logo-militaria.jpg, 41 kB
logo-militaria-2.gif, 9 kB

Tématický server
z oboru vojenství

logo-elka-press.gif, 3 kB

RECENZE

Velká válka na moři, I. - V. díl Velká válka na moři, I. - V. díl

Události první světové války na světových mořích a oceánech, a to vždy jeden díl  jeden válečný rok (1914–1918). Text je čtivý, napínavý, autor líčí jednotlivé bitvy, námořní i výsadkové operace, všímá si role námořní moci v mezinárodní politice a při zrodu aliancí i okolností, za nichž byly rozpoutány závody v námořním zbrojení. Přesné a podrobné údaje o válečných lodích bojujících států, o jejich velikosti, rychlosti a výzbroji a detailní informace o osudech jednotlivých lodí, jejich potopení či vyřazení ze služby. Seznam literatury a rejstřík (osob, lodí i lokalit) spojující všechny svazky. Text doplňují bokorysy lodí, dokumentární fotografie, přehledové textové tabulky a názorné mapky. (brož., 1. díl 258 str., 2. díl 226 str., 3. díl 324 str., 4. díl 236 str., 5. díl 344 str.)
První svazek pentalogie Velká válka na moři. Rok 1914 zaujme čtenáře nejen tématem, u nás dosud podrobněji nezpracovaným, ale i svou koncepcí. Najde tu čtivý, napínavý text, líčící jednotlivé bitvy, námořní i výsadkové operace, a zároveň přesné a podrobné údaje o válečných lodích bojujících států, o jejich velikosti, rychlosti a výzbroji. A nalezne tu i detailní informace o osudech jednotlivých lodí, jejich potopení či vyřazení ze služby. Své líčení začíná autor na přelomu 19. a 20. století, všímá si role námořní moci v mezinárodní politice a při zrodu aliancí i okolností, za nichž byly rozpoutány závody v námořním zbrojení, a popis námořních operací zakončuje na přelomu prvního a druhého kalendářního roku války. Přináší schémata organizace loďstev hlavních protagonistů na začátku války a seznam válečných lodí Brazílie, Britského impéria a Bulharska. Druhý svazek pentalogie Velká válka na moři 2. Rok 1915 líčí námořní operace v druhém kalendářním roce 1. světové války. Mocnosti Dohody se tehdy pokusily dosáhnout zásadního obratu ve vývoji celého konfliktu a využít své převahy na moři k útoku na Cařihrad, jenž měl vyřadit Turecko z války a obnovit námořní spojení s Ruskem, jehož válečné úsilí již začínalo ochabovat. Autor se však zabývá nejen pokusem britského a francouzského loďstva vynutit si průjezd Dardanelskou úžinou a pozdějším vyloděním na Gallipoli, jež vedlo ke krvavým bojům na tomto poloostrově, ale i námořními operacemi na ostatních evropských mořích a prvním tažením německé neomezené ponorkové války, vedené v rozporu s mezinárodním právem. Součástí knihy je i druhá část seznamu válečných lodí všech států účastnících se 1. světové války, která přináší detailní údaje o velikosti, rychlosti a výzbroji válečných lodí Francie, Itálie a Japonska včetně informací o jejich osudu, potopení či vyřazení ze služby. Třetí svazek pentalogie Velká válka na moři 3. Rok 1916 je věnován především největší námořní bitvě 1. světové války, k níž došlo na konci května 1916 mezi britským a německým loďstvem u Skagerraku a která svým rozsahem zdaleka překonala všechny předchozí námořní konflikty. Ve střetnutí 250 válečných lodí obou stran s více než 100 000 námořníky na palubách udávalo tón 58 bitevních lodí a bitevních křižníků, jež po sobě střílely z téměř 600 těžkých děl, vrhajících granáty o váze několika metrických centů na vzdálenost až 20 kilometrů. Během jediného odpoledne a následujícího večera kleslo ke dnu 25 válečných lodí obou stran a zahynulo 8 500 britských a německých námořníků. Kniha si ovšem všímá i operací na ostatních bojištích a každodenního zápasu o nadvládu nad námořními komunikacemi. Zařazena je i třetí část seznamu lodí, přinášející informace o velikosti, rychlosti a výzbroji válečných lodí Německa a Portugalska, včetně jejich osudu, potopení či vyřazení ze služby. Čtvrtý svazek pentalogie Velká válka na moři 4. Rok 1917 popisuje okolnosti rozpoutání a průběh nového tažení neomezené ponorkové války, vedené Německem sice v rozporu s mezinárodním právem, ale zato s velkou efektivitou. Přestože německé ponorky svými akcemi na přístupech k Británii málem srazily tuto velmoc na kolena, přivedla neomezená ponorková válka nakonec do konfliktu na straně Dohody Spojené státy americké, jejichž materiální a lidská síla sehrála v porážce Německa rozhodující úlohu. V témže roce však z války po četných porážkách a dvou revolucích vystoupilo Rusko a bojové akce na východoevropských mořích načas ustaly. Součástí knihy je i závěrečná část seznamu lodí přinášející technicko-taktické údaje o válečných lodí Rakouska-Uherska, Rumunska, Řecka, Spojených států a Turecka včetně informací o jejich osudu. Poslední svazek pentalogie Velká válka na moři 5. Rok 1918 se zabývá námořními operacemi závěrečného roku 1. světové války, zejména dopadem britské námořní blokády na válečné hospodářství Centrálních mocností, přináší rámcové vylíčení ruské občanské války a intervence Dohody ve východoevropských a severoevropských vodách a detailně popisuje neslavný konec německého loďstva na britské základně Scapa Flow v červnu 1919. Přináší hodnocení námořních operací 1. světové války a rozbor výsledků bojů na moři. Je dotažen až po Washingtonskou konferenci o námořním odzbrojení (1922), jež tvořila součást versailleského systému. Přináší bohatý seznam literatury a podrobný rejstřík osob, lodí a zeměpisných lokalit pro celou pentalogii.

Autor recenze: LibriSEZNAM RUBRIK A SLUŽEB SERVERU

Války a válečníci | Zbraně a zbroj | Beneš(n)oviny | Uniformy a modely | Mrožoviny | Vojenská technika | Vojenská symbolika | Bojové umění | Miscellanea | Toluenové opojení - galerie | Komická sekce | Hry | Muzea |

...nahoru


 
Vyhledávání

Foto týdne

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.

Výročí: 20. 5. 1938 V reakci na zhoršení mezinárodní situace byl do zbraně povolán první ročník záloh Československé branné moci (tzv. 1. československá mobilizace). Pohlednice z května 1938.


Recenze týdne

MEMORIÁL ZE SVATÉ HELENY

Starší titul, ale stojí za připomenutí