logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

TITANIC - 100 let TITANIC - 100 let

Vyjde v nakladatelství Elka Press

Knížka The other side of the Night má za námět noc, kdy šel ke dnu TITANIC, avšak místo podrobného popisu dějů na potápějící lodi se věnuje tomu, co se dělo na lodích, které byly nejblíže katastrofy a buď se do záchrany zapojily (CARPATHIA), nebo nezapojily (CALIFORNIAN) a proč.

Právě tomu PROČ se autor nejvíce věnuje a snaží se najít odpověď na záhadu, proč bezpečnostní předpisy selhaly a proč nemohli být zachránění všichni trosečníci (což bylo reálně možné).

Po úvodní kapitole, která je věnována nepříznivým povětrnostním vlivům na severním Atlantiku a jejich dopadu na ztráty lodí, následují dvě kapitoly věnované lodím CARPATHIA a CALIFORNIAN a zkušenosti a povahovým rysům jejich kapitánů.

Další kapitola je věnovaná bílým světlicím, které TITANIC vystřeloval jako tísňový signál a hypotézám, proč je kapitán CALIFORNIANU a jeho důstojníci pokládali za něco jiného. Tato kapitola tvoří myšlenkové jádro knihy a nese v sobě největší náboj.

Kapitola Rescue at Dawn popisuje záchrannou akci CARPATHIE, následující kapitola popisuje události po připlutí CARPATHIE a CALIFORNIANU do USA, co se dělo, když se světová veřejnost o katastrofě dověděla a odhalil se její rozsah.

Závěrečné kapitoly se věnují vyšetřování na půdě USA a následného šetření a soudu v Británii.
Pod vtipným názvem Flotsam and Jetsam (plovoucí náklad  a odhozený náklad, což jsou termíny lodního pojišťovnictví) pak autor v epilogu líčí další osudy interesovaných rejdařství a vlastně dopad, jaký měla katastrofa TITANIKU na osobní lodní dopravu.

V dodatku jsou ještě uvedeny úřední dokumenty jak z amerického, tak britského vyšetřování a knihu uzavírá autorova poznámka a rejstřík.

Závěrem se dá říci, že kniha „Noc, kdy šel Titanic ke dnu“ (možný návrh na český název) nemá v česky psaných či přeložených knihách obdobu. Je to první dílo v českém jazyce, které se věnuje „odvrácené“ straně katastrofy a popisuje ji z pohledu „svědků“, z nichž jeden, bohužel, zůstal „opodál“. Kniha je psána čtivě a přehledně (pokud mohu posoudit) a přináší spoustu údajů, které nebyly česky reflektovány (např. všichni tři zúčastnění radiotelegrafisté  se znali z Marconiho školy).

František Novotný

Český překlad knihy vydá v dubnu 1912 ke 100. výročí potopení Titanicu nakladatelství Elka Press. Zamluvte si u svých knihkupců. Výhradním distributorem bude Krameriova K. D., Humpolec.

V souvislosti s tématem "Titanic" odkazuji na zajímavou úvahu Romana Jocha na stránkách Neviditelného psa. Na příkladu katastrofy této lodi dokazuje, jak je důležité, aby lidé měli méně práv a více povinností, méně jistot a více odpovědnosti.

http://neviditelnypes.lidovky.cz/glosa-stridani-lib-lab-nestaci-dkb-/p_spolecnost.asp?c=A120121_180950_p_spolecnost_wag

Leonid Křížek


Autor recenze: František NovotnýSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.

Audience u císaře, Brandýs n. Labem v sobotu 18. 5.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí