logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Generál a jeho historikové Generál a jeho historikové

Robert E. Lee a americká historiografie

Práce Jiřího Hutečky, Generál a jeho historikové, představuje výkon po všech stránkách úctyhodný? Vyznačuje se zřetelně formulovaným a ujasněným záměrem, metodickou důsledností a zručností, velkou obeznámeností s prameny a relevantní literaturou a? obdivuhodnou promyšleností interpretační strategie, jež se vyznačuje neúnavným ? důvtipným a přesvědčivým zároveň ? hledáním vazeb mezi potřebami kolektivní mentality a budováním mýtu. Kromě nepochybné inspirace americkými vzory použil autor jako teoretické vodítko známou práci Clifforda Geertze, jež mu však posloužila spíše jako doklad a podpora vlastních úvah o vzniku a funkci symbolu. Proces přeměny hrdiny v symbol a posléze kult, k jehož demonstaci velmi záslužně použil daleko více prostředků než jen historiografickou produkci (jak zúženě nárokuje v názvu), ukázal na skvěle vybraném případu, na němž dokázal velmi zdařile spojit nároky ?nové kulturní historie? s konkrétní dějinnou materií. Se zvláštní empatií se autor dokázal vcítit do mentality, psychických stavů a potřeb ohroženého kolektivu. Ve své při se Hutečka dokonale vyzná a výborný dojem doplňuje i zřetelné vypravěčské nadání? práce je nadprůměrná nápadem, koncepcí, promyšleností i tvarem, stejně jako i nastolením ?kulturního? tématu v kontextu války. Kéž by se někdo pokusil s podobným úspěchem zapracovat na českých historických kultech.

 

Mgr. Jiří Hutečka (*1979) vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době absolvuje doktorkské studium v oboru obeckých dějin. Zárověň působí jako odborný asistent na Katedře sociálních věd a práva Univerzity obrany v Brně. Zabývá se především dějinami války jakožto kultuního a sociálního fenoménu lidské historie, dějinami vojenství a také dějinami paměti, resp. historiografie.

 

Vydala Univerzita Palackého v Olomouci, v Olomouci 2005

Počet stran 220 (doplněno černobílými fotografiemi a vyčerpávajícím seznam literatury a pramenů)


Autor recenze: Prof. PhDr. Svatava Raková, CScSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí