logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

HUSITÉ HUSITÉ

Na cestě za poznáním husitského středověku.

Jedná se o doprovodnou publikaci k expozici Husité. Nejde však o běžný výstavní katalog. Kniha obsahuje dva oddíly.

V první části, nazvané Slovem a obrazem, se osm předních českých historiků vyslovuje k základním tématům, jež jsou spojena s dějinami husitství a jež jsou také obsažena ve zmíněné expozici. Prameny revoluce objasňují poměry v pozdně středověkých českých zemích na pozadí evropského vývoje. Hledání správné cesty líčí vznik Husova pokusu napravit křesťanskou církev a složité cesty Husových následovníků k nalezení jednotného učení. Na bitevních polích se čtenář seznamuje s podobou husitského válečnictví. 

Tajemství vojevůdce alespoň částečně poodhalují okolnosti nejznámějšího husitského vojevůdce, neporaženého Jana Žižky. Kapitola Země a král se zabývá děním po skončení husitských válek, hledáním mírového uspořádání společnosti. Ve znamení kalicha zkoumá otázku vývoje kališnictví jako nové církve a jeho sepětí s evropskou reformací. Paměť připomíná život husitství v kolektivní historické paměti českého národa. Příběh města vypráví o vzniku a dějinách husitského města Hradiště na hoře Tábor od jeho založení až po nucený odchod nekatolíků z města po bitvě na Bílé hoře.


Druhý oddíl Doteky věcí vybral na kvalitně zpracovaných fotografiích přes třicet nejzajímavějších předmětů, jež jsou v expozici Husité vystaveny. Stručně popsal jejich osudy a původ.


Celá publikace obsahuje desítky, povětšinou barevných ilustrací k jednotlivým tématům. Často jde o výjimečné historické obrazové prameny, jež se v takové kvalitě a zpracování dosud u nás nedočkaly otištění. Mnoho ukázek pochází ze zahraničních knihoven a sbírek. Aby kniha dobře sloužila nejen domácímu publiku, je celá zrcadlově převedena do anglického jazyka. Doufáme, že své čtenáře naláká k návštěvě expozice Husité. A naopak, návštěvníci expozice si snad rádi knihu odnesou pro lepší zážitek, poučení i pobavení.

PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.

Publikace stojí Kč 490,- a k zakoupení je na muzejní pokladně ve Staré táborské radnici na Žižkově náměstí 1.

POZN. REDAKCE: Kniha vyšla již v roce 2011, ale dostala se nám do ruky až nyní, při návštěvě Husitského muzea v Táboře. Převzetím recenze P.T. editora přinášíme informa o knize těm zájemcům, ke kterým se stejně jako k nám nedostala. -lk-


Autor recenze: Zdeněk VyvíralSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí