logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Sëcrets of German Medieval Swordsmanship Sëcrets of German Medieval Swordsmanship

Středověký šermířský traktát v moderní interpretaci

V poslední době se objevu řada reprintů středověkých a renesančních šermířských traktátů, ať již na internetu, či na knižním trhu. Je to dáno jednak nebývalým rozšířením výuky šermířských škol minulosti jako bojového umění, přibývajících ?rekonstrukcí? bitev, ale také objevováním zapomenutých ?bojových manuálů? středověké Evropy.

Pozoruhodným přírůstkem do této řady je publikace nakladatelství Chivalry Bookshelf (2001), jejíž název v českém překladu zní Tajemství německého středověkého šermířského umění. Není to pouhý reprint, ani současná šermířská škola vycházející z prací starých mistrů. Je to pozoruhodná současná rekonstrukce šermířských technik, tak jak je ve svých komentářích k Liechtenauerovi popsal Sigmund Ringeck.

Johannes Liechtenauer cestoval ve třetí čtvrtině 14. století po střední a východní Evropě (údajně zabloudil i do Prahy) a u různých mistrů se učil umění šermu. Později se usadil ve Švábsku. Shrnul vše, co se naučil u jiných mistrů, a položil základ šermu dnes označovanému jako ?německá škola?. Shromáždil kolem sebe okruh studentů, které učil zápas, šerm mečem, dýkou a dalšími zbraněmi ať pěší či na koni, a zavázal je slibem mlčení. Jeho žáci poté šířili naučené praktiky po Evropě. Liechtenauer vtělil svou nauku do kryptických, mnemotechnických veršů.

Dílo samotné se nezachovalo, ale je známo z děl jeho žáků. Jedním z nich byl Sigmund Ringeck, mistr šermu na dvoře bavorského vévody a falckraběte Albrechta. Někdy ve 40. letech 15. století zhotovil vlastní verzi liechtenauerových textů (dnes je dílo uloženo jako Mscr. Dresd. C487 v drážďanské Saské zemské knihovně), v níž se snažil mystické verše svého mistra vysvětlit. Opatřil je vlastními komentáři o taktických a mechanických principech systému. Rukopis o 257 stranách nemá název a není ani jisté, zdali je to původní Ringeckovo dílo, či jeho přepis.

Německý Ringeckův originál přeložil (poprvé) do angličtiny Christian Henry Tobler (sám aktivní praktikant ?středověkého? šermu), doplnil jej vlastními komentáři a zhotovil také fotografickou interpretaci každé techniky tohoto ?tajného? bojového umění. Je to unikátní ?pohybová?, fotograficky zachycená rekonstrukce středověkých textů, které ilustrovány nebyly.

Kniha velkého formátu (210 x 285 mm) v pevné vazbě je vytištěna na křídovém papíře, má 394 stran a je doplněna mnoha stovkami kvalitních černobílých fotografiích. Na čtyři desítky kapitol pojednávají o technikách šermu mečem, krátkým mečem a štítem a o technikách zápasu holýma rukama. Závěrečný oddíl je věnován pěšímu zápasu ve zbroji a pojednává o šermu kopími, mečem proti kopí, mečem proti meči a zápasu (vše ve zbroji).

Dílo tedy nejenom přibližuje Ringeckovu interpretaci Liechtenauerova mystického textu, ale ve fotografické rekonstrukci umožňuje jeho přímou aplikaci v současných šermířských sdruženích. Podle mého názoru je tato metodika daleko autentičtější, než nejrůznější kompilace špatně přeložených německých manuálů, o skriptech scénického šermu nemluvě. Názvy útoků a krytů jsou ponechány v němčině, ale jsou vysvětleny a v závěru knihy je připojen výkladový slovníček německých pojmů.

Kniha stojí v USA 50 dolarů a lze ji objednat na internetovém Amazonu.


Autor recenze: Leonid KřížekSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí