logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Moje paměti Moje paměti

Další vydání pamětí největšího českého vojevůdce moderních dějin.

Paměti R. Gajdy (1892-1948) zachycují dramatickou epizodu novodobých dějin – legendární střet českých legií s rodící se bolševickou mocí. S našimi legiemi projdeme celou sibiřskou anabází, zúčastníme se důležitých událostí, které měly prvořadý význam pro politický vývoj v Rusku. Podrobný popis bojů, viděných očima jednoho z hlavních aktérů, přispívá zásadním způsobem k osvětlení dlouhou dobu tabuizovaných úspěchů naší vojenské historie.

Radola Gajda
Na svět přichází 14. února 1892 v Kotoru jako Rudolf Geidl. Za první světové války bojuje v legiích na území Ruska a získává titul generála.
Jeho kariéra v Československé armádě vrcholí roku 1926, kdy se stává náčelníkem hlavního armádního štábu. Ještě téhož roku je však za své postoje proti skupině Hradu a za přípravu převratu degradován a propuštěn z armády.
Je zvolen předsedou Národní obce fašistické, založené podle italského vzoru. Později zastává silné protiněmecké postoje, dokonce navrhuje Němce z republiky vyhnat.
V lednu roku 1933 dochází v brněnských židenických kasárnách k pokusu o puč. Akce končí fiaskem — zatčen je i Gajda, který s pučisty udržoval kontakt a v případě úspěchu měl nastolit v zemi diktaturu. Je potrestán šesti měsíci těžkého vězení.
Těsně před vypuknutím války stojí Radola Gajda v pozadí dalšího převratu, namířenému proti prezidentu Háchovi. Snaha vyvolat demonstraci končí neúspěchem, ale později Gajda získává post předsedy tzv. Českého národního výboru a chce z něj vytvořit protektorátní vládu. Němci se však soustřeďují na kruhy kolem prezidenta Háchy, čímž Gajdova politická kariéra končí.
Po válce je odsouzen na dva roky, ale po započítání vazby, kde téměř přišel o zrak, je vzápětí propuštěn. Život politického dobrodruha končí v Praze 15. 4. 1948.

Cena: 298 Kč
Vychází: 11. 8. 2008

Další informace ráda podá:
MgA. Zuzana Slováková
manažerka propagace
Nakladatelství JOTA, s.r.o.
Škárova 16, 612 00 Brno
Tel.: +420 539 086 583
Mob.: +420 737 259 004
slovakova@jota.cz

www.jota.cz


Autor recenze: Red. JotaSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí