198/1993 Sb. ze dne 9. července 1993, kde se doslova praví: … režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, byl zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný a Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.

V té souvislosti je zajímavé, že ti, kteří osočují odboráři slovem „vrazi“ často citují s obdivem Miladu Horákovou. Ano, tak má podle komunistů vypadat odboj: nechat se ve vykonstruovaném procesu zavraždit. Anebo se měli Mašínové a spol. upálit jako Palach. Pak by jako neškodní mučedníci došli úcty. Ale bojovat za svobodu se zbraní v ruce? No fuj! Na Zahradníčkův patetický výkřik reagoval dne 30. 7. v MFD Roman Joch článkem Odboj proti tyranii nebyl žádný tragický omyl. Tento text pro jeho závažnost ocituji celý: Vědomé smíření se záměrně páchanou nespravedlností je neslučitelné s lidskou důstojností. Důstojný život, aby byl vskutku důstojný, musí být svobodný či o svobodu usilující. Pro Francii válka v červnu 1940 skončila. Bylo od francouzského odboje správné, že si přál válku další či pokračování té předešlé? Přece letecké bombardování, vylodění Spojenců v Normandii, fronta procházející celou zemí, všichni ti mrtví - to bylo strašné! Zasloužili si to Francouzi? Stálo to za to? Stálo za to polské Varšavské povstání v roce 1944? Stála za to maďarská revoluce v roce 1956? Říká-li ve své tirádě proti Mašínům a Paumerovi (Tragický omyl třetího odboje, MF DNES 28. 7.) Tomáš Zahradníček „A“, měl by říci taky „B“: „Ne, nic z toho předešlého nestálo za to. Nejvyšší hodnotou je biologické přežití.“ To je však stanovisko otroka. Je to odpověď, která plně uspokojí Gottwaldy a Heydrichy a Hitlery a Staliny tohoto světa: když někdo odrazuje porobené od ozbrojeného, násilného odporu. To zajistí snadný triumf a nerušenou hrůzovládu totalitářů spolehlivě. Lze sice biologicky přežívat jako otroci, ale je to hanebné. Tak žijí zvířata, a když tak na základě své volby žije i člověk, snižuje se na animální úroveň. Člověk na rozdíl od zvířat má rozum, kterým je s to pochopit, co je dobro, pravda, spravedlnost. A když to chápe, je ho nehodné, aby se vědomě smířil s nespravedlností systémově páchanou na nevinných. Naopak, autenticky lidský je protest, odpor, vzdor. Tudíž biologické přežití není nejvyšší hodnotou. Ani vlastní, ani přežití druhých. Lidský život v jeho biologickém rozměru není cílem o sobě, ale jen prostředkem k naplňování toho, co je autenticky lidské: úsilí o spravedlnost. Vědomé smíření se záměrně páchanou nespravedlností je neslučitelné s lidskou důstojností. Důstojný život, aby byl vskutku důstojný, musí být svobodný či o svobodu usilující. Proto zabíjení druhých či obětování vlastního života - nikoli jako cíl sám o sobě, nýbrž jako prostředek, sice vždy bolestný, ale za určitých okolností jediný s nadějí na úspěch - za účelem obhájení či dosažení svobodné společnosti jsou morálně přípustné, ba za určitých okolností i žádoucí. Rozhodně více než biologické vegetování tváří v tvář kruté nespravedlnosti. U dvou režimů - hitlerovského nacistického a stalinského komunistického -nebylo žádných pochyb o jejich radikální nespravedlnosti; o tom, že byly vědomě a systematicky založeny na vraždění nevinných. Odpor vůči těmto režimům byl oprávněný, ba mravně povinný. A argument, že v případě komunismu na rozdíl od nacismu nešlo o stav války, je nepravdivý: jednalo se válku ze strany režimu vůči lidu. Legitimních způsobů odporu bylo víc a nemusely být jen násilné (byl to i nenásilný odpor bratří Medků a Havlů), ale vzhledem k vražednému charakteru režimu byl legitimní i násilný odpor bratří Mašínů a Milana Paumera. Jistě, při tomto typu odporu umírají lidé - ne proto, že by byli nutně zlí nebo si to jednoznačně zasloužili - ale proto, že na daném místě a v dané situaci to nejde udělat jinak, má-li mít legitimní, tj. svobodný politický řád šanci na úspěch vůči režimu jednoznačně nelegitimnímu. A právě proto, že biologické přežití není nejvyšší hodnotou, je zabití lidí, osobně sice možná hodných, ale na daném místě a v dané situaci objektivně ve službách nelegitimního režimu, ospravedlnitelné. Proto lze otázky z úvodu zodpovědět jednoznačně a jasně, bez paralyzujícího relativismu: „Ano, stálo to za to. Vylodění v Normandii a všechny boje o Francii, bombardování a mrtví, stálo to za to. Varšavské povstání, stálo za to. Maďarská revoluce, stálo to za to. A pokus Mašínů, Paumera a dalších, stálo to za to taky.“ Máme-li vůbec něčeho litovat, pak jen toho, že se k nim nepřidalo více lidí. (Konec citátu). Lépe to snad už říci ani nelze. Pane Jochu, děkuji. Lidé, kteří nazývají příslušníky 3. odboje vrahy, se hluboce mýlí. Buďto jsou ignoranty z neznalosti problematiky, anebo ze zlé vůle (o tom, že nerespektují zákon 198/1993 Sb nemluvě). Pro jejich poučení mohu kromě jiné literatury doporučit zejména všestrannou, objektivní a na důkladném výzkumu založenou knihu Barbary Masin ODKAZ. (Pokud ovšem o poznání stojí a nejsou vedení zmíněnou zlou vůlí.) Chtěl bych připomenou ještě jednu věc, na kterou se často zapomíná. Mašínové a spol. zdaleka nebyli jediní, kteří se režimu („nelegitimnímu a zavrženíhodnému“) postavili se zbraní v ruce. Vzpomeňte odbojářů ze Žatce, vojáků i civilistů, kteří chystali výjezd na Prahu s tanky (popraveni 1949), uprchlíků přes hranice, kteří padli v přestřelce s pohraničníky, a dalších, o kterých ani nevíme. Odboj byl roztříštěný a až na Mašíny jej nikdo nepřežil (anebo v nejlepším případě skončil na dlouhá léta na uranu). Proto se zdá, že Mašínové a jejich druzi byli tak ojedinělí. Komunistický režim válku se svými občany vyhrál – a zajatce nebral (vzpomeňme Švédu, Janatu, Nováka, paní Zdenu Mašínovou…).

Žatecký odbojář Karel Sabela (za volantem) na fotografii krátce před tím, než byl s dalšímy členy skupiny Praha - Žatec zatčen a popraven pro pokus o státní převrat.

A zcela na závěr dva citáty. Milan Hulík ve svém ohlédnutí za Milanem Paumerem napsal: „Chudák Reinhard Heydrich mohl vraždit dál a dodnes žít, kdyby si Gabčík s Kubišem místo zbraní vzali na křižovatku do Kobylis mávátka.“ Ozval se i Pavel Kohout, polepšený komunista: "Oba Mašínovi, Milan Paumer a jejich popravení kamarádi byli spolubojovníky všech statečných, kteří ode dne, kdy Československo obsadila německá armáda, až do dne, kdy je opustila armáda ruská, vedli zápas o svobodu a demokracii, jaký mnoho občanů raději vzdalo a teď se, krom toho, že je soudí, chlubí, jak porazili totalitu svým mlčením.“ Vždycky jsem si myslel, jednou komunista, do smrti komunista (anebo: komunismus není  přesvědčení, je to diagnóza). Pavel Kohout i Nečas mě přesvědčují o tom, že tomu tak nemusí být. Že je možné prozření, poučení, pokání. Klobouk dolů.

 
Datum: 06. 08. 2010 11:52:57 Autor: Andrea
Předmět: Milan Paumer ještě jednou
"Lidový´" režim byl režimem sov. voj. a polit. poradců a jejich na slovo poslouchajících československých přisluhovačů,často z řad konfidentů Gestapa, kteří se k moci dostali nelegálním pučem, a nastolili zde atmosféru strachu vůči zbytku obyvatelstva,diktaturu všehoschopných ozbrojenců, mj. milicionářů,a dalších aktivistů režimu, kteří nosili služební zbraň - ten, jenž v 50.letech nosil ve jménu režimu zbraň, byl jeho kombatantem, nikoliv civilistou, proto ještě jednou čest památce Milana Paumera, Andrea Kostlánová
Datum: 15. 08. 2010 12:42:39 Autor: Pavel
Předmět: skutečně nelegální??
V roce 1946 občané ovlivněni demagogii, tak jako dnes svobodně volili komunisty.V únoru lidí stávkovali dobrovolně, protože to měli placeno a každé půlhodiny odesílali presidentu Benešovi telegram, aby podepsal i když většina z nich nepochybovala, že pan president odolá jejích surovému nátlaku. Do obchodu mých rodičů se dostavila promrzlá žena se svým děťátkem, s tím aby jej mohla nakrmit, posadila se na nabídnutou židli, vytáhla svůj prs a mrně nakrmila, poté se zabalila, poděkovala a šla demonstrovat s dítkem do mrazu, aby president podepsal (byl jsem svědkem.) Pan president tento masový teror nevydržel. V té době národ jásal, rozdávala se zemědělská půda šlechty. Lumpenproletariát se stěhoval ze svých kutlochů do bytů ve městech a slibovalo se ještě více. Nesvádějme to jenom na komunisty, vinni jsou všichni ti co volili komunisty, demonstrovali,
Datum: 20. 08. 2010 14:38:15 Autor: ferry
Předmět: pohřeb p. Paumera
Mohu jen opakovat text z poděbradských plakátů : "VRAH ZŮSTANE VRAHEM !"
Datum: 20. 08. 2010 15:19:50 Autor: P.B.
Předmět: rozumbrada ferry
Ferry, zkus si nejdřív přečíst něco jiného než Rudé právo či Haló noviny, než budeš opakovat lži z plakátového pamfletu. Samozřejmě, pouze v případě, že bys chtěl vědět, jak to tenkrát bylo. Jinak můžeš opakovat lži, jaké chceš. Zvláště anonymně, ty hrdino
Datum: 20. 08. 2010 18:22:00 Autor: Andreas
Předmět: pro P.B.
Třeba měl Ferko na mysli Klementa Gottwalda :)
Datum: 23. 08. 2010 14:43:24 Autor: Kobyla
Předmět: Zbadělost a zabedněnost,
tak se dá nazvat reakce na 3. Odboj.Neznám a nevidím rozdíl mezi fašismem a komunismem.Svoje dcery jsem už v dětství varoval a poučoval před totalitou a nesvobodou.Pokud někdo jakým koliv způsobem bojuje proti těmto diktatůrám,tak má můj obdiv a pochopení.M.Horáková těžko mohla sestřelit letadlo se syfylitikem Gottwaldem na palbě a zrovna tak těžko mohli Mašínové a spol. postřílet soudruhy v parlamentu.Prostě bojovali jak uměli proti systému,který si navážil svých hrdinů a lidu.Myslím si,že s komunismem se nemůže vyjednávat,ale bojovat i dnes v parlamentu o jeho zákazu.Stále jsou na dobrých postech díky dvěma slovům v nadpisu.
Datum: 24. 08. 2010 07:38:35 Autor: ferry
Předmět: paumer - pro p. P.B.
Je mi 70 let a viděl jsem v padesátých letech hořet stohy. Viděl jsem pohřeb houbaře zavražděného banderovci,(teroristé, nikoliv bojovníci za demokracii), vím o případu přes tři vesnice, kdy bojovník za demokracii zabil tajemníka tehdejšího Národního výboru - to vše v 50. letech. Byl jsem tehdy školák, ale všechno na mne tehdy hodně zapůsobilo - takže mne nikdo nemusí poučovat co je terorismus a co je boj za demokracii. Snad bych Tě mohl poučit, že "Právo" už není "Rudé", ale jen "Právo", ale to já nečtu, připadá mi příliš podbízivé dnešnímu tržnímu (chápej zlodějskému) hospodářství. Pane P.B. ať jsem dělal co jsem dělat Vaše jméno uvedeno v příspěvku není, ale u Vás to asi anonymita není, že.
Datum: 24. 08. 2010 08:41:37 Autor: -lk-
Předmět: viz též...
...čsp. Respekt, 2.-8. 8. 2010. Marek Švehla v článku Mašínové: náklady, výnosy velice pregnantně spor o diskutovanou odbojovou skupinu glosuje. Spolu s článkem Romana Jocha Odboj proti tyranii nebyl žádný tragický omyl (celý uveřejněn v tomto článku) je to to nejlepší, co bylo na dané téma řečeno. Trvat na variantě "vrazi" svědčí buď o neschopnosti či neochotě naslouchat argumentům. Není co dodat.
Datum: 24. 08. 2010 20:01:33 Autor: P.B.
Předmět: pro ferry
Jestli si někdo, jen díky tomu, že viděl pohřeb houbaře a ví o případu přes tři vesnice, udělá názor na Milana Paumera, tak je zřejmé, že s dotyčným je těžké, či spíše nemožné, pokoušet se o diskuzi podloženou věcnými a relevantními argumenty. Právo nečtete - příliš se podbízí, takže zbývají Haló noviny. A možná, že jste také sledoval 30 případů majora Zemana. Inu, proti gustu žádný dišputát. Škoda jen, že se pouštíte do diskuzí o věcech, kterým evidentně nerozumíte, a to porozumění se asi už nezlepší.
Datum: 24. 08. 2010 20:52:56 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro Ferry
Vážený pane ferry,když jste viděl hořet stohy,a pohřby padlých,tak co Vám říká chování Vámi obdivovaných lidí co nosili na rukávech rudé pásky s nápisem RG.O věcech,které na Češích provádělí Němci a Mašínové slýchávame stále od 50 let. O brutalitě Čechů na Němcích,ale též na Češích se dozvídáme pomalu a po kouscích.A já jelikož jsem pouze roční 1952 ptám se proč asi?Protože pocházím s míst,ze kterých byl tento odsun prováděn,a otec byl ročník 1918,vím o tom mnoho.A je jen škoda,že tito lidé už nežijí, možná by se někteří odpůrci Mašínu velice červenali.Jak říkaval můj otec,Němci co v roce 1938,běhali po lesích v bílych podkolenkách a volali,že chtějí Velkoněmeckou říši, skončili v roce 1945 rychle v jiné straně s Rudou knížku a odsun se jich minul.A Ti co byli loajální museli republiku opustit. Vážený pane Fery,je třeba si uvědomit,že žádná totalita nemůže existovat bez nepřátel.Pokud nejsou k dispozici,je nutno si je vymyslet. Vřele Vám doporučuji si přečíst knihu od Vaclava Jiříka:"Kupředu levá"
Datum: 03. 09. 2010 14:23:13 Autor: mirdaxxx
Předmět: proP.B
Chlapče,nevím kolik ti je let,ale máš to v hlavě pomotaný,asi jako lidé v 48,kteří věřili v ksč a skočili na líbezná slova o budování komunismu.
Datum: 03. 09. 2010 15:12:12 Autor: P.B.
Předmět: mirdaxxx
Mirdo, chlapče, jestli chceš diskutovat, měl bys nejdřív napsat nějakou myšlenku o které se dá diskutovat. Nebo patříš mezi ty jedince, kteří příliš myšlenek nemají a o to více napadají ty, kteří se od nich liší?
Datum: 15. 09. 2010 23:39:26 Autor: Mirek Klátil
Předmět: pohřeb Paumera
Na tyto stránky jsem zavítal náhodou,a proto docela žasnu jak je tento server zaměřen elitářsky a osoba p.Křížka mi zavání těžkou elitářskou demagogií,hraničící až s vymýváním mozků.Podotýkám,že nejsem politicky vyhraněn ani doprava ani doleva,ale činy skupiny kolem bratří Mašínů,to nemá s odbojem nic společného,to byla obyčejná gangsteřina.Pokud by chtěli dělat odboj,měli se pokusit odstranit špičky režimu,třeba Gottwalda,Čepičku nebo Zápotondu a ne zneškodňovat pokladníky,strážníky a vystřelit zasahujícímu hasičovi oko,to je prostě obyčejná ubohost.A jestliže současný režim pokládá takovéto lidi za hrdiny třetího odboje,tak to už na tom musí být hodně špatně.
Datum: 18. 09. 2010 12:17:47 Autor: Jižan
Předmět: Pro M.Klátila
Vážený pane Klatile,dle Vašeho názoru kdo má jiný názor něž Vy je elitář a agent Wall Street a CIA.Pokud by byli bolševici tak dobří jak se zde vyjadřují někteří, tak proč neumožnili bratrům Mašínům a jiným zájemcům odejít z republiky svobodně a dobrovolně? Místo toho bolševici postavili železnou oponu,kde postavili ozbrojenou pohraniční stráž, která měla za úkol jediné šikanovat obyčejné lidi,kteří měli jiné názory a postoje.Pokud by lidé, kteří chtěli odejít mohli odejít,nemusela některým lidem od PS,ale i dalším lpět na rukou krev. Nevím, proč urážite p. Křížka. Můj názor je ten, že pan Křížek na svém webu umožňuje se každému svobodně vyjádřit. Že jeho názory jsou někdy rozdílné svědčí o tom, že diskuse zde probíhá svobodně, a nikomu není vyhrožováno za jeho názory. Dle slovníku je elitář: "V politickém a společenském smyslu jsou elity viděny jako osoby zastávající zvláštní autoritativní pozice či privilegia, vzdálená od většiny lidí, kteří nedosahují jejich kvalit". Takže vidíte, asi jste šlápl vedle.
Datum: 19. 09. 2010 00:47:13 Autor: Mirek Klátil
Předmět: pro Jižana
To,že jsou bolševici pěkná cháska,je pravda,v tom s vámi souhlasím,i v tom,že neměli lidem,kteří tu nechtěli žít,bránit k odchodu za kopečky-potud je věc jasná.Další věc je ta,že pokud jde o skupinu kolem Mašínů,tak ti alespoň zpočátku utíkat vůbec nechtěli,ale pohybovali se různě po našem území,kde páchali různé záškodnické akce a podobné nekalosti,na které tehdejší režim stejně nijak nedoplatil,pouze to odnesli víceméně řadoví občané,kteří nikomu nic zlého neudělali.Nezlobte se na mě,ale pokud tito lidé mají být v současnosti nějakým způsobem glorifikováni,tak potom v naší společnosti není něco v pořádku.S tím souvisí moje asi trochu averze na článek pana Křížka-samozřejmě má na svůj postoj a názor právo a nikdo mu ho nebere,otázkou ovšem je jestli je to jenom jeho postoj,nebo za tím stojí v pozadí určité vlivné skupiny.A to nemluvím vůbec o tom,zdali je schopen si svoje názory,které zde prezentuje srovnat se svým svědomím,protože předpokládám,že setkat se s pozůstalými po řádění bratří Mašínů by asi nechtěl.
Datum: 19. 09. 2010 15:52:01 Autor: Jižan
Předmět: Pro M.Klátila
Osobně,pokud chceme soudit Mašiny,tak potom musíme i soudit lidi,kteří v komunistických kriminálech páchali trestné činy na vězněných lidech-viz umučení kněze Toufara,dosud nevyřešené vraždy v Babicích,vystěhování a šikanování sedláku a tak by se dalo pokračovat dále.Pokud byl pohnán k soudu soudruh Grebeniček st,a další tito výtečníci tak celá slavná levice v čele s KSČM,se postavila za ně.Takže já se ptám,pokud někdo může obdivovat tyto lidi,kteří ve věznicich v U.Hradištia a jinych těchto věznicích mučili neviné,a na rukou jim ulpělo daleko více krve než Mašínům,tak proč bych já nemohl mít také úctu k Mašinům.Kdo se omluvil a podíval do očí těm tisícum nevinych odsouzených,(Soudy vynesly přes dvě stě trestů smrti, stovky doživotí a tisíce odsouzení na dvacet až pětadvacet let) vystěhovaných s domovů,lidem,kteří byli šikanováni,už tím že jejich děti nemohly studovat,oni museli vykonávat práci podřadnou,i přesto že měli daleko vyšší vzdělání než jejich utlačovatelé a pod.Nevím možná jsem pomýlený,ale zatím si stojím,neboť buďme rádi,že už neplatí rčení z dob komunismu:"Co řeknu to sedí,ale nerad bych seděl za to co řeknu"
Datum: 19. 09. 2010 20:07:49 Autor: Mirek Klátil
Předmět: pro Jižana
Zdá se mi,že se asi neshodneme,navíc bych řekl,že trošku odbočujete od tématu.Nevím proč říkáte,že chci Mašíny soudit,toto jsem nikde netvrdil,bohatě stačí to když nebudou bůhvíjak oslavováni a glorifikováni,protože prostě není za co.Už jsem zde jednou zmínil,že pokud chtěli proti režimu bojovat měli se snažit odstranit tehdejší vládnoucí špičky,potom by se dalo jejich konání pochopit,i když by s ním určitě řada lidí nesouhlasila,určitě by mělo svůj smysl.To je jako kdyby parašutisti,kteří zde byli za války shozeni místo atentátu na Heydricha zlikvidovali nějakého vesnického konfidenta nebo hlídače,celá akce by tak vyzněla do trapnosti.Stejně tak akce skupiny bří Mašínů mají punc partyzánštiny,spojené s krvavou řezničinou a jako takové nejsou hodny jakéhokoliv oslavování.Komunistický režim se zejména v 50.letech k lidem samozřejmě nechoval v rukavičkách a jeho jednání bylo odsouzeníhodné.proto nechápu proč jeho čelní představitelé,nejsou zavření,když už tu máme 20 let tzv.demokracii,sedí akorát bába Polednová,ale to je spíše takové divadlo k smíchu.Přece tu vládne pravice,navíc s dostatkem převahy hlasů,neměl by teda být žádný problém tyto lidi pohnat před soud a zcela v souladu se zákonem potrestat.Proč se tak neděje je spíše důvod k zamyšlení pro vás,pane Jižane.
Datum: 19. 09. 2010 20:32:20 Autor: P.B.
Předmět: pro M.Klátila
Pane Klátile, zkuste se nejdříve zamyslet, zda by domácí odboj ze druhé války mohl uskutečnit atentát na zastupujícího říšského protektora a v případě, že se domníváte, že mohl, zauvažujte, proč to neudělal. Pak se zamyslete nad vaší "myšlenkou" - měli se pokusit odstranit špičky režimu,třeba Gottwalda,Čepičku nebo Zápotondu. Máte alespoň elementární představu, jak probíhal odboj v letech 1939 - 1945 a kolik pokladníků,strážníků a hasičů (dle vašich slov) přišlo o život jen proto, že byli v uniformách německé branné moci, nebo organizací s ní spojených? Zaznamenal jste nějaké odsudky nad odbojáři a partyzány z těch důvodů, které používáte vůči bratrům Mašínům a jejich společníkům? P.S. Causa Polednová je pro vás "divadlo k smíchu". Zkuste zapřemýšlet, proč nebylo odsouzeno víc těch, kteří sloužili opovrženíhodnému komunistickému režimu?
Datum: 25. 09. 2010 23:06:59 Autor: Mirek Klátil
Předmět: pro tajného agenta W4C P.B.
Z vašeho příspěvku vyplývá,že se mám neustále zamýšlet,tak vám udělám radost a budu o sobě přemýšlet,jak bych se mohl napravit.Takže za prvé-domácí odboj samozřejmě atentát na Heydricha provést mohl,že to neudělal je věc další-bránilo mu v tom vědomí,že by se tím národ dostal do obrovských po tíží a represí,což exilová vláda v Londýně zrovna neřešila,jí šlo hlavně o to zviditelnit se konkrétním činem odporu,aby spojenci viděli,že československý národ vzdoruje fašismu a že si čs.stát zaslouží být po válce obnoven.Za druhé-že přišlo za války mnoho uniformovaných německých strážníků a dozorců o život je samozřejmě pravda,ale jednou byl válečný stav,což se o 50.letech říci rozhodně nedá.Nakonec i starej Mašín,jako jeden ze tří králů likvidoval skopčáky a nezaznamenal jsem nikde,že by ho za to někdo odsuzoval,spíše naopak.A nakonec za třetí-že nebyli odsouzeni ti co sloužili minulému režimu,tak na to je odpověď velice jednoduchá-když komančové v r.1989 předávali moc,vznikla určitá dohoda-my vám to v poklidu předáme a vy nás necháte na pokoji.V případě,že na nás někdy v budoucnu šáhnete,začneme zpívat,a moc lidí by se i dnes divilo,jak to tenkrát bylo.Takže asi tak pane agent P.B.
Datum: 30. 09. 2010 20:11:58 Autor: P.B.
Předmět: Mirek Klátil, který kolem sebe vidí tajné agenty
Když se zamýšlíte (při pozorné četbě - můžete opakovat několikrát po sobě - zjistíte, že jsem vás nevyzýval k přemýšlení o sobě ani k vaší nápravě), příspěvky nejsou tak pobloudilé jako 15.9.; zamýšlejte se tedy nadále a časem snad napíšete něco pořádného a podloženého fakty a ne pouze pocity. A jestli k tomu potřebujete tajné agenty, proti gustu žádný dišputát.
Datum: 16. 01. 2011 19:58:13 Autor: tonda
Předmět: Mašíni a Paumer
Byli to sprostý vrazi. Dost věcí, který udělali neměly nic společnýho s odbojem, ale jen s osobním prospěchem. Zabít svázánýho policajta není odboj, ale vražda. Zabít pošťáka taky není odboj, ale vražda. Jediný, co by si zaloužili je kriminál. Nejsem komunista, nikdy jsem nebyl a nikdy nebudu. Koukám na to čistě z lidskýho hlediska.
Datum: 03. 05. 2011 06:26:35 Autor: cenzor
Předmět: vrah Paumer
Psovi psí smrt! Teď už se konečně smaží v pekle!
Datum: 03. 05. 2011 06:59:05 Autor: Pavel
Předmět: panu Křížkovi
Smažte to, je to nevkusné
Datum: 03. 05. 2011 09:39:37 Autor: kriks
Předmět: Pavel
Preco nevkusne? Veci treba nazyvat pravym menom.
Datum: 03. 05. 2011 10:12:53 Autor: Leonid Křížek
Předmět: panu Pavlovi
Diskusi mazat nebudu, Pavle. Je to názorná ukázka polarizace názorů českého národa 21 let po tzv. revoluci. Neustále nám připomíná, že tu stále jsou lidé, kteří považují boj proti komunistickému zlu za zločin. Je dobře vědět, že žijí mezi námi. Jak říkal v souvislosti s jinou zločineckou ideologií Julek Fučík: Lidé, bděte!
Datum: 03. 05. 2011 10:23:22 Autor: Pavel
Předmět: pro Krikse
Admirál Canaris za obdobný výrok svého podřízeného ve věci Heydricha udělil pokárání s tím, že: ?O mrtvých jenom dobře" přestože věděl, že Heydrich pracoval na jeho zničení. Servr militaria není politická žumpa, je to výrok spodiny lidské společnosti. Je pravděpodobné, že anonym censor se tímto snaží zapomenout na svoji minulost (nebo svých rodičů).
Datum: 03. 05. 2011 12:01:45 Autor: Andrea
Předmět: Nesmaží se v pekle
Problémem zdejších dehonestátorů národních hrdinů je obrovský rozdíl mezi duchovnem těch, kteří se zbraní v ruce bránili svoji fyzickou a duchovní svobodu, bratři Mašínové i ideály svého hrdinného otce, a duchovnem dehonestátorů, kteří z pohodlí svého domova představují groteskní ilustraci známého úsloví honni soit qui mal y pense/WHO THINKS EVIL ...
Datum: 03. 05. 2011 16:00:07 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro cenzora a Tondu
Pro soudruha cenzora a Tondu.Vaše tvrzení se mně spíš jeví jako nesčíslněkrát prokázaná lživost ruských a českých bolševiků. Maj to v krvi a vždy budou lhát. Nikdy jsem jim nevěřil a nikdy nebudu. Jsou to lháří a vrahové, viz mírová smlouva s nacistickým Německem,napadení Polska v roce 1939,zamlčování hromadného úmrtí nevinných rolníku při uměle vyvolaném hladomoru na Ukrajině ve třicátých letech minulého století,popravení nevinných polských důstojníku(které stříleli jak na jatkách) Katyni, Černobyl, bratrská pomoc ďo ČSSR v roce 1968, vraždění v Maďarsku apod. Komunismus je ještě horší, než nacismus, komunistí jsou vrahové a ten kdo je podporuje je spolupachatel.
Datum: 04. 05. 2011 07:07:22 Autor: Josef
Předmět: Polarizace názorů
P. Křížek decentně napsal, že diskuse je ukázkou polarizace názorů českého národa. A to je právě ta tragédie. Neměli bychom se snažit půlstoletí po událostech hledat spíše historické a morální zhodnocení a poučení pro současnost i budoucnost? Zatím jsou zde dva vyhraněné názorové proudy, hodnotící činnost např. bratří Mašínů zcela jednoznačně každá ze svého úhlu pohledu a hledající argumenty pouze pro svá stanoviska. Historické události je ale dobré hodnotit bez apriorní předpojatosti, především pokud chceme vyslovit nějaký soud o morálnosti určitého jednání. Např. chápu, že pokud se skupina lidí rozhodne vést boj proti nelegitimnímu režimu, může se jim stát, že z důvodu vlastní bezpečnosti usmrtí odzbrojeného protivníka, byť z hlediska mezinárodních konvencí je takové jednání zločin. Připouštím, že v situaci nouze to může být omluvitelné i morálně přípustné. Ale pokud se něco takového stane více než jedenkrát, považuji to za morální selhání, které nelze ničím odůvodnit.
Datum: 04. 05. 2011 08:35:58 Autor: K.Bartošík
Předmět: Názor
Myslím,si,že pokud chceme zhodnotit činnost bratří Mašínu,musíme se též podívat na to jak čistý byl odboj za 2.světové války,kdy Ti co bojovali proti fašismu,jsou hrdinové a Ti co bojovali proti komunismu jsou považování za vrahy. A tak vzniká zcela zákonitě otázka, zda bylo počínání a konání odbojářů a partyzánů, ke kterým patřilo samozřejmě také i vraždění, vždy v souladu s etickými měřítky a zda se jejich násilnosti dají skutečně vždy omlouvat pouze politickým motivem a etikou války, přičemž dochází i k prolínání motivů k násilnostem páchaných z pohnutku ?vlastenectví? s motivy boje proti národnímu socialismu či boje za demokracii.
Datum: 04. 05. 2011 20:33:20 Autor: kriks
Předmět: Leonid, Andrea etc.
Cesky narod prosto zasa potrebuje svojich "heroes". Predtym Fucik, potom Masinovci, Horakova. A tak dokola v ceskych dejinach. Nikdy si nepriznate chyby, nikdy nebudete mat spatnu vazbu. To signalizuje zanik naroda. Slovaci su objektivnejsi. A dokonca aj rusky narod, ktory nikdy proti Slovakom bojujucim na vychodnom fronte neurobil restrikcie. Priklad stihac Jan Reznak. Cesi ho chceli znemoznit, nie Rusi. Cesi su ako ameba, nadavaju na Rusov, maluju tank IS-2 naruzovo a Slovakom nadavaju, ze bojovali proti spojencom v WW2 Rusom.Cesky narod a aj Vy pan Leonid trpite schizofreniou. Idete uz iba do zabudnutia. Ak chcete, v pohode moj prispevok vymazte, ale to Vase cechackovstvo je uz neznesitelne. Nie ste schopni sa postavit k svojim dejinam celom. To taky Emanuel Moravec na rozdiel od Vas bol iny chlap! Pravda v bulharskych zakopoch sa po ... al ako gulometcik, ale potom dokazal stat za svojim slovom. A teraz sa pozrite na seba, komu ste verni, comu? Pre Vas mnohych Cechov iba plati "kam vitr tam plast". Chvalabohu, ze sme konecne oddeleni, vo svojom smrade si zite sami aj s Masinmi a Paumerom.
Datum: 04. 05. 2011 21:12:37 Autor: Pavel
Předmět: to kriks
kriksi, ujišťuji tě, že jsme rádi, že jsme se vás zbavili a ty nelez na český server, když se neumíš chovat.
Datum: 05. 05. 2011 11:05:21 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro krikse
Pane kriksi.Je třeba,aby jste si uvědomil toto. Vytvoření společného česko?slovenského státu přispělo zásadním způsobem k přežití Slováků jako svébytného etnika. Násilná maďarizace, kterou vůči nim uplatňoval bývalý uherský stát, pokročila již tak daleko, že nebýt rozpadu habsburské monarchie, slovenský národ by během krátké doby přestal existovat. Byla to právě pomoc Čechů z Čech a z Moravy, která umožnila vybudovat základní slovenské vzdělávací a kulturní ústavy a která udělala konec odnárodňování a maďarizaci. A slovenská odměna byla v tom že jste v roce 1939 vrazili čechům do zad dýku a spojili se s Hitlerem. No a po 2. světové válce,jste za pomocí čechů stali na straně vítězů. Možná v něčem máte pravdu a já vždy budu tvrdit,že byl český národ za první republiky "svobodný a hrdý,což už nelze říci o bdobí po roce 1948. Na závěr jedna poznámka.Pokud jste takový hrdý slovák,tak si na webu Toulky českou minulostí přehrajte pořad z 27.2.2011 co o slovenském národě prohlásil v roce 1848 jeden Váš význačný člověk J.Kollár-možná se budete divit.
Datum: 05. 05. 2011 12:14:29 Autor: Pavel
Předmět: pokračování
Dokumenty takového charakteru jako napsal kriks ukazují na komplex méněcennosti autora. I když v případě krikse nemusí jít jenom o komplex, obzvláště pokud jej jeho mama jako kojence napájela lovórovicou, aby spal ? a nejenom to, ani jej neuměla vychovat. Z rozboru jeho článku lze dedukovat, že autor - jeho rodina byla, to čemu se říká klerofašistická a kriks dodatečně do své zrůdné ideologie integroval ideologii komunistickou podle zásady, kam vítr, tam plášť, jak sám implicitně přiznává. Znám osobně mnoho Slováků, vynikajících lidi, ostatně jsem na Slovensku studoval, mohu uvést akademika Čabelku, docenta Točíka SAV a jiné. Jsou to lidé, kteří dělají národ Národem. Co ale s takovým kriksem a jemu podobným? Je to spodina, odpad společnosti, za kterou se normální člověk stydí, ostatně proto píší anonymně. V probíhající diskusi není ani náznak antislovakismu, přesto kriks cítí potřebu se odreagovat ze svého prožívání pocitu méněcennosti. V české společnosti jsou Slováci vnímáni jako nejsympatičtější cizinci, pokud jsou za cizince vůbec považování. Vzdor tomu takoví kriksové se vehementně snaží tyto sympatie podlomit, možná že se snaží zlepšit svoje image u jižních sousedů, pro které jsou mnohdy ?Tót nem ember? a jako národ již vůbec ne.
Datum: 06. 05. 2011 10:35:40 Autor: misustov
Předmět: argumenty pana Bartošíka
S argumenty pana Bartošíka souhlasím, i když se dotýká dvou diskutabilních bodů tedy: 1. Svoboda a hrdost ? tento fenomén patří do filosofie, etiky a prakticky je demonstrován právě na citovaném webu Toulky českou minulostí z 27.2.2011. Pokud by byl národ takový, jak jej definuje pan Bartošík, potom by pro zajištění svoji svobody musel vykonat vice a to nejenom v minulosti, ale i v současnosti. S trochou ironie si dovoluji provést korekturu: ?Byl a je veselý a bezstarostný?. 2. Vrážení dýky do zad je řečnický obrat. Skutečnost byla taková, že 14. Března stál Josef Tiso před Adolfem Hitlerem, který mu sdělil. Že Německo obsazuje historické země a o Slovensko nemá zájem. Slovensko tedy mí dvě alternativy: I. Vyhlásit samostatnost, nebo - II. Bude ponecháno na pospas Maďarsku. Msrg. Tiso udělal to, co udělal a za to byl popraven. Kdyby se rozhodl pro variantu II. Byl by rovněž popraven. A otázka pro pana Bartošíka: Co byste dělal Vy na místě Josefa Tisa? Tímto neobhajuji v žádném případě destrukční politiku a akce Luďáků a Hlinkovců pouze poukazuji na to, že nic není tak jednoduché jak to malují prostoduší politici.
Datum: 14. 05. 2011 11:38:48 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro p.Misutova
Pane Misutove,možná máte pravdu,ale já si myslím,že Msrg. Tiso stál před stejným problémem jako prezident Beneš.A dle mého soudu se oba dva se rozhodli špatně.Jeden se rozhodl,jak se v roce 1938 povídalo:"Zvolil plán aeroplán" No a druhý dotáhl Slováky na stranu němců a nakonec válčili jako Hitlerovi spojenci na východní frontě a až za pět minut dvanáct v SNP "prokázali" protihitlerovské smyšlení Pravda je ta,že se Slovensko odtrhne,a že si zvolí tzv.samostatnost si odhlasovali sami Slováci ještě před válkou. Jinak si myslím,že každý svobodný stát ma bránit své hranice, ať se děje co se děje. Pokud toto neučiní, ztráci jeho národ svou hrdost, hrdost nejen pred zahraničím, ale hlavně před sebou samym. Výsledkem kapitulace bylo následnych šedesat let v kterých se svobodný narod sebevědomých lidi změnil v bandu poskoku a alibistu. Nejlépe do vyjádřil finský maršál C.G.Mannerheim když prohlásil:"Svoboda národa,jestli má být trvalá,musí být vykoupena vlastním úsilím a krví svých synů."
Datum: 17. 05. 2011 06:12:14 Autor: Pavel Rampír
Předmět: kriks-Mgr Cisko
Tak nás zase navštívil,nemýlím-li se,pan magistr.Je někde v článku o Slovensku, Rezňákovi,boji Slovenského štátu za WWII? On prostě potřebuje používat sprostá slova a nenávist.
Datum: 17. 05. 2011 09:31:57 Autor: Misustov
Předmět: propana Bartošíka
Dovoluji si navázat na referát pana Bartošíka, se kterým nejsem v rozporu, nesdílím však jeho názor, že v osudových hodinách měl president Beneš rozhodnout jinak. Problém chybných rozhodnutí presidenta Beneše vezměme pěkně pozpátku. Obrana svého teritoria není ani tak otázkou hrdosti, ale spíše odvahy, připravenosti, racionality, vědomí odpovědnosti. Se svým přítelem plk. Řezáčem jsem strávil mnoho diskuse s použitím dostupné literatury a map, na toto téma. Byl to voják do morku kosti, odborník na dějiny ČS armády, přednášel na vojenské akademii. Diskusi uzavřel takto?: ? Jako voják bych se bránil, ale jako politik v situaci presidenta Beneše bych udělal to, co udělal?. Situace v kritických dnech 1938 byla beznadějná také v důsledku chyb, kterých se naší politici (nikoli lid ? to je stádo) v minulosti dopustili. Proč házíme vše na Beneše? V roce 1932 po návratu z konference v Ženevě řekl nejvyššímu velení a politikům:?Máme tak čtyři léta. Krize přijde nejpozději v roce 1937 a do té doby musí být republika vojensky plně připravena.? A co se tato čtyři léta dělo? Lid byl dále veselý a bezstarostný, politici navíc šetřili [obdobně, jako dnes]. Kdo tehdy byl vinen? Viník se musí pro získání přízně lidových mas vždy najít. Jednou to je Beneš, kterého obviní opilec Gottwald, že se nebránil, když i ti bosí Habešani se bránili pouze s oštěpy, jindy jsou vinni Židi, kulaci, soukromníci, bolševici, agenti stb, podle toho co je vhodné. Počátkem třicátých let využila hospodářskou krizi Francie k výstavbě maginotovy linie. Německo ke zbrojení a výstavbě komunikací nutných pro manévry vojsk. Jak využilo krize Československo? - Kalouskovsky, jak jinak, úsporami a škrty, zbídačením spoluobčanů a vinen byl nakonec Beneš, protože nenašel odvahu ke zmasakrování českého národa. Beneš nese však spoluvinu za nehajítelou konfiguraci teritoria, které se nudlovitě roztahovalo napříč celou střední Evropou a v Evropě mělo nejnepříznivější poměr plochy území a délce hranic, krom Norska, které však sousedilo s neutrálním, spřáteleným Švédskem. Idea národa československého byla pouze nereálnou vidinou. Zabráním Horní Země jsme si znepřátelili Maďarsko. Do Slovenska jsme musely investovat nenávratné obrovské finanční prostředky. Lze konstatovat, že z pohledu obranyschopnosti zemí koruny české, mělo být ponecháno Slovensko po dosažení samostatnosti, svému osudu. ČSR se do posledních hodin své existence spoléhala na Francii, že francouzské matky pošlou na smrt své syny pro Československo, které Francii odmítlo na počátku dvacátých let pomoc pouhou formou blokády Německa, při připravovaném obnovení vojenských operací ? možná, že dějiny by kráčely jiným směrem. Zajímavé, že toto se Benešovi nevytýká, on mu toto totiž nevytýkal ani Hitler. Francouzský generální štáb po inspekci ČSR konstatoval jeho nehajitelnost a doporučil ofenzivní strategii, která by byla pro francouzské strategické plánování výhodnější ? Poměrná dostupnost k vodnímu toku Mohan, dosažitelnost Vídně a Berlína. Československo však mělo hluboko do kapsy a bylo nadále veselé a bezstarostné ? jako dnes. Za tento počin sice Beneš nemohl, ale musel nést následky. Druhá velmoc, na kterou jsme upírali zrak, byla Anglie. Postoj k nám, vyjádřil její ministerský předseda, v květnu 1938 Neville Chamberlein v tom smyslu, že československý stát je nenormálním umělým výtvorem, a že tento stát by ve své současné formě neměl existovat. Itálie k nám nechovala v zásadě nepřátelské úmysly. Benito Mussoliny dokonce napsal knihu o mistru Janu Husovi a byl držitelem řádu Bílého lva. Tyto vztahy byly zřejmě zkaleny naším postojem k italské agresi proti Habeši. Při hodnocení těchto vztahů se mi v povědomí rýsuje chmurná prognóza císařské hymny: Osud trůnu habsburského Rakouska je osudem. Nedotýkám se zde národnostní otázky, pouze cituji svého známého, který byl v této době v Hlučíně velitelem čety: ? V četě jsem měl čtyři Čechy, ostatní byli Němci, jak by to dopadlo, když bychom vypochodovali z kasáren?? Studiem předválečných novin jsem došel k názoru, že tehdejší politická representace Slovenska neměla na odtržení zájem. Jejím zájmem bylo vydírat historické země, obdobně jak dnes Bárta a VV vydírají předsedu vlády Petra Nečase. Msrg.Tiso, když stál před Hitlerem, tak sekyra gilotiny již svištěla dolů, na předměstí Petržalka stály demonstrativně dvě německé divize. Nevyhlášení samostatnosti by mělo za následek rozdělení Slovenska mezi Maďarsko, bratrské Polsko a Německo. Svolaný slovenský sněm tedy zvolil přijatelnější variantu. Na protest proti tomuto rozhodnutí tehdejší luďácký předseda slovenské vlády Karol Sidor podal demisi. Po válce mu to nepomohlo, dostal v nepřítomnosti dvacet let. Je příznačné pro naši justici, že takový Šano Mach, který těsně spolupracoval s Němci, inicioval a organizoval deportace Židů a persekuce, vyváznul jenom s 25. lety vězení. Šano Mach totiž nebyl katolický kněz, nelze však vyloučit, že byl agent Moskvy. Tiso, který, přestože nepodepsal v průběhu svého prezidentování jediný rozsudek smrti, byl popraven. Diskutabilnější je fenomén hrdosti a to jak jej kdo chápe. Montéři a technici mohou být hrdi na to, že postaví a uvedou do provozu elektrárnu v klimatických podmínkách, ve kterých naši vojáci nejsou schopni udržet v provozuschopném stavu ani své pistole. Cituji- ?Také Aleš Opata potvrdil. "Došlo ke konkrétní situaci, kdy ta zbraň selhala,"?. Křepčení davů na náměstích po vítězném hokejovém zápase však není projev národní hrdosti, ale projevem radosti. Dovolím si na závěr předvést ukázky osobního pojetí cti, hrdosti - Radek John prokázal svoji hrdost: ?Nepotřebuji žádnou trafiku ? odcházím a minimálně do zítřka se nevrátím?. Citovaný Karol Sidor, prokázal svoji hrdost, když nepodlehnul nátlaku nacistů a 14. března 1939 odmítnul vyhlásit samostatnost Slovenska. Hrdost prokázal kpt. Schwarz, Němec, v Československých službách [během IWW sloužil v císařské armádě Německa], absolvent Potsdamské akademie, který po zničení Československa odmítl nastoupit do wehrmachtu s odůvodněním: ?Přísahal jsem věrnost Československé republice, této přísahy mne nikdo nezprostil a neshoduje se cti pruského důstojníka, aby zradil?,( Válku přežil v KL Dachau).
Datum: 17. 05. 2011 11:43:20 Autor: Andrea
Předmět: K prezidentu Benešovi
Souhlasím jak s panem Bartošíkem, tak s panem Misustovem, a vážím si toho, co napsali. Beneš samozřejmě za všechno nemohl, a bylo obdivuhodné, jak k Hitlerově hněvu důsledně poskytoval zázemí německým antifašistům, zejména židovského původu, což nečinila ani Francie, zatímco Švýcarsko je přímo vydávalo. Je však tragikomické, že jak nacisté, tak francouzští fašisté (mj. L´Action Francaise z 29.9.38) při odtržení Sudet machiavelisticky citovali samotného Beneše, a to stranu 182 z jeho díla Rakouský stát a česká otázka, kde píše (nejde o doslovnou citaci) :" Pro Čechy to samozřejmě musí být český stát vytvořený ze tří historických částí svatováclavské koruny, Čech , Moravy a Slezska, jak byl český stát formulován v programu obnovení české státnosti z roku 1848.. Když se však nad programem z roku 1848 důkladně zamyslíme, zjistíme, že takovýto český stát je nerealizovatelný a nelze jej s vážnou tváří prosazovat, když jedna třetina občanů z těchto historických území je rozhodnuta jej neuznat a se zbraní v ruce proti němu bojovat.. Dohoda mezi oběma etniky v Čechách nebude možná, dokud obě etnika nebudou plně autonomní. Proto je nutné je od sebe oddělit.? První chybou tudíž byly Trianonská a St.Germainská smlouva, další osudovou chybou byla pštrosí politika appeasementu Chamberlaina a Daladiera s tím, že ? česká otázka je složitá již sama o sobě? , špatným tahem na tehdejší politické šachovnici byl i chybný postoj britské a francouzské vlády k Mussolinimu , a zejména k bigotně katolickému generálu Frankovi, jenž Hitlerem pohrdal, a kardinální chybou byl francouzský monstrózní pakt s bolševiky ( první pakt se Stalinem Paříž podepsala již 29.9.32) , který vzápětí v roce 35 podepsala i Praha. Jak napsal v září 1938 jistý redaktor komunistického listu l´ Humanité :? Naše veškeré sympatie patří pracujícím masám Československa, a jeho národnostním menšinám ? Slovákům, Němcům, Židům, a Madˇarům , které všechny ústřední vláda v Praze brutálně utlačuje ? ?
Datum: 18. 05. 2011 23:00:22 Autor: Mgr. Cisko
Předmět: smiech
Tak pán Rampír zase raz boľševicky vydedukoval, že kriks a ja sme tá istá osoba, v čom sa naprosto mýli, tak ako vo všetkom, čo tu napísal (potvrdí admin). Onen pán nestojí za komentár. Zato pozoruhodne objektívny je misustov, píše nepochybne pravdu, keď hovorí, že Tiso stál pred voľbou samostatnosť alebo rozdelenie medzi Poľsko a Maďarsko. Toto ale českí bartošíkovci nechcú počuť. Predsa si musíme vyberať vhodné historické fakty na podopretie vopred zvolených právd. Smiešne. Kde je skutočná pravda? Pravdou je, že Karol Sidor samostatnosť Slovenska nechcel a z tohto pohľadu nezradil. Ani Tiso netúžil po samostatnom štáte. Nemeckí historici (vôbec nenaklonení Slovákom) potvrdzujú, že Tisa bolo treba silne presvedčiť, asi ako Háchu. Ani to nezapadá do legendy o dýke v českom chrbte? Čo dokáže narobiť takáto lživá legenda, vedeli by rozprávať Nemci, ktorých Hitler kŕmil legendou o dýke v chrbte armáde bojujúcej v 1. svetovej vojne. Táto lož ich doviedla až ku poslednému mostu vyhodenému do vzduchu v II WW. Boh nás ochraňuj, aby mala bartošíkovská legenda o slovenskej dýke v roku 38 nejaké následky.
Datum: 19. 05. 2011 06:53:17 Autor: Pavel Rampír
Předmět: kriks
Pokud jsem se bolševicky mýlil tak se panu Ciskovi samozřejmě omlouvám. Přesto bych chtěl podotknout že článek se týká úplně něčeho jiného než kam ho ten problematický příspěvek přivedl.Myslím že situace po roce 1948 byla ještě složitější než v letech předválečných a pro syny plukovníka Mašína snad neřešitelná.
Datum: 19. 05. 2011 12:33:12 Autor: Mgr. Cisko
Předmět: pre P.R.
Ospravedlnenie prijímam a pridávam svoje (za toho boľševika). Inak, na Mašínovcov môže byť každý Čech hrdý. Človek zahnaný do kúta koná skratovo a nie vždy v rukavičkách, no platí slovenské príslovie: Keď sa rúbe les, lietajú triesky. Osobne by som ocenil najmä poučenie pre súčasníkov, že sa dá bojovať aj s režimom, ktorý mal všetky mocenské páky v rukách. Mať tak teraz nejakých Mašínovcov k dispozícii, nelietali by z okien politikov len ich spisy, ale aj oni sami. (Na oboch brehoch Moravy).
Datum: 19. 05. 2011 13:01:36 Autor: Daniel
Předmět: Mašínové v Reflexu
Okomentovali upomínky na svoji vojenskou službu v US Special Forces: http://www.reflex.cz/clanek/dokument/41315/bratri-masinove-pisi-exkluzivne-pro-reflex.html a Reflex uveřejnil dokonce na téma jejich odchodu na Západ comics: http://www.reflex.cz/galerie/kultura/14596/?foto=0
Datum: 27. 05. 2011 23:42:51 Autor: Kriks
Předmět: odpved
Su mi vsetci smiesmi, co kecaju o klerofasizmu.Cech sa nema k tomu vyjadrovat. Ceai ako narod tazko ko- laboravoli s nemcami. Ich terajsie snahy su smiesme Slovaci sa dnes hrdo hlasia k boju voci SSSR. Rusov to netrapi. Ako v krcme,Slovaci sa vedeli bit dobre. Az doslo k poznaniu, ze vec je prehrata . Zachovali sa ako kazdy maly narod vid Fini. A nejaky primitivny Cech Leoniod Krizek ide vyucovat o klerofazizmu. Dobry cesky hlupak,ale kapialisticky. Cesi aj vdaka Leonidovi ukazuju svoju ubohost. Byt Cechom tak zam Leonida hanbim. To je obr kokot ceskeho naroda. Len si ho pestuje toho blba on vas privediem do raja. Ak budete odvazny spytajte sa co za to berie! Isto bude tak otvoreny, ze vam to povie. Inak je to cesky zmrd, on dobre vie co robi. Jeho paraola ON A ROSS HEDVICEK. Su to uzasni ludia ako Masini budu podrezavat obycajnym obcanom hrdla. Vivat Leonid!
Datum: 28. 05. 2011 09:57:34 Autor: Leonid K.
Předmět: Pro "Krikse"
"Kriksi", opet jste me pobavil. Mimochodem, o klerofasismu jsem se v zadnem svem prispevku nezminil. Potesilo me vase zaverecne "vivat". Konecne mou praci nekdo ocenil. Cesi se za me stydet nemusi, jsem napul Rus. Tak leda oba narody napul. Pisu bez diakritiky, protoze jsem prave na navsteve v kapitalisticke cizine, kde inkasuji od CIA, CIC a MI6 jidasky gros za provozovani Militarie. Howgh
Datum: 30. 05. 2011 22:11:36 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro Krikse
Tyhle urážky si, pane Kriksi ,můžete vyprávět se Slotou u borovičky. Nás s těmi domnělými křivdami nemusíte masírovat. Asi to byla Masarykova chyba, že vás nenechal napospas Maďarům. Nemuseli bychom plýtvat prostředky na zcivilizování nevděčných téměř sedmdesát let. Jinak se Slovensko se odtržením od Československa dopustilo zrady na Československu a nově vzniknuvší "Slovenský štát" jednoznačně a průkazně i vojensky kolaboroval s nacistickým Německem. Přesto však se s tímto "štátem" nezacházelo po skončení války jako se státem poraženým. Ke kolaboraci s Německem Slovensko rozhodně nemělo žádný výsostný důvod.Ať bylo soužití jaké bylo, to však nebyl důvod ke kolaborací s Německem, to byla jen a jen záminka pro odtržení od Československa. Tiso to měl u Hitlera docela dobrý, protože ochotně posloužil při rozbití Československa a chvílema potom na Slovensku dělali jakýsi nekrvavý "pogromy" na Čechy. \vyhnali odtamtud spoustu Čechů, hlavně učitelů a policajtů o žebrácké holi. Tiso byl k němcům servilní a rozkazy poslouchal. Nemůžu si pomoci,ale jak se situace na ruském bojišti začala obracet, začal obracet i Tiso, ale velmi opatrně a hodně pozdě. Slováci měli štěstí v tom, že se zase po válce spojili s Čechy v jeden stát a tím jim byla fašistická minulost v podstatě prominuta, Stalin nechal potrestat jen jejich profašistického prezidenta. Takhle se z role poražených vyvlíklo i Maďarsko,Rumunsko,Chorvatsko,Bulharsko a vlastně i NDR, jak přijali novou komunistickou víru, vše bylo odpuštěno, a nikomu se žádný reparace nebo odškodnění nemuselo platit. Závěrem,chci jen říci,že nemohli zrádci být popraveni, neboť se na konci války přeměnili velmi často na partyzány a vstoupili do odbojářských organizací. A přeci by nežalovali sami sebe. Metafora viz major Terazky - ak jsme tých bolševikov strielali - pardon fašistov.
Datum: 31. 05. 2011 21:12:31 Autor: solem212
Předmět: pre p. Bartošíka
S mnohým sa dá súhlasiť, ale predsa len: "Slováci meli štestí v tom, že se po válce zase spojili s Čechy?" Prepáčte, to, že sa so Slovenskom nezaobchádzalo po vojne ako s porazeným štátom, bola zásluha SNP (okrem iného). Neviem, či Vás kriks tak rozčúlil, ale poriadne preháňate a paušalizujete. Nie všetci odbojári boli bývalí fašisti (okrem cca 18 000 pochybných "partizánov" bojovalo v SNP 60 000 vojakov armády, ktorá sa prihlásila k ČSR, dokonca tu lietali na lietadlách Českí letci z Anglicka, bojovali tu mnohí Česi z východného frontu, ale tiež Francúzi - to boli tiež prezlečení fašisti?) To, že kriks je, jemne povedané, jednoduchého zmýšľania, nemusíte oplácať podobnou mincou. Podľa archívnych materiálov posielal prezident Beneš na Slovensko svojich emisárov a dohadoval s nimi priebeh bojov, ďalej dnes platné Benešove dekréty tiež nehovoria o "Slovenských zradcoch", hoci vznik Slovenského štátu skutočne bol Hitlerovým dielom s pomocou Slovenských fanatických klerofašistov, medzi nimi úbožiakov, ktorí sa vŕšili na Čechoch a Židoch, v tomto všetkom máte samozrejme pravdu.
Datum: 31. 05. 2011 21:21:39 Autor: solem212
Předmět: ešte dovetok
Mám k dispozícii nejaké materiály (dopisy, kópie legitimácií a pod.) Dosvedčujú, že (hoci v malej miere) bojovali Slováci aj medzi čs. letcami v Británii, v Egypte, i na ďalších frontách proti Nemcom. Čo by asi povedali na vetu:" Slováci měli štěstí v tom, že se zase po válce spojili s Čechy v jeden stát a tím jim byla fašistická minulost v podstatě prominuta." Naozaj všetci Slováci mali fašistickú minulosť?
Datum: 01. 06. 2011 08:21:46 Autor: Pavel Rampír
Předmět: to solem
Nevycházejme z důsledků,najděme příčiny. Pokud by v ČSR nedošlo ke komunistickému puči žili by bratři Mašínové a tisíce jiných lidí poklidným životem. Pokud by nedošlo k nástupu Hitlera k moci, nebojovali by Slováci na Východní frontě.K případu"kriks"-každý národ má své hlupáky,netřeba reagovat,je to ztráta času..
Datum: 01. 06. 2011 14:16:40 Autor: solem212
Předmět: prosba
Zdravím, mám prosbu, kde by som sa mohol viac dozvedieť o onom pokuse ísť s tankami na Prahu? Nedokázal som nájsť viac, ako strohé informácie. Bol to len marginálny pokus, alebo ich bolo viac?
Datum: 02. 06. 2011 21:24:04 Autor: K.Bartošík
Předmět: Pro solem212
Máte pravdu v tom,že Kriks mi hnul žlučí se svými názor.Na druhé straně nutno řící,že ve Slovácích,je daleko více zakořeněný nacionalismus než v Češích.Vycházím s toho,že mnoho mých kamarádu,nebo přátel jsou Slováci,včetně sourozenců mého neboštíka tchána,kteří žijí na Slovensku.A mnohokrát jsem se pokoušel na toto téma začít diskusi,včetně SNP,odtržení Slovenska v roce 1939 a definitivně rozdělení k 31. prosince 1992,ale velice rychle jsem i raději ukončil,neboť jsem narážel na problémy podobné Kriksovi,i když nebyly tak vyhroceny.
Datum: 02. 06. 2011 23:30:21 Autor: solem212
Předmět: p. Bartošík
Možno iba treba rozlišovať. Každý rozumný Slovák musí odmietnuť "nezávislosť" z Hitlerových rúk (rovnako ako Mečiarových). Čo je to za nezávislý štát, ktorý prenasleduje a vyváža na smrť vlastných občanov, Židov, Čechov či Rómov. Moju matku (v mladosti čiernovlasú a kučeravú) takmer vyviezli do koncentračného tábora, pretože si mysleli, že je židovka (čo je hlúposť, máme okrem Slovenských aj Rumunských a Maďarských predkov - ako mnohí iní Slováci sme patrične miešaní). Jediné, s čím nesúhlasím, sú Vaše odmietavé postoje ku SNP. Nemám teraz na mysli tých lumpov z lesa (česť výnimkám), ktorí pri Nemeckom útoku vždy "ustúpili", takže Nemci obišli pozície regulárnej armády cez hory a vpadali jej do chrbta. Ešte za mlada, keď som diskutoval s jedným českým letcom, ktorý bojoval v SNP, pýtal som sa ho, či mu nepadlo ťažko prísť bojovať na Slovensko po roku 38. Odpovedal: "Prečo? Každý boj proti Nemcom je dobrý, aj keby padol iba jediný nemecký vojak." Podľa mojich údajov nasadili Nemci pri potláčaní SNP dve kompletné a dve čiastky divízií a stratili smrťou či zranením cca 2 500 mužov. Možno to skrátilo 2.WW o jeden deň, možno o týždeň. Dobré, nie? Pár slov ku Mašínovcom. Ich príbeh som čítal ako nejakú detektívku a tak ako väčšina historických postáv, sú rozporuplným príspevkom českých (československých) dejín. Ak by som mal vyjadriť percentuálne, potom ich klady tvoria 90 % a zápory 10 % skutkov. Politický systém v ČSR v 50. rokoch bol obludným monštrom. Ktosi to nazval: "Mastná polievka na peci triednej nenávisti." Trefné. Nenávisť voci schopným, majetným, vzdelaným, inteligentným, statočným, čestným ľuďom. Lúza sa vŕšila na slušných ľuďoch a tak sa mi celkovo vidí, že je dobre, že nejakí Mašínovci boli. Aspoň sa nemusíme cítiť takí úbožiaci (neskromne sa priživujem ako Slovák na ich boji, môžem?).
Přidat komentář

 

Vyhledávání

Foto týdne

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo

Agenti STB mají minimálně jeden společný rys - všichni tvrdí, že rozhodně žádnými agenty nebyli, anebo že s STB nespolupracovali vědomě... Překlad z ruštiny: Pracuj tak, aby soudruh Filip-Falmer byl spokojen. (c) aTeo


Recenze týdne

Vlasovci v boji za Prahu

Pomoc 1. ruské divize Ozbrojených sil KONR povstalé Praze, 5.-9. 5. 1945