logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Noc, kdy se potopil TITANIC Noc, kdy se potopil TITANIC

VYCHÁZÍ 14. DUBNA 2012 KE 100. VÝROČÍ POTOPENÍ TITANICU

Kniha Noc, kdy se potopil TITANIC má za námět tragickou událost, ke které došlo před 100 lety – avšak místo podrobného popisu dějů na potápějící se lodi se věnuje tomu, co se dělo na lodích, které byly nejblíže katastrofy a buď se do záchrany zapojily (CARPATHIA), nebo nezapojily (CALIFORNIAN), a proč.

Právě tomu PROČ se autor nejvíce věnuje a snaží se najít odpověď na záhadu, proč bezpečnostní předpisy selhaly a proč nemohli být zachránění všichni trosečníci (což bylo reálně možné).

Po úvodní kapitole, která je věnována nepříznivým povětrnostním vlivům na severním Atlantiku a jejich dopadu na ztráty lodí, následují dvě kapitoly věnované lodím CARPATHIA a CALIFORNIAN a zkušenostem a povahovým vlastnostem jejich kapitánů.

Další kapitola je věnovaná bílým světlicím, které TITANIC vystřeloval jako tísňový signál a hypotézám, proč je kapitán CALIFORNIANU a jeho důstojníci pokládali světlice za něco jiného než signál v nouzi. Tato kapitola tvoří myšlenkové jádro knihy a nese v sobě největší náboj.

Kapitola Záchrana za svítání popisuje záchrannou akci CARPATHIE, následující kapitola popisuje události po připlutí CARPATHIE a CALIFORNIANU do USA a co se dělo, když se světová veřejnost o katastrofě dověděla a odhalil se její rozsah.

Závěrečné kapitoly se věnují vyšetřování na půdě USA a následnému šetření a soudu v Británii.
Pod vtipným názvem Flotsam and Jetsam (plovoucí náklad  a odhozený náklad, což jsou termíny lodního pojišťovnictví) pak autor v epilogu líčí další osudy interesovaných rejdařství a vlastně dopad, jaký měla katastrofa TITANIKU na osobní lodní dopravu.

V dodatku jsou ještě uvedeny úřední dokumenty jak z amerického, tak britského vyšetřování a knihu uzavírá autorova poznámka.

Závěrem se dá říci, že kniha Noc, kdy se potopil Titanic nemá v česky psaných či přeložených knihách obdobu. Je to první dílo v českém jazyce, které se věnuje „odvrácené“ straně katastrofy a popisuje ji z pohledu „svědků“, z nichž jeden, bohužel, zůstal „opodál“. Kniha je psána čtivě a přehledně a přináší spoustu údajů, které nebyly česky reflektovány (např. všichni tři zúčastnění radiotelegrafisté  se znali z Marconiho školy).

Formát A5

Pevná vazba

Rozsah 248 stran

Černobílé fotografie

Cena 359 Kč (vč. DPH)

Vydává Leonid Křížek,

Nakladatelství Elka Press,

Křemencova 1, 110 00 Praha 1. Tel. 777-866-155

www.militaria.cz – e-mail: elkapress@gmail.com

Výhradní distributor Krameriova K. D.,

Vosmíkova 538, 396 01 Humpolec,

telefon 565-532-837, fax 565-532-837,

e-mail: krameriova@krameriova.cz

http://www.krameriova.cz/

 


Autor recenze: -lk-SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.

Výročí: 27. 5. 1942 atentát na Heydricha.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí