logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Řím a jeho nepřátelé Řím a jeho nepřátelé

Říše stvořená a zničená válkou

Jane Penrose

Jako absolventka oboru historie na univerzitě v Oxfordu vydává Jane Penrose historické knihy po deset let. Nedávno vydala v Osprey Publishing vysoce ceněnou knihu D-Day Companion. Jane žije a pracuje v Norfolku v Anglii.

Tom Holland

Tom Holland, absolvent Cambridge a Oxfordu, je uznávaným autorem beletrie i literatury faktu, píšícím často o antickém světě. Upravil díla Homéra, Herodota, Thúkydida a Vergilia pro Radio BBC a je autorem knihy Rubikon: poslední roky Římské republiky (2003), oceněné A. N. Wilsonem jako ?vynikající a neobyčejně poutavá studie?.

 

ŘÍM A JEHO NEPŘÁTELÉ

ŘÍŠE STVOŘENÁ A ZNIČENÁ VÁLKOU

Římská říše, trvající přes tisíc let a zaujímající obrovské území, byla největším impériem v celých dějinách lidstva.

V době své největší moci vrhala říše stín přes celý tehdy známý svět a její odkaz ještě dnes ovlivňuje politiku, umění a kulturu.

Řím svou moc zístal na bitevním poli a síla této říše se odráží ve válečné pověsti nepřátel, které si podmanila. Hannibal a Kartáginci, Mithridates, Galové, sasánovští Peršané a neblaze proslulí Gótové patří mezi armády, které svedly svůj boj s mocí Říma.

Kniha Řím ajeho nepřátelé srovnává společenskou a vojenskou strukturu všech těchto národů se soudobou římskou armádou. Tato bohatě ilustrovaná kniha je rozdělena  do čtyř chronologických částí zaměřených najedůležitější války a bitvy. Barevné fotografie, kresby a mapy doplňují text, aby tak společně poskytly komplexní náhled na vzestup a pád impéria zrozeného z války a válkou zničeného.

 

Počet stran: 304

Rozměr: 180x245 mm

ISBN: 978-80-86977-10-2

Vydalo nakladatelství Miroslav Sobotka, Fighters Publications

www.fpknihy.cz

 


Autor recenze: NakladatelSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí