logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Krása vojenského řemesla Krása vojenského řemesla

Výstava na pražském Hradě
Od té doby, co Vojenský historický ústav přišel o výstavní prostory ve Schwarzenberském paláci, vyvíjí celkem chvályhodnou snahu představit veřejnosti sbírky tu či onde. Jednak ve věži Mihulce na Pražském hradě, od února letošního roku (2007) také v Tereziánském křídle Pražského hradu. Výstava nazvaná Krása vojenského řemesla je zde instalována od 16. února a byla prodloužena do července tohoto roku (2007). Je to profesionálně prezentovaná ukázka sbírek bývalého Vojensko-historického muzea, jehož prostory (skvostný renesanční palác na Hradčanském náměstí) zabral pro sbírky Národní galerie pan profesor Knížák. Laikovi nezbude, než se divit, kde pan profesor bere ty konexe a zabere palác, který ?patřil? Ministerstvu obrany (neboť, jestli se nemýlím, vojenská muzea České republiky jsou provozována Ministerstvem obrany, nebo ne?) Historický ústav Armády České republiky má řadu expozicí ? Armádní muzeum (první a druhý odboj na Žižkově), Letecké muzeum ve Kbelích, skvělou expozici tankové, dělostřelecké a jiné techniky ve Vojenském technickém muzeu v Lešanech? Kde jsou dnes sbírky bývalého Vojensko-historického muzea na Hradčanech (s výjimkou expozice ve věži Mihulka), to se dnes laik nedozví. Nic proti restitucím, nakradený majetek se má vrátit, ale pokud byl Schwarzeberský palác vrácen původním majitelům, rád bych nalezl někde nějakou informaci. Nenalezl jsem ji. Proč palác tedy dostal Knížák na úkor Historického ústavu Armády České republiky? A jak to, že Ministerstvo obrany, jistě ?silná? instituce, si neokázalo pro své bohaté a z evropského hlediska unikátní sbírky zajistit například zrušená kasárna na Pohořelci, Štefánkova kasárna a další podobné objekty? O osudu sbírek této instituce napsal historik Čepička zajímavý (byť ?nedotažený?) článek pod poněkud zavádějícím názvem Movité kulturní památky na území Čech a Moravy v období II. světové vály (Historie a vojenství 4/2004). O osudech sbírky VHM vypovídá vlastně nepřímo i recenzovaná výstava. Jsou tu vystaveny skvostné exempláře z majetku bývalého(?) Vojensko-historického muzea, původně v hradčanském paláci, a to jak obrazy, tak zbraně, zbroje, výstroj a další artefakty, které si pamětníci pamatují z původní expozice na Hradčanech. Expozice je profesionálně zpracovaná, ať už se jedná o prezentaci muzejních předmětů či popisky a doprovodné informační tabule. Krása vojenského řemesla par excelance. Jsou tu i exponáty v původní expozici nevystavené. Zvláště palné zbraně představují vývoj různých technických řešení v celkem ucelené řadě. Pro laiky oslnivá sbírka, pro odborníky řada unikátů, které neměli šanci v posledních letech šanci spatřit. Však také zápisy v knize návštěvníků nešetří superlativy. Zájem o výstavu dotvrzuje prodloužení výstavní doby do konce července. Není zde na místě jednotlivé skvosty popisovat. Každý, kdo ještě výstavu neviděl, neměl by si ji nechat ujít. Ironická upoutávací fotografie na hlavní stránce Militarie je jen takový ?humor?. Výstava je umístěna v Tereziánském křídle Pražského hradu, které je přístupné jednak z 2. nádvoří, za druhé ze zahrad Pražského hradu. Stížnosti návštěvníků na špatnou orientaci jsou na místě, ale kdo chce, ten výstavu najde.

Autor recenze: -lk-SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí