logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Případ kpt. Adolf Püchler Případ kpt. Adolf Püchler

(Svědectví agenta OBZ o nelegálním získávání financí zpravodajskou službou ministerstva vnitra v letech 1946?1947)
Publikace se zabývá jednou z významných stránek zápasu o politickou moc v Československu v letech 1945-1948. V tomto období ovládla Komunistická strana Československa tajné služby působící v rámci ministerstva vnitra i v armádě. Této skutečnosti využívala, ale také zneužívala, k dalšímu prohlubování svého vlivu v mocenských složkách státu, ale i v hospodářské sféře. Všechny politické strany potřebovaly k zajištění své činnosti v zápasu o politickou moc nezbytné finanční prostředky, které získávaly různými cestami a způsoby. Mnohdy se pohybovaly na hranici tehdy platných zákonů, nebo je dokonce překračovaly. Mezi nimi ?vynikla? především komunistická strana, která k získávání finančních prostředků zneužívala i tajné služby. Využívala přitom skutečnosti, že jakákoliv činnost těchto služeb byla přísně utajována a informace o jejich nezákonných machinacích nepronikly na veřejnost. To byl i jeden z důvodů přísného utajování archivních pramenů týkajících se této činnosti až do roku 1989. Publikace nastoluje problematiku nelegálního získávání finančních prostředků zpravodajskou službou ministerstva vnitra pomocí nejrůznějších machinací, na nichž se podíleli příslušníci této služby ve spolupráci s dalšími osobami z armády i mimo ni. Jednalo se především o machinace realizované v Anglii v letech 1946?1947. Autor v této souvislosti využil rozsáhlých archivních pramenů týkajících se osoby hlavního aktéra těchto nezákonných transakcí, kpt. Adolfa Püchlera, k objasnění výše uvedených praktik. První část práce se zabývá problematikou získávání finančních prostředků politickými stranami v poválečném období. V další části jsou využity autentické výpovědi kpt. Adolfa Püchlera z let 1948 a 1949, v nichž podrobně popisuje průběh jednotlivých transakcí v zahraničí i na domácí půdě. Následující část publikace je věnována posouzení souvislostí vyplývajících z obsahu výpovědí Adolfa Püchlera i obsahu dalších archivních pramenů v kontextu různých okolností probíhajícího zápasu o politickou moc ve státě. Publikace je dále doplněna životopisy hlavních funkcionářů Komunistické strany Československa a čelních představitelů tajných služeb, kteří se přímo na nelegálním získávání finančních prostředků tajnými službami podíleli, věděli o nich nebo se jinak v tomto směru angažovali. Součástí publikace jsou i archivní dokumenty, jejichž obsah doplňuje a dále rozšiřuje zajímavé informace uvedené v předcházející části. Publikace dává možnost bezprostředně nahlédnout do zákulisí zápasu o politickou moc v Československu v letech 1945?1948. Zároveň svědčí o tom, že tento zápas měl různé stránky. Vedle zdánlivě demokratického zápasu o politickou moc, prezentovaného politickými stranami na veřejnost, se odehrával nelítostí boj v zákulisí. V jeho rámci především komunistická strana zneužívala tajné služby, které v poválečném období zcela ovládala, a to bez ohledu na tehdy platné zákony. Případ kpt. Adolfa Püchlera, který je v publikaci prezentován to nezvratně dokazuje. Vydává: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR v edici Svědectví Vyšlo: V Praze 2006

Autor recenze: red.SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí