logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Válka 1866 Válka 1866

Dosud nejobsáhlejší a moderní zpracování tématu.
Válka 1866   Dlouholeté boje o hegemonii v Německu vyústily roku 1866 v tzv. prusko-rakouskou válku. Rakousko bylo zastáncem volné federace německých států ? Německého spolku, Prusko usilovalo o sjednocení Německa pod svou nadvládou a zajistilo si rovněž spojenectví Itálie. Rakouská vojska byla úspěšná na italských bojištích (Custoza), avšak spolu se svými saskými spojenci prohrála rozhodující bitvu u Sadové poblíž Hradce Králové, která patří ke největším a nejznámějším bitvám svedeným na našem území. Kniha renomovaných vojenských historiků přináší nejen podrobné vylíčení tohoto střetnutí (včetně oprav některých tvrdošíjně zakořeněných mýtů), ale usiluje o podání válečných událostí roku 1866 v co možná nejširších historických a geopolitických souvislostech. Autoři zdůrazňují, že nešlo pouze o konflikt mezi Rakouskem a Pruskem, nýbrž že do něj kromě Itálie byla zapojena i řada tehdy samostatných německých států. Zároveň vyvracejí představu, rozšířenou zvláště v českém prostředí, že Rakousko bylo již předem vojensky poraženo a že se z jeho strany jednalo o naprostý politický a morální debakl. Klíčové místo knihy zaujímá bitva u Hradce Králové, ale značné pozornosti se dostává také dalším českým bojištím i ? v tomto rozsahu v naší literatuře poprvé ? událostem v Itálii (včetně námořního střetnutí u ostrova Vis) a na německém území. Závěrečné kapitoly jsou věnovány způsobům, jakými konflikt zasáhl do každodenního života vojáků i civilistů, a jeho politickým důsledkům v evropském kontextu.   Autoři: PhDr. Pavel Bělina, CSc. (1948), vystudoval Filozofickou fakultu University Karlovy, v současné době vědecký pracovník a odborný redaktor na volné noze. Zabývá se dějinami českých zemí, habsburské monarchie a mezinárodních vztahů v raném novověku. Ing. Josef Fučík (1933), absolvent Vojenské akademie v Brně, armádní důstojník a ekonom v. v. Dlouhodobě se zabývá studiem středoevropského vojenství 19. a 20. století, spolupracuje s badateli v Rakousku a Itálii. K vojenskohistorickým tématům publikoval řadu studií a článků v domácích i zahraničních periodikách. Mimo jiné je spoluautorem publikace Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526-1918.   Vydala nakladatelství Paseka a Havran, 170 x 240 mm, pevná vazba, 688 stran, č/b ilustrace, 32 stran barevných příloh, cena neuvedena. Informace na www.paseka.cz  

Autor recenze:SEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí