logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Jiří Rajlich: Na křídlech světové války Jiří Rajlich: Na křídlech světové války

Epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu.

K loňskému 100letému výročí vypuknutí Velké války vyšlo jen poskrovnu odborných publikací vážících se k této převratné dějinné události. O to více nás potěšila publikace vpravdě přelomová, vycházející, tak jak je autorovým dobrým zvykem, z podrobného studia archivních i jiných pramenných materiálů. 

PhDr. Jiří Rajlicha (* 1964, Praha) jistě není nutné zájemcům o vojenskou historii obsáhle představovat ? mluví za něj více než šedesát knižních monografií, stovky časopiseckých studií a článků a účast na přípravě řady muzejních výstav a expozic. Absolvent historie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze pracuje od roku 1991 ve Vojenském historickém ústavu, kde je ředitelem historicko-dokumentačního odboru. Jeho dosud nejrozsáhlejším dílem je devítidílná řada Na nebi sladké Francie (1998, rozšířené vydání 2008) a Na nebi hrdého Albionu (1999?2005), v níž doslova den po dni detailně zmapoval historii československého letectva na západní frontě ve 2. světové válce.  Jeho historické studie vycházejí primárně ve čtvrtletníku Historie a vojenství. Kniha Na křídlech Světové války je jeho čtrnáctým titulem vydaným nakladatelstvím Svět křídel.

Konečně tedy máme publikaci, která se věnuje obšírně a zasvěceně historii českých letců a mechaniků v řadách rakousko-uherské branné moci. Sám autor nezastírá, že jedním z podnětů byla ve své době přelomová publikace Martina O?Connora Air Aces of the Austro-Hungarian Empire 1914?1918 (Champlin Fighter Museum Press, 1986). Tento americký lékař se při sestavování modelů prvoválečných letounů potýkal s nedostatkem informací o jejich kamufláži. Vydal se proto do Evropy, aby se poučil na místě ? a výsledkem byla obsažná publikace s medailonky 49 leteckých es monarchie. Rajlichova publikace je svědectvím, kam až bádání pokročilo od té doby? ale také důstojným pomníkem dosud opomíjeným vojákům české národnosti, kteří zůstali během Velké války věrni přísaze. Je to vůbec první souhrnná odborná publikace, která pojednává o českých vojenských aviaticích zaniklé monarchie.

Podle autorových závěrů letci z českých zemí ? Češi i čeští Němci ? tvořili přibližně třetinu létajícího personálu celého k. u. k. Luftfahrtruppen (ale také k. u. k. Seefliegerkorpsu). Dokládá to statistickým přehledy, seznamy nejúspěšnějších aviatiků podle počtu oficiálně uznaných vítězství (leteckým esem byl každý pilot s přiznanými 5 sestřely) a také přehledy příjemců příslušných vyznamenání. Na základě těchto informací dokládá, že těchto leteckých es nebylo 49, ale dokonce 62.

První část objemné knihy (712 stran) tvoří kapitola K počátkům a organizaci rakousko-uherského letectva a k problematice zastoupení letců z Českých zemí. Autor se dotýká také otázky jejich loajality ? po válce řada těchto veteránů tvořila páteř vojenského letectva mladé Československé republiky, aniž by se předtím jakkoliv zpronevěřila své národnosti.

Další oddíl se věnuje, jak svědčí název První taran v historii letecké války, atraktivnímu tématu. Tento sebevražedný čin proslavil ruského aviatika Petra Nestěrova, málokdo však ví, že jeho obětí se stal český pilot, František Malina. K podobné, ještě méně známé události tohoto typu došlo o tři roky později na italské frontě. Tehdy taran provedl italský stíhač Arturo Gonzáles, jeho obětí se stal opět český pilot, Stanislav Franc. Pro redakci Militaria je potěšitelné, že v poznámkách k popisovaným leteckým soubojům je uveden i odkaz na tištěnou verzi našeho časopisu z roku 1991, v níž byl vylíčen souboj Scaroni kontra Munzar.

Další oddíl recenzované publikace je nazvaný Arsiero, 31. srpna 1918: ?české? souvislosti jedné letecké bitvy. Zavádí do posledního roku velké války, kdy se stíhači podunajské monarchie střetli s ?bojovnými gentlemany z Albionu?. Rajlich zde letecké duely s italskými či britskými protivníky líčů důsledně z pohledu obou bojujících stran, tak jak to známé z jiných jeho studií. Vedle faktografického bohatství se jedná o napínavé čtení, což u publikací tohoto druhu nebývá až tak zvykem; to se ostatně dá říci o celé knize. Dosvědčuje to i další oddíl nazvaný Obyčejný mechanik neobyčejných stíhačů. Byl jim František Šimek, mechanik největšího c. a k. leteckého esa Godwina Brumowského. Podle Šimkova tvrzení měl být skutečným autorem většiny vítězství oficiálně připisovaných Brumowskému český pilot Josef Novák, který létal jako jeho ?číslo?; své sestřely prý svému ctižádostivému veliteli prodával za 500 korun?

Závěrečný oddíl knihy, nazvaný Arigiho ?Brisfit? a Pán prstenů pojednává o historii jednoho leteckého motoru. Ukořistěn na italském bojištěi byl po válce nějaký čas v ČSR, aby se po spletitém putování dostal do vlastnictví sira Petera Jacksona, režiséra Pána prstenů, který je fanouškem létajících strojů z oněch historických dob. Příběh vpravdě detektivní a neméně čtivý než ostatní stránky knihy.

Rajlichova monografie, v níž zúročil desítky let historického bádání, vychází z jeho dřívějších studií, jež člení do tematických celků doplněných o řadu poprvé zveřejněných souhrnů, statí, tabulek a obrazového materiálu. Ilustrací je zde bezmála tisíc, mnohé z fotografií jsou unikáty; jejich obsáhlé popisky tvoří samostatnou součást textu, jejž tak organicky doplňují. To lze říci i o neuvěřitelném počtu 724 poznámek pod čarou, svědčících o mravenčí badatelově práci, jakož i o 23stránkovém seznamu pramenů a literatury. Tato práce nemá v české odborné literatuře obdoby a je také důstojným protějškem obdobným publikacím zahraničním, jejichž nepřesnosti autor v mnoha ohledech koriguje; lze říci, že v rámci tématu se stane na desítky let základním dílem, z něhož bude mnohokrát citováno.

Lze jen litovat, že tak průlomovou práci nedoplnil nakladatel jmenným rejstříkem.

 

Jiří Rajlich:

Na křídlech světové války.

Epizody ze života českých aviatiků v rakousko-uherském letectvu.

Vydalo nakladatelství Svět křídel, Cheb 2014. 712 stran, 950 fotografií.

Pevná vazba, 17 x 24 cm.

ISBN 978-80-87567-48-7

Doporučená cena 750 Kč.

 


Autor recenze: -lk-SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí